A 2002. évi Simonyi Károly emlékversennyel kapcsolatos anyagok:

- Felhívás a DM-ben
- 1.forduló feladatai
- 2.forduló feladatai
- 3.forduló feladatai
- Eredményhirdetés


Felhívás

Kísérletes verseny a DM-ben

JÁTSSZUNK FIZIKÁT!


  A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja 3 fordulós versenyt hirdet a Délmagyarországban fizikai kísérletekből, Simonyi Károly tiszteletére, általános és középiskolás diákok számára.

  Immár hagyományként, harmadik alkalommal hirdetünk kísérletes versenyt a Délmagyarországban. Ebben az évben a tavaly elhunyt nagy fizikusra, Simonyi Károlyra emlékezünk. Munkásságát jellemzi az alábbi ajánlás a Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé (1993).

  "A Budapesti Műszaki Egyetem nyugállományú professzora, kiemelkedő tudós-tanár, aki négy évtizeden át alakította és művein keresztül ma is alakítja a magyar villamos-mérnök generációk szemléletét. Szakírói munkássága különösen nagy horderejű. A Villamosságtan-Elektronfizika-Elméleti villamosságtan tankönyv trilógiája nemcsak itthon, de angol, német és orosz fordításban Európa-szerte igen nagy hatást gyakorolt. A fizika kultúrtörténete című műve egyedülálló, hatalmas szintézis, amely hidat épít a természettudományos és a humán kultúra közé, nagy hiányt pótol nemcsak a magyar, de a világirodalomban is. ..."

  A verseny arra igyekszik ösztönözni az általános és középiskolás diákokat, hogy fedezzenek fel néhány érdekességet a körülöttük levő világban. Lapunk három héten keresztül (legelőször e héten szombaton) három megoldandó kísérleti feladatot közöl. A résztvevőknek a feladatok megoldásait, a kísérletek körülményeit, az azokból származó tapasztalatokat és a jelenségek magyarázatait kell elküldeniük, kísérletenként legfeljebb egy A4-es lapon. A megoldásokat jól érthetően, pontosan kell megfogalmazni. A saját készítésű eszközök rajzai segítik a megoldások értékelését. A feladatok szövege mellett egy-egy idézet is található Simonyi Károlytól. Egy kis kutatómunkával az idézetekben felvetett kérdésekre is válaszolni tudnak a versenyzők. A megoldásokat a név, cím, telefonszám, életkor, osztály és az iskola nevének feltüntetésével várják a szervezők.

  A legötletesebb és legszorgalmasabb beküldők jutalomban részesülnek és meglátogathatják az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszékét, bemutathatják kísérleteiket 2002. március 8-án délután 3 órakor az ünnepélyes eredményhirdetésen.

Internet elérhetőség: www.physx.u-szeged/modszertan

Figyeld a szombati Délmagyarországot!

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék


1. forduló

1. forduló

  A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja 3 fordulós versenyt hirdet a Délmagyarországban fizikai kísérletekből, Simonyi Károly tiszteletére, általános és középiskolás diákok számára.

  "Testvéreim és édesanyám körében értettem meg igazán, hogy a szakmán kívül eső lényeges kérdésekben a józan, értelmes ember pontosan annyit ér, mint a legtanultabb fő. Szakmáról természetesen nem vitáztunk. Ők tudták hogyan, mikor kell vetni a gabonát, én meg gyorsítót tudtam építeni. Erről nem volt vita. De minden testvérem, édesanyámról nem is szólva, egyenrangú félként vitatkozott velem olyan kérdésekben, mint a nagyon bonyolult rendszerek megítélése: az emberi társadalomé, az emberi erkölcsé, az emberi kapcsolatrendszereké."
  Mikor és hol építette meg Simonyi Károly ezt a részecskegyorsítót először Magyarországon? Milyen elismerésben részesült ezért?

1.  Készítsd el a következő egyszerű játékot egy boros üveg, egy parafa dugó és egy hurkapálca (vékony szívószál) segítségével. Egy parafa dugóba annak hossztengelyével párhuzamosan erősíts egy hurkapálcát. Úgy helyezd el a dugót az üvegbe, hogy a hurkapálca ne érjen le egészen az üveg aljáig. Készíts egy kis gyűrűt parafából, amit rá tudsz húzni a hurkapálcára, és azon képes könnyen elmozdulni. Töltsd meg az üveget félig vízzel, és tedd bele a dugót a hozzáerősített pálcával és az azon levő gyűrűvel. Ekkor a gyűrű a víz felszínén úszik. Hogyan lehetne a gyűrűt úgy lehúzni a hurkapálcáról, hogy közben nem húzhatod ki a dugót az üvegből és persze így a hurkapálcát sem mozdíthatod meg? Keress többféle lehetőséget! Mi a magyarázat?

