JÁTSSZUNK FIZIKÁT!

Neumann János emlékére


  Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem Fizikus Tanszékcsoportja 3 fordulós versenyt hirdet a Délmagyarországban és a Délvilágban fizikai kísérletekből Neumann János tiszteletére, általános és középiskolás diákok számára.


  

2014-ben 15. alkalommal hirdetünk kísérletes versenyt a Délmagyarország és a Délvilág napilapokban. Ebben az évben Neumann Jánosra, a XX. század kiemelkedő tudósára emlékezünk, aki 110 éve született. Neumann János a kvantummechanika, a játékelmélet, a hidrodinamika nemzetközileg is elismert kutatója volt – tudása, közszereplése messze túllépett a szűken vett természettudományokon. Történeti kérdéseink az ő munkásságával, életével kapcsolatosak.

Neumann

  

A verseny arra igyekszik ösztönözni az általános és a középiskolás diákokat, hogy fedezzenek fel érdekességeket a körülöttük levő világban. Három héten keresztül, hetenként három megoldandó kísérleti feladatot közlünk. A résztvevőknek a feladatok megoldásait, a kísérletek körülményeit, az azokból származó tapasztalatokat és a jelenségek magyarázatait kell elküldeniük, kísérletenként legfeljebb egy A4-es lapon. A megoldásokat jól érthetően, pontosan kell megfogalmazni. A saját készítésű eszközök rajzai, fotói segítik a megoldások értékelését.

A megoldásokat a név, cím, telefonszám, életkor, osztály és az iskola nevének feltüntetésével várják a szervezők postai úton, vagy elektronikusan. Csak azokat a megoldásokat fogadjuk el, amelyekhez tartozik szöveges leírás, jegyzőkönyv, jelenség-értelmezés is. Az elektronikusan küldött megoldásokat pdf-formátumban kérjük küldeni, feladatonként legfeljebb 2-2 oldalnyi terjedelemben. Az egyes fájlok nevében szerepeljen a beküldő neve és a forduló száma. A borítékon, vagy az elektronikus küldemény tárgy mezőjében szerepeljen: Játsszunk fizikát!

            A legötletesebb és legszorgalmasabb beküldők jutalomban részesülnek, és bemutathatják kísérleteiket 2014. április 10-én délután 3 órakor az ünnepélyes eredményhirdetésen.


Internetes elérhetőség:

http://titan.physx.u-szeged.hu/modszertan/jatsszunk_fizikat.html

Feladatok megjelenése a honlapon:

Első forduló: 2014. 02. 10.

Második forduló: 2014. 02. 24.

Harmadik forduló: 2014. 03. 10. SZTE                      TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035                           ujTerv