A Fizika alapszak összefoglaló mintatanterve
Érvényes 2015.09.01-től
Az FTCs Tanácsa 2015.07.06-i ülésén fogadta el. Javítva: 2016.06.14.
    heti óraszám      
kód TÁRGY ea. gy. lab. kredit teljesítés Előfeltételek
  1. Félév ea gy lab kr    
FBN001 Általános fizika 0 4 0 4 Gy  
FBN101uj Mechanika 4 2 0 6 K,Gy FBN001G, FBN101ujG
MBNX122uj Kalkulus I. fizikusoknak 2 2 0 4 K,Gy  
FMBN108 Lineáris algebra fizikusoknak 2 2 0 4 K*,Gy  
KBN701 Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak 2 0 0 2 K*  
KBN901 Általános kémia laboratórium TTK-soknak 0 0 2 2 GY  
GBN417 Környezetvédelem és minőségügyi alapismeretek 2 0 0 2 K*  
GKBN01 Menedzsment alapismeretek 2 0 0 2 K*  
GBN509 EU alapismeretek 2 0 0 2 K*  
  összesen 16 10 2 28    
     
  2. Félév ea gy lab kr    
FBN209 Fizika alapozó laboratórium 0 0 2 2 Gy FBN101ujE
FBN203uj Hőtan 2 1 0 3 K,Gy FBN001
FBN202 Hullámtan és optika 3 2 0 5 K,Gy FBN101uj
MBNX461 A sztochasztika alapjai fizikusoknak 2 2 0 5 K, Gy MBNX122ujE
MBNX222 Kalkulus II. fizikusoknak 2 2 0 4 K,Gy MBNX122ujE
FBN218 Matematikai módszerek a fizikában 1. 2 2 0 4 K*,Gy FMBN108E, MBNX122ujE
FBN220 Informatika a fizikában 0 2 0 2 Gy FMBN108E, FBN101uj
FBN219 Fizikai mérőmódszerek  0 2 0 2 Gy FBN101uj
  Szabadon választható TTIK 2 0 0 3    
  összesen 13 13 2 30    
 
  3. Félév ea gy lab kr    
FBN307uj Biofizika alapjai 2 0 0 2 K FBN203uj
FBN304uj Elektromosságtan 4 2 0 6 K,Gy FBN218, FBN101uj
FBN311 Elméleti mechanika 4 2 0 6 K, Gy FBN218, FBN101uj
FBN309 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 0 0 4 4 Gy FBN209L, FBN219
  Differenciált szakmai ismeretek       12    
  összesen 10 4 4 30    
  4. Félév ea gy lab kr    
FBN405 Atomfizika 2 0 0 3 K FBN202,FBN304uj
FBN414 Elektromágnesség és relativitáselmélet 2 0 0 2 K FBN218E, FBN304ujE
FBN434 Elektronika 2 0 0 2 K FBN304ujE
FBN409 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 0 0 4 4 Gy FBN309L, FBN202E
FBN425 Kvantumfizika alapjai 2 0 0 3 K MBNX222, FBN202
FBN302 Lézerek és alkalmazásaik 2 0 0 2 K FBN202E
  Differenciált szakmai ismeretek       14    
  összesen 10 0 4 30    
  5. Félév ea gy lab kr    
FBN506 Kondenzált anyagok fizikája 2 0 0 3 K FBN405E
FBN515 Mag- és részecskefizika 2 0 0 2 K FBN405E
FBN513 Statisztikus fizika alapjai 2 0 0 2 K FBN425E, FBN311
FBN579 Projektmunka 0 4 0 5 Gy FBN589ujG
FBN589uj Szakmai gyakorlat (80 óra, 4. félév után) 0 0 0 2 Gy  
  Differenciált szakmai ismeretek       17    
  összesen 6 4 0 31    
  6. Félév ea gy lab kr    
FBN601uj Csillagászat 2 0 0 2 K  
FBN670 Szakdolgozat  0 0 10 10 Gy FBN579
  Differenciált szakmai ismeretek       17    
  Szabadon választott       2    
  összesen 2 0 10 31    
Differenciált szakmai ismeretek - specializációk
 
  Általános képzés       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
IBN850 Programozási alapismeretek 2 0 2 5 K,Gy  
  Fizika KV       4    
  összesen 14 5 6 30    
               
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  Fizika KV       11    
  összesen 12 0 5 30    
               
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN528 Digitális hálózatok 2 1 0 4 K,Gy FBN409L
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN209L
  Fizika KV       9    
  összesen 8 5 4 31    
               
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FBN609 Digitális laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN509L
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
  Fizika KV       8    
  Szabadon választott       2    
  összesen 4 2 14 31  
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 32
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  Fizikus specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy  
MBNX321 Lineáris terek és operátorok 2 1 0 4 K,Gy  
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
  összesen 14 7 4 30    
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 1 0 4 K,Gy  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  Fizika KV       7    
  összesen 14 1 5 30    
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
FBN519 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. 0 0 3 4 Gy FBN304uj, FBN405
FMN514uj Elektrodinamika 2 2 0 5 K,Gy  
FMN525 Kvantummechanika 3 2 0 5 K,Gy  
  összesen 5 4 7 32    
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
FMN613 Statisztikus fizika 2 2 0 5 K,Gy  
  Fizika KV       6    
  Szabadon választott       2    
  összesen 6 4 10 30    
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 13
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  A Fizikus mesterszak alábbi kurzusai            
FMN411 Analitikus mechanika 2 1 0 4 K  
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 4 K  
FMN6281 Szimmetriák a fizikában 2 1 0 4 K  
  Informatikus fizika specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
IBN850 Programozási alapismeretek 2 0 2 5 K,Gy  
FMN650 Távközlő hálózatok 2 1 0 4 K  
összesen 16 6 6 30
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 1 0 4 K,Gy  
MBNX452 Bevezetés a numerikus matematikába fizikusoknak 2 1 0 4 K,Gy  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  Fizika KV       3    
összesen 16 2 5 30
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN528 Digitális hálózatok 2 1 0 4 K,Gy FBN409L
FMN514uj Elektrodinamika 2 2 0 5 K,Gy  
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
  Fizika KV       4    
összesen 10 7 4 31
               