2.  Az előző feladat egyik megoldása kapcsolatos egy jelenséggel, amelyet egy híres tudós elméleti állítása igazolásához használt fel. Erre a tudósra találhatod a legtöbb hivatkozást A fizika kultúrtörténete című könyv névmutatójában. A könyv egyik oldalán egy kép is látható ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Nevezd meg ezt a tudóst?

3.  Teríts az asztalra egy nagy műanyag szemeteszsákot. Fogj egy tepsit és sokszor húzd végig a zsákon. Mindezt úgy tedd, hogy közvetlenül a tepsihez ne érj hozzá (pl. gyurma vagy tapadókorong segítségével). Fél perc dörzsölés után emeld el a zsáktól a tepsit és közelítsd hozzá az ujjadat vagy egy érmét. Mit tapasztalsz? Mi a jelenség magyarázata? Milyen módszerekkel lehet növelni a hatást? Próbálj ki minél több lehetőséget!

  I. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2002. február 11.

Cím:

Dr. Papp Katalin
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Simonyi Károly


2. forduló

2. forduló

  Egy szeretetre méltó tanáráról, a legendás hírű "Patyi bácsiról" a következő történet jutott mindig az eszébe Simonyi Károlynak: "Szerettem az öreget, jártam az óráira... Igen csekély készülés után mentem Patyi bácsihoz vizsgázni, mondván eleget tudok fizikából, nagy a vizsgarutinom is, megbukni nem fogok....Beültünk szépen az öreghez és elkezdődött a vizsga. Meleg volt, izzadt a gyerek, izzadt Patyi bácsi is. A gyerek semmit sem tudott. "Istenem, istenem - mondta az öreg - nem buktathatom meg, jöjjön el újra." Hívta a következőt. Izzadt Patyi bácsi, izzadt a gyerek, ez sem tudott semmit. Jöttem én, odaadtam az indexemet, ő végiglapozta, megtörölte a homlokát és így szólt a többiekhez: "Tudják, a pedagóguspálya nagyon nehéz hivatás, de vannak szép pillanatai. Amikor annak lehetünk tanúi, hogy az elvetett mag kikél.... Miként a kollega indexéből látom, számomra most a jutalom percei következnek." Elöntött a verejték. Álltam kővé dermedten, s azt gondolam kétségbeesve: drága jó Patyi bácsi, elrohanok, kiugrom az ablakon, soha-soha többé nem jövök el készületlenül, csak most engedjen el. De már nem lehetett visszakozni. Én, aki úgy jöttem, hogy megbukni nem fogok, iszonyú csapdába estem. Felelnem kellett, jól felelnem. Patyi bácsi pedig lassan újra izzadni kezdett, egyre kétségbeesettebben és egyre jobban.
  Ki volt a vizsgáztató? Melyik két egyetemet végezte el párhuzamosan Simonyi Károly?

1.  Tölts fel egy szigetelő lapon álló konzervdobozt egy fésű vagy egy műanyag vonalzó segítségével. Milyen módon tudnád megvizsgálni, hogy töltött állapotban van-e a konzervdoboz? Hogyan lehetne "eltüntetni" a konzervdobozon levő többlettöltést anélkül, hogy a dobozhoz érnél? Írj minél több lehetőséget! Keress magyarázatot is a jelenségre!

2.  Egy híres amerikai tudósról nevezték el az előző feladatban tapasztalt egyik jelenséget. Róla ezt olvashatjuk A fizika kultúrtörténetében: " ... tudós barátikörét egy búcsúvacsorára hívja meg. Vacsora előtt a folyó túlsópartjára helyezett alkoholos égőt villamos szikra segítségével gyújtják meg. Az ünnepi vacsora pulykáját áramütéssel ölik le, villanyozott pezsgőspoharakból isznak a világ híres elektrikusai egészségére az elektromos battéria kisülésének durrogása között." Ki ez a tudós?

