Fizikus mesterszak mintatanterve
Érvényes 2015/2016. tanévtől
Legutolsó módosítás: 2016.08.26.
  Tárgy ea. gyak. lab. kredit Teljesítés
  1.félév          
FMN602uj Fizikai optika 2 2 0 5 K,GY
FMN709 Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 GY
FMN525 Kvantummechanika* 3 2 0 5 K,GY
IMN529 Modern méréstechnika interd. alkalmazásokkal 2 0 0 2 K
  Gazdasági és menendzsment ismeretek       3 K
  Differenciált szakmai ismeretek 4 2 0 11 K, GY
  Összesen: 11 6 4 30  
             
  2. félév          
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei* 2 1 0 4 K
FMN645uj Atom- és molekulafizika  2 1 0 3 K
FMN716 Kísérleti szilárdtestfizika 2 0 0 3 K
FMN424 Közegek elektrodinamikája 2 0 0 3 K
FMN829 Kutató laboratórium 0 0 5 5 GY
FMN613 Statisztikus fizika* 2 2 0 5 K, GY
  Differenciált szakmai ismeretek 10 3 0 7 K, GY
  Összesen: 20 7 5 30  
             
  3. félév          
FMN726 A szilárdtestfizika elméleti alapjai 2 0 0 3 K
FMN815 Mag- és részecskefizika 2.  3 0 0 3 K
FMN970 Diplomamunka készítése 1. 0 0 15 15 GY
  Differenciált szakmai ismeretek 7 3 0 9 K, GY
  Összesen: 12 3 15 30  
             
