A Fizika alapszak  2017/2018. tanévtől érvényes mintatanterve
Legutolsó frissítés: 2017.06.19.
    heti óraszám      
kód TÁRGY ea. gy. lab. kredit teljesítés Előfeltételek
  1. Félév ea gy lab kr    
FBN102 Fizikai praktikum 1. 1 1 0 2 Gy  
FBN101-1 Mechanika 4 4 0 8 K FBN102E (vizsgaelőfeltétel)
MBNX122uj Kalkulus I. fizikusoknak 2 2 0 4 K,Gy  
FMBN108uj Lineáris algebra fizikusoknak 3 2 0 5 K,Gy  
FBN103 Informatika a fizikában 1. 2 0 0 2 K  
KBN701 Kémia alapjai biológusoknak és fizikusoknak 2 0 0 2 K  
KBN901 Általános kémia laboratórium TTK-soknak 0 0 2 2 GY  
  Szabadon választható kurzus 3 0 0 3    
  összesen 17 9 2 28    
     
  2. Félév ea gy lab kr    
FBN201 Fizikai praktikum 2. 1 1 0 2 Gy FBN101-1E
FBN209 Fizika alapozó laboratórium 0 0 2 2 Gy FBN101-1E
FBN203-1 Termodinamika 2 1 0 3 K,Gy FBN102E
FBN202uj Hullámtan és optika 4 2 0 6 K,Gy FBN101-1E
MBNX461 A sztochasztika alapjai fizikusoknak 2 2 0 5 K, Gy MBNX122ujE
MBNX222uj Kalkulus II. fizikusoknak 3 2 0 5 K,Gy MBNX122ujE
FBN220 Informatika a fizikában 2. 2 0 0 2 K FBN103E, FBN101-1E
FBN219 Fizikai mérőmódszerek 2 0 0 2 K FBN101-1E
  Szabadon választható kurzus 2 0 0 2    
  összesen 18 8 2 29    
 
  3. Félév ea gy lab kr    
FBN307 Biofizika alapjai 2 0 0 3 K FBN203-1E
FBN304-1 Elektromágnesség 4 3 0 7 K,Gy FBN218E, FBN101-1E
FBN311 Elméleti mechanika 4 2 0 6 K, Gy FBN101-1E, MBNX222E
FBN309 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 1. 0 0 4 4 Gy FBN209L, FBN219
FBN218 Matematikai módszerek a fizikában 1. 2 2 0 4 K,Gy MBNX222uj
  Specializáció            
  Szabadon választható kurzus            
összesen 12 7 4 24
  4. Félév ea gy lab kr    
FBN405 Atomfizika 2 0 0 3 K FBN202E,FBN304-1E
FBN414uj Relativitáselmélet alapjai 2 1 0 3 K FBN218E, FBN304-1E
FBN434 Elektronika 2 0 0 2 K FBN304-1E
FBN318uj Matematikai módszerek a fizikában 2. 2 1 0 4 K, Gy FBN218E
FBN409 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 2. 0 0 4 4 Gy FBN309L, FBN202E
FBN425 Kvantumfizika alapjai 2 0 0 3 K MBNX222uj, FBN202E
FBN425G Kvantumfizika alapjai gyakorlat 0 1 0 1 Gy MBNX222uj, FBN202E
FBN402 Lézerek és alkalmazásaik 1 0 0 1 K FBN202E
FBN401 Számítógépes fizika 2 0 1 3 K FBN220, FBN311,FBN218E
  Specializáció            
  Szabadon választható kurzus            
összesen 13 3 5 24
  5. Félév ea gy lab kr    
FBN509 Elektronika laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN209L
FMN514uj Elektrodinamika 2 2 0 5 K,Gy FBN304uj, FBN218E
FBN506 Kondenzált anyagok fizikája 2 0 0 3 K FBN405E
FBN515 A mag- és részecskefizika elemei 2 0 0 2 K FBN405E
FBN523 Statisztikus fizika alapjai 2 0 0 3 K FBN425E, FBN311E
FBN513G Statisztikus fizika alapjai gyakorlat 0 1 0 1 Gy FBN425E, FBN311E
FBN570 Szakdolgozat 1. 0 1 0 3 Gy FBN405E, FBN425E
  Specializáció            
  Szabadon választható kurzus            
  összesen 8 4 4 21    
  6. Félév ea gy lab kr    
FBN601 Csillagászat 2 0 0 3 K FBN405E
FMN622 Spektroszkópiai vizsgálati módszerek 2 2 0 5 K, Gy FBN202E
FBN670 Szakdolgozat 2. 0 2 0 7 Gy FBN570
  Specializáció            
  Szabadon választható kurzus            
  összesen 4 4 0 15    
Differenciált szakmai ismeretek - specializációk
 