3.  Egy szívószálon húzz keresztül egy hosszú vékony drótot vagy cérnát. A két végét kösd ki úgy, hogy a drót feszes legyen. Fújj fel egy léggömböt és ügyesen erősítsd a szívószálhoz ragasztószalaggal, miközben zárva tartod a léggömb száját. Engedd el a léggömböt! Merre indul el? Mi a jelenség magyarázata? Milyen változtatásokkal tudnád megnövelni a "lufi-rakéta" által megtett távolságot? Milyen más anyagokból lehetne ilyen elven működő rakétát készíteni?

  Internet elérhetőség: http://www.physx.u-szeged/modszertan

  II. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2002. február 21.

Cím:

Dr. Papp Katalin
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Simonyi Károly


3. forduló

3. forduló

  "A könyvek már pöttöm emberként is nagy benyomást tettek rám. Lapozgattam, nézegettem az előttem járó testvéreim tankönyveit, folyton nyaggattam őket, tanítsanak meg olvasni, szeretném tudni mi rejlik bennük, mi van a képek alá írva. Nem hagytam békét nekik, így mire első osztályba kerültem, már kiolvastam a könyveiket. Az első iskolaévem végén így szólt hozzám a tanítónő: "Te akár a harmadik osztályba is mehetnél." Jól megjegyeztem a szavait, s jövő szeptemberben a harmadikosok közé ültem. "Mit keresel ott?" - kérdezte csodálkozva. Majd elmosolyodott és helyben hagyta a szabálytalanságot. " Na jó, maradj csak ott nyugodtan." Így azután,...a második elemit soha nem jártam ki."
  A könyvek élete végéig nagyon fontos szerepet játszottak Simonyi Károly életében. Melyik volt az a könyv, amely révén megismerkedett későbbi feleségével?

1.  Átlátszó üveg pohárba önts tiszta vizet. Cseppents a vízbe egy vagy két csepp piros tintát. Nézz a poháron keresztül az ablak felé. Milyen színűnek látszik így a víz? Ezután oldalról nézz a pohárra úgy, hogy a pohár mögött a háttér sötét legyen (pl. tarts fekete papírt a pohár mögé). Most milyen színűnek látszik a víz? Mi a jelenség magyarázata?

2.  1933-ban, Brüsszelben összegyűltek a kor nagy fizikusai egy konferencián. A fizika kultúrtörténete című könyvben egy csoportkép is megtalálható a résztvevőkről. Mi volt a konferencia témája? Hány olyan tudós vett részt ezen a konferencián, akik már addigra vagy a későbbiekben Nobel-díjat kaptak? Rajta van-e Einstein a képen?

3.  Készíts elektromotort telepből (pl. zsebtelep), mágnesből (pl. tapadómágnes) és egy könnyen elforduló tekercsből (pl. drót). Rajzold le (esetleg fényképezd le) az elkészített eszközt! Mi befolyásolja a tekercs fordulatszámát? Hogyan tudnád ezt növelni? Mi a jelenség magyarázata?

  Internet elérhetőség: www.physx.u-szeged/modszertan

III. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2002. február 28.

Cím:

Dr. Papp Katalin
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék
Szeged, Dóm tér 9. 6720
Jelige: Simonyi Károly


Eredményhirdetés

Eredményhirdetés

  2002. március 8-án került sor a Délmagyarország, a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Csongrád megyei Csoportja által meghirdetett Játsszunk fizikát - Simonyi Károly emlékére rendezett kísérletes verseny eredményhirdetésére. A díjazott versenyzők kísérletes bemutató keretében kapták meg okleveleiket és jutalmaikat.

  Az eredmények:

I. helyezett: Velez Dániel Tabán Általános Iskola (6.évf.)
II. helyezett:

Kocsis Vilmos Dugonics András Általános Iskola (8. évf.)
Tátrai Dávid Radnóti Miklós Gimnázium (11.évf.),
Tóth Réka Kőrősy József Közgazdasági és Külkereskedelmi Szakközépiskola (9. évf.)

III. helyezett:

Pabdi Bence Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium (9.évf.)
Süli Norbert Vedres István Építőipari Szakközépiskola (9. évf.)
Kiss Zsolt Tarjáni Magyar-Német Kéttannyelvű Általános Iskola (8.évf.)

  További hat tanuló érdemelt kiemelt dicséretet igényes munkájáért.