  4. félév          
FMN972 Diplomamunka készítése 2. 0 0 15 15 GY
  Differenciált szakmai ismeretek 7 3 0 9 K, GY
SZV Szabadon választható 6 0 0 6 K
  Összesen: 13 3 15 30  
A "Gazdasági és menendzsment ismeretek"  témakörből legalább 1 kurzus választandó az alábbiak  közül:
GKMN351 Vállalkozástan 2 0 0 4 K
GKMN41 Projektvezetés 1 2 0 3 K,Gy
GKMN02 Research and development in the EU 2 0 0 3 K
*Alapképzésben is felvehető tárgy
Aki az alapozó vagy szakmai törzsanyag tárgyaiból az alapképzésben már teljesített, annak a tárgy 0 kredittel kerül beszámításra. Az emiatt hiányzó kreditértéket a választható modulok tárgyaiból kell teljesítenie.
Differenciált szakmai ismeretek 
b) Választható modulok
Az alább felsorolt modulokból legalább kettőt választva min. 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból min. 15 kreditet kell teljesíteni.
Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30-as kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb. Egy modul teljesítéséhez az előre (a BSc-ben) teljesített tárgyak hozzájárulnak. Például, ha valaki egy modulból már teljesített a BSc-ben 4 kreditet, akkor a modulhoz még min. 11 kreditet kell teljesíteni, és még a 4 kreditet is valamilyen kurzusokkal újra teljesíteni kell.
Asztrofizika Felelős: Vinkó József
Tárgy ea. gyak lab kredit Telj.
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai* 2 1 0 4 K
FMN523 Elméleti asztrofizika 1. 2 0 0 3 K
FMN623 Elméleti asztrofizika 2. 2 0 0 3 K
FMN723 Elméleti asztrofizika 3. 2 0 0 3 K
FMN823 Kozmológia 1. 2 0 0 3 K
FMN923 Kozmológia 2. 2 0 0 3 K
FMN913 Relativisztikus asztrofizika 2 0 0 3 K
Csillagászat Felelős: Szatmáry Károly
FMN564 Csillagászati műszertechnika 2 2 0 5 K, Gy
FMN632 Csillagászati spektroszkópia 2 2 0 5 K, Gy
FMN664 Digitális képrögzítés 2 0 0 3 K
FMN521E Égi mechanika 2 0 0 3 K
FMN533 Galaktikus csillagászat 1. 2 0 0 3 K
FMN542 Obszervációs csillagászat 1. 2 0 0 3 K
FMN642 Obszervációs csillagászat 2. 2 0 0 3 K
Elektronika, számítógépes fizika Felelős: Czirják Attila
FMN516 Digitális áramkörök tervezése 2 1 0 4 K, GY
IB315 Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2 2 0 5 K, GY
IFMN640 Virtuális méréstechnika 2 0 0 3 K
IBN852 Programozási ismeretek 2 0 2 5 K
FMN420 Számítógépes szimulációk a fizikában 2 0 0 3 K
FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában 2 0 0 3 K
Haladó matematika és matematikai fizika Felelős: Fehér László
MBNX651 Analízis alkalmazásokkal 2 1 0 4 K, Gy
MMN022 Banach algebrák és operátorelmélet 2 1 0 4 K
MMN151 Differenciálegyenletek és numerikus megoldásaik 2 1 1 5 K
MMN131 Differenciálható sokaságok és topológia 2 2 0 5 K
MMN124 Funkcionálanalízis 2 1 0 4 K
MBN521p Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K
MBNX321 Lineáris terek és operátorok* 2 1 0 4 K, Gy
MMN252 Parciális differenciálegyenletek 2 2 0 5 K
FMN925 Kvantumtérelmélet 2 0 0 3 K
FMN411 Analitikus mechanika* 2 1 0 4 K
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai* 2 1 0 4 K
FMN628 Szimmetriák a fizikában* 2 1 0 4 K
FMN718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából 2 0 0 3 K
MMN062 Sztochasztikus modellek 2 2 0 5 K
Környezetfizika Felelős: Sós Katalin
KBN827 Alternatív energiaforrások 2 0 0 2 K
FMN556 Globális környezeti katasztrófák 2 0 0 3 K
FMN558 Környezeti folyamatok matematikai modellezése 2 0 0 3 K
KBN840 Környezetünk fizikai kémiája 2 0 0 3 K
FMN251 Környezeti áramlások fizikája 2 0 0 3 K
FMN351 Légköri aeroszolok fizikája 2 0 0 3 K
FMNxx2 Műszaki akusztika és zajcsökkentés 2 0 0 2 K
FMN755 Reaktortechnika 2 0 0 3 K
Haladó elméleti fizika Felelős:  Fehér László
FMN625 Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal 2 1 0 4 K
FMN925 Kvantumtérelmélet 2 0 0 3 K
FMN647 Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben 2 0 0 3 K
FMN411 Analitikus mechanika* 2 1 0 4 K
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai* 2 1 0 4 K
FMN514uj Elektrodinamika* 2 2 0 5 K, Gy
FMN725 Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika 2 0 0 3 K
FMN628 Szimmetriák a fizikában* 2 1 0 4 K
FMN718 Válogatott fejezetek a matematikai fizikából 2 0 0 3 K
FMN713 Alkalmazott statisztikus fizika  2 1 0 4 K, Gy
FMN511 Kontinuummechanika 2 0 0 3 K
FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában 2 0 0 3 K
FMN746 Molekulák  kvantumelmélete 2 0 0 3 K
  Lézer-anyag kölcsönhatás  Felelős: Benedict Mihály
FMN522 Bevezetés a lézerplazmák fizikájába 2 0 0 3 K
FMN725 Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika 2 0 0 3 K
FMN825 Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai 2 1 0 4 K
FMN627 Lézerek az orvostudományban 2 0 0 3 K
FMN332 Lézeres anyagmegmunkálás 2 0 0 3 K
FMN732 Alkalmazott spektroszkópia 2 0 0 3 K
FMN647 Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben 2 0 0 3 K
FMN526 Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása 2 0 2 5 K
  Optika, lézerfizika  Felelős: Kovács Attila
FMN512 Alkalmazott optika 2 0 0 3 K
FMN712 Femto- és nemlineáris optika alapjai 2 0 0 3 K
FMN842 Optikai rendszerek tervezése 0 2 0 3 GY
FMN859 Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 2 3 GY
FMN812 A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig 2 0 0 3 K
FMN902 Sugárzáselmélet és lézerek 2 0 0 3 K
FBN516E Félvezetők optikai tulajdonságai     2 0 0 3 K
Orvosi fizika és biofizika Felelős: Maróti Péter
FMN634 Bioelektronika 2 0 0 3 K
FMN657 Bioenergetika 2 0 0 4 K
FMN779 Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy
FMN327 Lézerek a biofizikában 2 0 0 3 K
FMN627 Lézerek az orvostudományban 2 0 0 3 K
FMN747 Molekuláris biofizika 2 0 0 4 K
Egyéb kötelezően választható szakmai tárgy:
6 kredit teljesítése kötelező. Választható bármely, a fenti modulokban felsorolt tárgy, továbbá
FMN360 A fizika története 2 0 0 2 K
FMN328 A Fourier-transzformáció és fizikai alkalmazásai 2 0 0 3 K
FMN836 Elektronikus eszközök fizikája 2 0 0 3 K
FMN636 Nanotechnológia alkalmazásai 2 0 0 3 K
FMN626 Nanoeszközök kvantumfizikája 2 0 0 3 K
FMN629 Pásztázó szondamikroszkópia 2 0 0 3 K
FMN879 Femtoszekundumos optikai mérések 0 0 2 3 K
c) Választható specializációk
  Lézerfizikus specializáció          
Min. 30 kredit teljesítése kötelező
Kötelező tárgyak: 31 kredit
FMN859 Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 2 3 Gy
FMN512 Alkalmazott optika 2 0 0 3 K
FMN712 Femto- és nemlineáris optika alapjai 2 0 0 3 K
FMN732 Alkalmazott spektroszkópia 2 0 0 3 K
FMN825 A lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai 2 1 0 4 K
FMN332 Lézeres anyagmegmunkálás 2 0 0 3 K
FMN522 Bevezetés a lézerplazmák fizikájába 2 0 0 3 K
FMN902 Sugárzáselmélet és lézerek 2 0 0 3 K
FMN327 Lézerek a biofizikában 2 0 0 3 K
FMN812 A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig 2 0 0 3 K
Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit teljesítése kötelező. 
FMN627 Lézerek az orvostudományban 2 0 0 3 K
FMN532 Nagyintenzitású lézerek és alkalmazásaik 2 0 0 3 K
FMN554 Nagyfeszültségű áramkörök 2 0 0 3 K
  Min. 30 kredit teljesítése kötelező.          
  A felsorolt 6 témakör mindegyikéből legalább 4 kredit teljesítése kötelező.          
             
