Régi korok iskolai kísérleti eszközei

Virtuális tárlat a szegedi Szent István téri víztoronyban található kísérleti gyűjtemény eszközeiből

Eszközök a hetedik vitrinben
Cross-féle vákuum-skála Forgótekercses Deprez-D'Arsonal rendszerű ampèrmérő Tolóellenállás Weinhold-féle készülék Indukciós tekercspár
Nyomókút minta Tükrös galvanométer Tellurium-Lunárium Visszaverődési készülék Dugaszos ellenállás-szekrény Forráspont meghatározó készülék Fémgolyó karikával Elektromágnes


Cross-féle vákuum-skála
Cross-féle vákuum-skála

különböző ritkításnál fellépő jelenségek bemutatásához,
6 db 40 cm hosszú csővel.
40 Hgmm ritkítással: fényfonal
10 Hgmm ritkítással:fénynyaláb
6 Hgmm ritkítással: Geissler fény
3 Hgmm ritkítással: rétegezett-fényv
0.14 Hgmm ritkítással: Tesla fény
0.03 Hgmm ritkítással: katódsugár

(A kiállításon látható cső-sorozat az 1900-as évek elején készült, szegedi mester munkája.)Forgótekercses Deprez-D'Arsonval rendszerű ampèrmérő
Forgótekercses Deprez-D'Arsonval rendszerű ampèrmérő     Forgótekercses Deprez-D'Arsonval rendszerű ampèrmérő

egyenáramhoz, kétoldali leolvasással, üvegszekrényben, 1 és 10 ampère mérési határral.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Budapest, 1929)

 A forgótekercses műszerek csoportjába tartozó műszerben rögzített patkómágnes hengeresen kivájt pólusai és a szintén rögzített lágyvashenger közti keskeny légrésben foroghat a mérendő áramot vivő tekercs. A mutatóval ellátott tekercset két, az áram be- és kivezetésére szolgáló rugó tartja egyensúlyi helyzetben. A tekercs elfordulása (a mutató kitérése) arányos a mérendő áramerősséggel.Tolóellenállás
Tolóellenállás     Tolóellenállás

Elsőrendű speciális ellenállás ötvözet-anyagból, hőálló, átütésbiztos, 50 mm átmérőjű porcelánhengerre tekercselve, 3 kivezetéssel kettős, kontaktusbiztos, szigetelt tolókával.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Budapest, 1929)

 A szabályozó ellenállások csoportjába tartozik, rendszerint porcelán hengerre csévélt, viszonylag nagy fajlagos ellenállású, kicsiny hőmérsékleti tényezőjű huzalból készítik, csúszóérintkező segítségével hosszabb vagy rövidebb szakasz iktatható az áramkörbe.Weinhold-féle készülék
Weinhold-féle készülék     Weinhold-féle készülék

Egy-, két- és háromfázisú-váltóáram forgómezeje által végzendő kísérletekhez, áramelosztóval tetszésszerinti periódusú egy-, két- és háromfázisú váltóáram előállításához egyenáramból, Ferraris-féle kettős és hármas tekerccsel, Tesla-féle 4 és 6 tekercses vasgyűrűvel, rövidrezárt forgórésszel, mágnestűvel, vaslemezzel és üveglappal. Egy-, két- és háromfázisú-váltóáram forgómezeje által végzendő kísérletekhez, áramelosztóval tetszésszerinti periódusú egy-, két- és háromfázisú váltóáram előállításához egyenáramból, Ferraris-féle kettős és hármas tekerccsel, Tesla-féle 4 és 6 tekercses vasgyűrűvel, rövidrezárt forgórésszel, mágnestűvel, vaslemezzel és üveglappal.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Budapest, 1929)Indukciós tekercspár
Indukciós tekercspár     Indukciós tekercspár

mágnesrúddal, priamer tekercs kivehető vasmaggal, szaggató kerékkel.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Budapest, 1929)