  Fizika specializáció nélküli képzés       35   Felelős oktató: Szatmári Sándor
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
  A specializációk kurzusaiból választandó        8    
  összesen 12 7 4 32    
             
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
  A specializációk kurzusaiból választandó        5    
  összesen 13 3 5 29  
             
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
  A specializációk kurzusaiból választandó       10    
  összesen 8 4 4 31  
             
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
FBN618 Vákuumfizika 1 0 2 4 K, Gy  
  A specializációk kurzusaiból választandó       8    
  Szabadon választott 4     4    
  összesen 9 4 2 31  
  Fizikus specializáció       35   Felelős oktató: Fehér László
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy  
MBNX321 Lineáris terek és operátorok 2 1 0 4 K,Gy  
  összesen 16 10 4 33  
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 1 0 4 K,Gy MBNX222E
  Szabadon választott 2 0 0 2    
  összesen 17 4 5 30    
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
FBN519 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. 0 0 3 3 Gy FBN304uj, FBN405
FMN105 Kvantummechanika 3 2 0 6 K,Gy  
  összesen 11 6 7 30    
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
FMN205 Statisztikus fizika 2 2 0 5 K,Gy  
  Fizika KV 4 2 0 8 K,Gy  
  Szabadon választott 2 0 0 2    
  összesen 12 8 0 30    
Fizika KV, azaz Kötelezően választható fizika kurzus kreditje összesen: 8
FMN411 Analitikus mechanika 2 1 0 4 K, Gy  
MMNX021 Analízis fizikusoknak 2 1 0 4 K,Gy MBNX222E
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 4 K, Gy  
FMN6281 Szimmetriák a fizikában 2 1 0 4 K, Gy  
  Informatikus fizika specializáció       35   Felelős oktató: Czirják Attila
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
IBN850 Programozási alapismeretek 2 0 2 5 K,Gy  
FBN528 Digitális hálózatok 2 1 0 4 K,Gy  
összesen 16 8 6 33
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
FMN516 Digitális áramkörök tervezése 2 1 0 4 K, GY  
IB315E Mikrovezérlők alkalmazástechnikája előadás 2 0 0 3 K FBN528 
összesen 17 4 5 31
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
IB315L Mikrovezérlők alkalmazástechnikája lab 0 0 2 2 Gy IB315E
FMN520 Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában 2 0 0 3 K  
FMN420 Számítógépes szimulációk a fizikában 2 0 0 3 K  
  Szabadon választott 2 0 0 2    
összesen 14 4 6 31
               
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
KTMN103 Analóg méréstechnika 2 0 0 2 K  
FBN609 Digitális laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy FBN528
IBN852 Programozási ismeretek 2 0 2 5 K,Gy IBN850E, IBN850L
  Szabadon választott 2 0 0 2    
összesen 10 4 6 28
  Biofizika specializáció       35   Felelős oktató: Maróti Péter
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
BTN019E Biokémia 2 0 0 2 K  
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy  
  összesen 16 9 4 31    
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
KBN705 A szerves kémia alapjai 3 0 0 3 K  
KBN824 Bevezetés a fizikai kémiába 2 0 0 3 K  
  összesen 18 3 5 30    
       
