A 2001. évi Gábor Dénes emlékversennyel kapcsolatos anyagok:

- Felhívás a DM-ben
- 1.forduló feladatai
- 2.forduló feladatai
- 3.forduló feladatai
- Eredményhirdetés


Kiírás

JÁTSSZUNK FIZIKÁT!

  A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja 3 fordulós versenyt hirdet a Délmagyarországban fizikai kísérletekből, Gábor Dénes születésének 100. évfordulója alkalmából, általános és középiskolás diákok számára.

  Egy évvel ezelőtt abból az alkalomból hirdettünk versenyt, hogy 200 éve született Jedlik Ányos bencés szerzetestanár, a magyar fizikusok egyik legkiválóbbja és példaképe. Most Gábor Dénesre, a magyar származású Nobel-díjas tudósra, mérnökre, feltalálóra emlékezünk ezzel a kísérletes versennyel. Gábor Dénes több mint száz szabadalom tulajdonosa, hat egyetem avatta díszdoktorává és a Royal Society rendes, az MTA tiszteltbeli tagjának választotta. Nevét meghallva mindenkinek a holográfia jut az eszébe, amiért fizikai Nobel-díjban részesült.

  Kedves általános és középiskolás diákok, fedezzünk fel mi is néhány érdekességet a körülöttünk levő világban! Három héten keresztül (legelőször e héten) szombaton három megoldandó könnyebb-nehezebb kísérleti feladatot találhattok az újságban. Végezzétek el a kísérleteket és küldjétek el címünkre azok körülményeit, a tapasztalataitokat és a jelenségek magyarázatait kísérletenként legfeljebb egy A4-es lapon. A megoldásokat jól érthetően, pontosan fogalmazzátok meg, és ha szükséges, rajzoljátok le a saját eszközeiteket. A feladatok szövege mellett egy-egy idézetet is olvashattok majd Gábor Dénestől. Egy kis kutatómunkával az idézetekben felvetett kérdésekre is válaszolni tudtok. Ne felejtsétek le a lapokról a neveteket, a címeteket, az életkorotokat, és azt, hogy melyik iskola hányadik osztályába jártok.

  A legötletesebb és legszorgalmasabb beküldők jutalomban részesülnek és meglátogathatják a SZTE Kísérleti Fizikai Tanszékét, bemutathatják kísérleteiket. Ugyanezen alkalommal a tanszék munkatársai is látványos kísérletekkel várnak benneteket.

Jelige: Gábor Dénes

  Figyeld a szombati Délmagyarországot!

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék


1. forduló

1. forduló

  Mi volt Gábor Dénes első szabadalma, amit a következőképpen jellemzett? Hány éves volt ekkor?
  ".... oly sárkányrendszerű aeroplánok által, melyek mindegyike külön mozgató szerkezettel bír, egymással rugalmas kapcsolás segélyével gyűrűalakban össze vannak kötve és egy függélyes tengelyre függesztve és körpályán oly módon mozgathatók, hogy körmozgást nyerve, egyrészt a sárkányfölületek, másrészt a centrifugális erő emelőhatása következtében fölemelkednek...."

1.  Két, ránézésre teljesen egyforma tojás közül az egyik nyers, a másik főtt. Hogyan tudnád eldönteni, hogy melyik a főtt és melyik a nyers, anélkül, hogy összetörnéd vagy felnyitnád a tojásokat? Kísérletezz és gyűjts többféle módszert is!

2.  Keménypapírból vágjunk ki 2-3 db 7-8 cm átmérőjű körlapot. Ragasszuk őket össze és a közepükön dugjunk át egy kihegyezett gyufaszálat. A gyufaszál segítségével a tengelyüknél fogva forgásba hozzuk a körlapot. Ezután (vagy még az első lépés előtt) a körlap felső részét egy egyenes vonallal két egyenlő részre osztva az egyik felét fessük be feketére, másik felét pedig fehérre. Pörgessük meg a pörgettyűt és figyeljük meg, milyen színűnek látjuk a lapot forgás közben! Változik-e a szín miközben lassul a forgás? Mi lehet a jelenség magyarázata?

3.  Hol találkozunk a mindennapi életben hologrammal? Gyűjts össze minél több alkalmazási lehetőséget!

  I. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. január 26.

Cím:

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Gábor Dénes


2. forduló

2. forduló

  Gábor Dénes így vall egyetemi éveiről:
  "Berlinben sem a műegyetemi fizikusoktól tanultam, hanem átmentem a tudományegyetemre, ahol a szeminárium folyt. Nem felejtettem el soha, mind a mai napig fülemben van a hangja. Senki úgy nem élvezte a tudományt, mint ő. Valósággal elolvadt a szájában a tudomány. Ezen a szemináriumon nyolc Nobel-díjas ült a Physikalisches Colloquium első padjában. Ezek voltak az igazi tanáraim."
  Ki az a tudós, aki ezt a szemináriumot vezette?