  Anyagtudomány          
  Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik 2 0 1 4 K
  Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1 0 1 3 K
  Pásztázó szondamikroszkópia 2 0 0 3 K
             
  Szilárdtest-fizika          
  Félvezetőfizika 2 1 0 4 K
             
  Felület és vékonyrétegfizika          
  Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása 2 0 1 4 K
             
  Optika, optoelektronika          
  Alkalmazott optika 2 1 0 3 K
  Fizikai optika 2 1 0 3 K
  Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika 2 0 0 3 K
  Modern spektroszkópia 2 0 0 3 K
  Optoelektronika 2 0 0 3 K
             
  Lézerfizika, fényforrások          
  Lézerfizika 2 2 0 5 K, Gy
  Femto- és nemlineáris optika alapjai 2 0 0 3 K
             
  Nanofizika          
  Nanofizika 2 1 0 4 K
  Nanotechnológia alkalmazásai 2 0 0 3 K
  Nanoeszközök kvantumfizikája 2 0 0 3 K
             
  Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit teljesítése kötelező.           
  Választható bármely, a szakirányban felsorolt tárgy.          
  Informatikus fizika specializáció          
Min. 30 kredit teljesítése kötelező. 
Kötelező tárgyak: 17 kredit
FMN516 Digitális áramkörök tervezése 2 1 0 4 K, GY
IFMN640 Virtuális méréstechnika 2 0 0 3 K
IBN852 Programozási ismeretek* 2 0 2 5 K
FMN420 Számítógépes szimulációk a fizikában 2 0 0 2 K
FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában 2 0 0 3 K
             
  Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 13 kredit teljesítése kötelező.           
IB315 Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2 2 0 5 K, GY
FMN713 Alkalmazott statisztikus fizika  2 1 0 4 K
FMN512 Alkalmazott optika 2 0 0 3 K
IB407 Számítógép hálózatok 2 0 1 4 K
IB402 Operációs rendszerek 2 0 1 4 K
IB501 Adatbázisok 2 0 1 4 K
IBN853 Számítógépes grafika alapjai 2 0 1 4 K
FMN650 Távközlő hálózatok* 2 1 0 4 K
IBN850 Programozási alapismeretek* 2 0 2 5 K, Gy
* BSc informatikus fizika specializációban is fölvehető