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
BBN037 Sejtbiológia 1. 2 0 0 2 K  
BTN100 Molekuláris biológiai alapok 2 1 0 3 K  
FBN417 Biológiai fizika 2 0 0 3 K  
FBN519 Fizikai laboratóriumi gyakorlatok 3. 0 0 3 3 Gy FBN304uj, FBN405
  összesen 14 5 7 32    
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
BBN038 Sejtbiológia 2. 2 0 0 2 K BBN037E
FBN627 Szerkezetvizsgálat biofizikai módszerei 2 0 0 3 K  
FBN407 Biofizikai problémák 2 1 0 4 K,Gy  
BTN019G Biokémia gyakorlat 0 0 2 2 K,Gy  
  Szabadon választott 4 0 0 4    
összesen 14 5 2 30
  Csillagász specializáció       35   Felelős oktató: Szatmáry Károly
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
FBN310C Bevezetés a csillagászatba 1. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN220C Informatika a csillagászatban 1 1 0 2 Gy FBN220
összesen 16 10 4 32
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
FBN410C Bevezetés a csillagászatba 2. 3 2 0 6 K,Gy  
összesen 16 5 5 30
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
FBN510C Bevezetés a csillagászatba 3. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN519C Csillagászati laboratórium 1. 1 0 2 3 Gy FBN220C
FBN429C Csillagászati megfigyelések 3 0 0 3 Gy FBN202
összesen 15 6 6 33
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
FBN610C Bevezetés a csillagászatba 4. 3 2 0 6 K,Gy  
FBN619C Csillagászati laboratórium 2. 1 0 2 3 Gy FBN519C
  Szabadon választott 4 0 0 4    
összesen 12 6 2 28
A Csillagász specializációhoz ajánlott SZV kurzusok
FBN660C Csillagászattörténet 2 0 0 3 K  
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 4 K  
  Környezetfizika specializáció       35   Felelős oktató: Sós Katalin
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
FBN653 Erőművek és környezeti hatásaik 2 0 0 3 K  
FBN571 Környezetfizikai jelenségek 2 0 0 3 Gy  
FBN553 Légkörfizika alapjai 2 0 0 3 K  
összesen 18 7 4 33
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
FBN559 Környezetfizikai mérések 0 2 0 2 Gy  
FMN659 Levegőminőség mérési módszerek 2 0 0 3 K  
összesen 15 5 5 29
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
FMN151 Természeti jelenségek fizikája 2 1 0 4 K, Gy  
FBN457 Környezeti biofizika 2 0 0 3 K  
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy  
összesen 14 7 4 33
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
FBN507 Földtani, földrajzi alapismeretek 2 0 0 3 K  
FBN652 Energiamenedzsment 2 0 0 3 K  
FBN655 Radioaktív sugárzások és alkalmazásaik 2 0 0 3 K  
  Szabadon választott 4 0 0 4    
összesen 14 4 0 28
  Optika és lézerfizika specializáció       35   Felelős oktató: Kovács Attila
  3. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 12 7 4 24    
FBN321 Alapozó optika laboratórium 0 0 2 2 Gy FBN202
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K,Gy  
összesen 14 9 6 31
  4. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 13 3 5 24    
MBNX421 A komplex és valós függvénytan elemei alkalmazásokkal 2 1 0 4 K,Gy MBNX222E
összesen 15 4 5 28
  5. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 8 4 4 21    
FBN332 Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba 2 0 0 3 K  
FMN105 Kvantummechanika 3 2 0 6 K,Gy  
FBN520 Optika Pythonnal 1 0 1 3 K,Gy FBN220
összesen 14 6 5 33
  6. Félév ea gy lab kr   Előfeltételek
  Alapozó és törzskurzusok 4 4 0 15    
FBN616 Félvezetők optikai tulajdonságai 2 0 0 3 K  
FBN617 Lézerek az orvosi fizikában 2 0 0 3 K  
FMN113 Haladó optikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 2 2 Gy FBN321
FBN618 Vákuumfizika 1 0 2 4 K, Gy  
  Szabadon választott 4 0 0 4    
összesen 13 4 4 31