1.  Egy 1,5-2 méteres fonál darab egyik végére egy nagy hurkot kössünk úgy, hogy abba beleférjen a fejünk, a másik végére pedig egy akkorát, hogy egy ceruzát bele lehessen dugni. Ezek után fejünkkel bújjunk a nagyobbik hurokba úgy, hogy a fonál a fülünkkel egyvonalban legyen és két kezünkkel szorítsuk a fonalat a fülünkhöz. A fonál másik végén levő kis hurokba valaki bújtasson át egy ceruzát és kezdje rátekerni a fonalat miközben a fonál mindvégig feszes marad. Érdekes hangokat hallunk, amit a fonál szállít el a fülünkhöz. Mire emlékeztet ez a hang téged és vajon miért halljuk egyáltalán ezt a hangot?

2.  A következő kísérletet este kell elvégezni, mikor kinn már sötét van. Oltsuk le a lámpát és várjunk néhány percig, hogy szemünk alkalmazkodjon a sötéthez. Ezután tegyünk a tenyerünkbe néhány szem kockacukrot és sötétben tartsuk a villanykörte közelébe. Csukjuk be a szemünket, fordítsuk el a fejünket a lámpától és ezután kapcsoljuk fel a lámpát, hogy két-három másodpercre megvilágítsa a tenyerünkben tartott cukrot. Ezután - még mindig behunyt szemmel - oltsuk el a lámpát. Ha most kinyitjuk a szemünket, meglepő látványban lesz részünk! Hány másodpercig tartott a jelenség? Mivel magyarázható? Végezd el a kísérletet más anyagokkal is (pl. mosópor, súrolópor) és hasonlítsd össze a látottakat!

3.  Valamelyik játszótéren ülj fel egy hintára (lehetőleg könnyen mozogjon) és vegyél a kezedbe egy labdát (vagy bármilyen más, nem törékeny tárgyat). Most próbáld eldobni a labdát vízszintes irányban minél messzebbre. Mit tapasztalsz? Végezd el a kísérletet más tömegű tárgyakkal is! A tapasztalt jelenség hogyan függ attól, hogy mekkora a labda tömege és hogy milyen messzire dobtad a labdát?

  II. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. február 2.

Cím:

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Gábor Dénes


3. forduló

3. forduló

  Gábor Dénest éveken keresztül foglalkoztatta az a probléma, hogy az elektronmikroszkóp felbontásának növelésével elérhesse azt, hogy az egyes atomok megkülönböztethetők legyenek. Saját bevallása szerint a megoldásra akkor jött rá, mikor éppen sorára várt kedvenc sportpályáján. Mi volt az a sport, amit egész életében kitartóan és magas színvonalon űzött?

1.  Keménypapírból vágj ki egy 10 cm x 10 cm-es négyzetet. Vastag vonalakkal rajzolj az egyik oldalára egy madarat, a másik oldalára pedig egy kalitkát. Erősíts egy ceruzát a kártyához úgy, hogy a kezeid között gyorsan meg tudd pörgetni a kártyát (a ceruza segítségével). Mit látsz? Mi a jelenség magyarázata? Tervezz más kártyát is, amellyel ugyanezt a jelenséget tudod előidézni!

2.  Az úgynevezett lyukkamera az egyik legősibb leképezésre alkalmas eszköz. Készíts lyukkamerát a környezetedben található tárgyak (pl. cipős doboz, pauszpapír, varrótű) segítségével! Figyeld meg különböző fényforrások (pl. gyertya, izzólámpa), külső tárgyak képét az így kapott kamerával! Magyarázd meg a működését! Hogyan fejlesztenéd tovább egyszerű eszközödet?

3.  Egy kis átmérőjű üvegedényt vagy keskeny poharat tölts meg vízzel. A pohárba helyezett tárgyak kívülről nézve nagyobbaknak tűnnek. Milyen módszerekkel tudnád megmérni a vízzel töltött pohár nagyítását? Milyen eredményt kaptál? Hogyan tudnád elérni ezekkel az eszközökkel (üvegedények, víz) hogy egy tárgy kicsinyített képét kapd meg? Mérd meg így a kicsinyítés mértékét!

  III. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. február 9.

Cím:

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Gábor Dénes


Eredményhirdetés

Eredményhirdetés

  2001. március 2-án került sor a Délmagyarország, a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja által meghirdetett Játsszunk fizikát - Gábor Dénes kísérletes emlékverseny eredményhirdetésére. A díjazott versenyzők kísérletes bemutató keretében kapták meg okleveleiket és jutalmaikat.

  Az eredmények:

I helyezett: Mathesz Anna Ságvári E. Gyakorló Gimnázium (9.o.)

II. helyezett:

Papp Dániel Tarján III. Általános Iskola (8. o.)
Tátrai Dávid Radnóti Gimnázium (10. o),
Hajas Krisztina és Csatlós Anna Kossuth Szakközépiskola (11. o.)

III. helyezett:

Bartha Éva Lili Ságvári E. Gyakorló Ált. Iskola (4.o.)
Garzó Péter Főfasori Általános Iskola (8.o.)
Naphegyi László Tarján III. Általános Iskola (8. o.)
Süli Norbert Tarján III. Általános Iskola (7. o.)
Tóth Réka Weöres Sándor Általános Iskola (8.o.)

További hét tanuló érdemelt kiemelt dicséretet igényes munkájáért.