 Az elektromágneses indukció tanulmányozására alkalmas eszköz.Nyomókút minta
Nyomókút minta

üvegből, 320 mm hosszú, 25 mm átm. üvegcsőből készítve, vasállványon, csuklóval és szorító csavarral ellátott sárgarézszereléssel.
(Calderoni Mű- és Tanszervállalat Rt., Budapest, 1901)

 A levegő nyomásán alapuló eszköz modellje, amely a gázok nyomása és térfogata közti fordított arányosságot is fölhasználja. A nyomáskülönbség kialakulásával a víz a légköri nyomással egyensúlyt tartó vízoszlopnál (10 m) magasabbra is fölemelhető.Tükrös galvanométer
Tükrös galvanométer     Tükrös galvanométer

forgótekercses, forgó részén két különböző ellenállású tekerccsel, egyszerű ballisztikus berendezéssel.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 A forgótekercses galvanométerek csoportjába tartozik, a tekercs vékony fémszálon függ és az elfordulást a szálra erősített tükör, továbbá külön skála és távcső segítségével mérjük.Tellurium-Lunárium
Tellurium-Lunárium     Tellurium-Lunárium

a Hold fényváltozását bemutató eszköz, a Nap reflektoros lámpával helyettesítve, a Föld a Holddal, forgató szerkezettel, a földgömb átmérője 12 cm.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 A Nap körül keringő Föld mellékbolygója a Hold. A Hold Föld körüli keringése során a Naptól változó módon nyer megvilágítást, amelynek ciklusa 28 nap. Az eszközön található kar forgatásával az újhold (sötét), telihold (teljesen világos), és a közöttük lévő fázisok szemléltethetők.Visszaverődési készülék
Visszaverődési készülék     Visszaverődési készülék

Daguin után, teljesen fémből, elefántcsont.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 A ferde ütközések tanulmányozására alkalmas eszköz. A kilövő szerkezettel adott kezdősebességgel kilőtt golyó a szemben levő falról tökéletesen rugalmas ütközés után visszaverődve egy tartályba fogható fel, amelynek helyzetét a „visszaverődés szöge egyenlő a beesés szögével” határozza meg. A kísérlet a lendület-megmaradás törvényét igazolja.Dugaszos ellenállás-szekrény
Dugaszos ellenállás-szekrény     Dugaszos ellenállás-szekrény

precíziós kivitelben, manganin-drótból tekercselt ellenállásokkal.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 Hitelesített normál ellenállás, a dugaszok kihúzásakor a gyakorlatilag elhanyagolható ellenállású vezető sínszakasz helyett a megfelelő kalibrált értékű ellenállást iktatunk az áramkörbe.Forráspont meghatározó készülék
Forráspont meghatározó készülék     Forráspont meghatározó készülék

hőmérők 100 C ° pontjának meghatározásához.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 Hőmérők kalibrálásához, pl. a víz 100°C-os forráspontjának meghatározására alkalmas készülék.Fémgolyó karikával
Fémgolyó karikával     Fémgolyó karikával

szilárd testek hőkiterjedésének bemutatásához, S'Gravesande után.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 A térfogati hőtágulás szemléltetésére szolgáló eszköz, A golyó pl. szobahőmérsékleten átfér a karikán, míg melegítés után már nem. A karika melegítésével kimutatható, hogy az üregek térfogata is a köbös hőtágulás törvényét követi.Elektromágnes
Elektromágnes     Elektromágnes

80 mm. hosszú tekercseléssel és szorítócsavarral ellátva.
(Erdély és Szabó, tudományos műszergyár, Bp., 1929)

 A tekercsek kivezetéseit megfelelő áramforrással összekötve a láncon levő kampós lágyvas-áthidaló a vasmagokhoz vonzódik, elektromágnest nyerünk. Ha a kampóra nehezéket akasztunk, a nehezék, a teher is megemelkedik a lágyvas áthidalóval együtt.
Támogatta: TÁMOP 4.2.3.  |  Készítette: Szakmány Tibor