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FBN609 Digitális laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
IBN852 Programozás ismeretek 2 0 2 5 K,Gy IBN850E, IBN850L
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
  Fizika KV       3    
  Szabadon választott       2    
összesen 6 2 16 31
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 10
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  Biofizika specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
BTN019E Biokémia 2 0 0 2 K  
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
  Fizika KV       8    
  összesen 14 5 4 31    
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
KBN705 A szerves kémia alapjai 3 0 0 3 K  
KBN824 Bevezetés a fizikai kémiába 2 0 0 3 K  
FBN407 Biofizikai problémák 2 1 0 4 K,Gy  
BTN019G Biokémia gyakorlat 2 0 2 2 K,Gy  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  összesen 21 1 7 31    
       
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
BBN037 Sejtbiológia 1. 2 0 0 2 K  
BTN100 Molekuláris biológiai alapok 2 1 0 3 K  
FBN417 Biológiai fizika 2 0 0 3 K  
Fizika KV       4  
  összesen 12 5 4 30    
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
BBN038 Sejtbiológia 2. 2 0 0 2 K BBN037E
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
FBN627 Szerkezetvizsgálat biofizikai módszerei 2 0 0 3 K  
  Fizika KV       6    
  Szabadon választott       2    
összesen 8 2 10 30
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 18
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  Csillagász specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
FBN310C Bevezetés a csillagászatba 1. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN220C Informatika a csillagászatban 0 2 0 2 Gy  
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
  Fizika KV       2    
összesen 15 9 4 31
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
FBN410C Bevezetés a csillagászatba 2. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN429C Csillagászati megfigyelések 0 3 0 3 Gy  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  Fizika KV       4    
összesen 15 5 5 32
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN510C Bevezetés a csillagászatba 3. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN519C Csillagászati laboratórium 1. 0 0 3 3 Gy  
  Fizika KV       5    
  Szabadon választott       2    
összesen 9 6 3 30
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FBN610C Bevezetés a csillagászatba 4. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN619C Csillagászati laboratórium 2. 0 0 3 3 Gy FBN519C
FBN660C Csillagászattörténet 2 0 0 3 K  
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
összesen 7 2 13 29
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 11
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  Környezetfizika specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
FBN653 Erőművek és környezeti hatásaik 2 0 0 3 K  
FBN571 Környezetfizikai jelenségek 0 2 0 3 Gy  
FBN553 Légkörfizika alapjai 2 0 0 3 K  
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
összesen 14 6 4 30
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
FBN507 Földtani, földrajzi alapismeretek 2 0 0 3 K  
FBN559 Környezetfizikai mérések 0 2 0 3 Gy  
FMN659 Levegőminőség mérési módszerek 2 0 0 3 K  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
  Fizika KV       3    
összesen 16 2 5 31
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
FMN151 A természeti jelenségek fizikája 2 1 0 4 K, Gy  
FBN457 Környezeti biofizika 2 0 0 3 K  
  Fizika KV       6    
összesen 10 5 4 31
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FBN6x1L Levegőminőség mérési módszerek labor 0 0 2 2 Gy  
FBN652 Energiamenedzsment 2 0 0 3 K  
FBN655 Radioaktív sugárzások és alkalmazásaik 2 0 0 3 K  
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
  Fizika KV       3    
  Szabadon választott       2    
összesen 8 2 12 30
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 12
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
  Lézertechnika és elektronika specializáció       60    
  3. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 4 4 18    
FBN321 Alapozó optika laboratórium 0 0 2 3 Gy  
FBN318 Matematikai módszerek a fizikában 2.         2 1 0 3 K, Gy FBN218
IBN850 Programozási alapismeretek 2 0 2 5 K,Gy  
  Szabadon választott       2    
összesen 14 5 8 31
  4. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 10 0 4 16    
FBN317 Lézerek az orvosi fizikában 2 0 0 3 K  
FBN32013 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN318
FBN4033 Vákuumfizika 2 0 1 3 K, Gy  
  Fizika KV       6    
összesen 16 0 6 31
  5. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 6 4 0 14    
FBN332 Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba 2 0 0 3 K  
FBN528 Digitális hálózatok 2 1 0 4 K,Gy FBN409L
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN209L
FBN516 Félvezetők optikai tulajdonságai 2 0 0 3 K  
IB315E Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2 0 0 3 K FBN528 (párhuzamos)
összesen 12 5 4 31
  6. Félév ea gy lab kr    
  Alapozó és törzskurzusok 2 0 10 12    
FBN609 Digitális laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN509L
IB315G Mikrovezérlők alkalmazástechnikája lab 0 0 2 2 Gy IB315E
FBN229 Optika laboratórium 0 0 2 3 Gy FBN321
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202
  Fizika KV       3    
összesen 4 2 18 29
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 9
  A Fizika alapszak bármely további F kódú DI kurzusa            
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 1 0 4 K,Gy  
FBN419 Mikroszkópia alapjai 2 0 0 3 K