A 2000. évi Jedlik Ányos emlékversennyel kapcsolatos anyagok:

- 1.forduló feladatai
- 2.forduló feladatai
- 3.forduló feladatai
- Eredményhirdetés


1. forduló

1. forduló

  "Folyó esztendő május havának utolsó napján tartott nagy gyűlésben említem alkalmilag, hogy több próbálgatásaim után nekem is sikerült oly készüléket előállítani, melynek segítségével a közönséges vizet annyi mennyiségű szénsavval egyesíthetni, hogy ezen mesterségesen készült savanyú víz szénsavának tömegére nézve, a leghíresebb természeti vizeket megegyenlítheti, sőt felül is haladhatja.
  Pohárba töltvén szüntelen szénsav buborékokat hány, még a szénsav nagyobb része el nem röpül; legjobb tehát a poharat azonnal, hogy megtöltetett, ki is üríteni, különben a víz sokat vesztene kellemes csipősségébül.... (1842)."


  Mit gyárthatott Jedlik Ányos az általa készített eszközzel?

Feladatok:

1.  Önts csordultig egy poharat vízzel! Hány iratkapcsot (gemkapcsot) tudsz óvatosan beledobni a vízzel teli pohárba anélkül, hogy kicsordulna a víz? Hogyan magyarázható a kapott eredmény?

2.  Tölts tele egy üveget (lehet műanyag is) vízzel! Mérd meg, hogy mennyi idő alatt folyik ki belőle a víz, ha szájával lefelé a mosdókagyló fölé tartod! Milyen módszerekkel és mennyire tudnád lecsökkenteni a teljes kiürítéshez szükséges időt?

3.  Készíts szappanbuborék fújásához valamilyen mosószerből oldatot! Egy vizes, szappanos felületre (például tálcára) fújj egy minél nagyobb szappanbuborékot egyetlen levegővétellel! Mérd meg, hogy mekkora térfogatú levegő van a szappanbuborékban, feltételezve, hogy az egy félgömb! Ennyi a tüdőd kapacitása! A fújáshoz használhatsz például olyan szívószálat, melynek az egyik végét 1-1,5 cm mélyen 4 vágással bevágtad és azután óvatosan kereszt alakban kihajtottad! Hogyan készítetted el a buborék fújására legalkalmasabb oldatot?


2. forduló

2. forduló

  "Gloria in excelsis Deo! Több évig tartó kimondhatatlan időáldozatba kerülő és a türelmet végletekig erőltető kutatásaim után végre sikerült 1860-diki év február 12-dikén estve 8 órakor a sűrűen (legfeljebb 4000 vonalt számítva 1 hüvelykre) megvonalazandó üvegek bevonására kellő tulajdonságokkal bíró gyantaféle anyagot felfödöznöm ..."

  Miért töltötte el ekkora boldogsággal a tudóst, hogy megtalálta a megfelelő bevonatot? Mit tudott így előállítani?

Feladatok:

1.  Tarts arcod közelébe egy fehér papírlapot, a másik oldalról pedig egy alumíniumfóliát! Mit érzel? Mi a magyarázata ennek a jelenségnek?

2.  Egy tárgyról egyetlen síktükör felhasználásával állíts elő minél több képet! Hány képet látsz ebben az esetben? Milyen tárgyat használtál és hogyan érted ezt el? Két darab síktükör felhasználásával hogy tudsz egyetlen tárgyról több képet előállítani?

3.  Milyen hétköznapi tárgyakkal tudnád a fényelhajlás jelenségét bemutatni?


3. forduló

3. forduló

  Jedlik Ányos melyik találmányának használati leírásában olvashatóak a következő sorok?

  "Ha a és c szorítók egymás közt rézhuzallal összeköttetnek, b és d szorítók közé pedig Bunsen-féle elemek helyett egy galvanométer vagy érintői tájoló foglaltatik, akkor a delej forgatása folytán a sokszorozó huzalban villamfolyam indíttatik, mely a forgatott delej tekercsén átmenvén, a delejt erősebbé teszi, az pedig ismét erősebb villamfolyamatokat indít..."

Feladatok:

1.  Készíts otthon elektroszkópokat, vagyis a testek elektromos állapotát kimutató eszközöket! Milyen anyagokat használtál fel az elkészítésükhöz? Hogyan működnek?

2.  Készíts elektromos harangjátékot! Például egy szigetelt és egy nem szigetelt konzervdobozt állíts közel egymáshoz. Közéjük lógjon be cérnaszálon egy kis fémgolyó vagy például egy alumíniumfóliával bevont pingponglabda. Közelíts egy megdörzsölt fésűt az egyik konzervdobozhoz! Mit tapasztalsz? Miért kezd el mozogni a fémgolyó? Magyarázd meg a jelenséget! Hogyan fejleszthető tovább ez a kísérlet?

3.  Hogyan készítenél galvánelemet gyümölcsből? Rakd sorrendbe a különböző gyümölcsöket az általuk létrehozott elektromotoros erő (feszültség) nagysága alapján!


Eredményhirdetés

Eredményhirdetés

  Játsszunk fizikát! Kísérletes verseny Jedlik Ányos tiszteletére
Feladatok:

I. helyezett: Papp Dániel és Tátrai Dávid,
II. helyezett: Mathesz Anna és Naphegyi László,
III. helyezett: Hajas Krisztina.

Dicséretben részesült Bernula Péter, Farkas Mária, Papdi Bence és Marijity Tijana.

Különdíjat érdemeltek részletes és igényes leírásaikért: Bartha Zsolt, Bartha Szabolcs és Kertész Gábor Gyula, akik Erdélyből küldték megoldásaikat