A Fizikus  mesterszak  2017/2018. tanévtől érvényes mintatanterve
Legutolsó frissítés: 2017.11.20.
    heti óraszám      
kód TÁRGY ea. gy. lab. kredit teljesítés Előfeltételek
  1. Félév ea gy lab kr    
MBN521 Közönséges differenciálegyenletek 2 2 0 5 K  
FMN101E A Fourier-transzformáció és fizikai alkalmazásai 2 0 0 3 K  
FMN103L Haladó fizikai laboratóriumi gyakorlatok lab 0 0 2 2 Gy  
FMN113L Haladó optikai laboratóriumi gyakorlatok lab 0 0 2 2 Gy  
FMN102 Fizikai optika 2 2 0 5 K, Gy  
FMN104E Közegek elektrodinamikája 2 0 0 3 K  
FMN105 Kvantummechanika 3 2 0 6 K,Gy  
  Specializáció/Témakör kurzusa       3    
  összesen 11 6 4 29    
     
  2. Félév ea gy lab kr    
MBN421 A komplex és valós függvénytan elemei 2 1 0 4    
FMN202 Atom- és molekulafizika 2 1 0 4   FMN105
FMN203E Kísérleti szilárdtestfizika 2 0 0 3    
FMN204E Mag- és részecskefizika 3 0 0 4   FMN105
FMN205 Statisztikus fizika 2 2 0 5    
FMN201E A femtoszekundumos lézerektől az attoszekundumos fizikáig 2 0 0 3    
FMN206 Diplomamunka készítése 1. 0 1 0 5    
  Specializáció/Témakör kurzusa       3    
  összesen 13 5 0 31    
 
  3. Félév ea gy lab kr    
IMN529 Modern méréstechnika 2 0 0 2    
FMN301 A szilárdtestfizika elméleti alapjai 2 0 0 3   FMN105
FMN302 Kozmológia 2 0 0 3    
FMN303 Diplomamunka készítése 2. 0 2 0 10    
  Specializáció/Témakör kurzusai       9    
  Szabadon választható kurzus       3    
összesen 6 2 0 30
  4. Félév ea gy lab kr    
FMN401 Diplomamunka készítése 3. 0 3 0 15    
  Specializáció/Témakör kurzusai       12    
  Szabadon választható kurzus       3    
összesen 0 3 0 30
Differenciált szakmai ismeretek
a.) Specializáció választása nélkül
Összesen legalább 27 kreditnyi kurzus teljesítendő az alábbi témakörökből oly módon, hogy legalább 1 témakörből legalább
15 kreditnyi kurzust kell teljesítemi.
 
Témakör:  Asztrofizika  Felelős oktató: Vinkó József  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai 2 1 0 4 K,Gy  
FMN523E Elméleti asztrofizika 1. 2 0 0 3 K  
FMN623E Elméleti asztrofizika 2. 2 0 0 3 K  
FMN723E Elméleti asztrofizika 3. 2 0 0 3 K  
FMN555E Haladó csillagászati laboratórium 0 0 3 3 Gy  
FMN923E Kozmológiai perturbációszámítás 2 0 0 3 K  
FMN777E Modern asztrofizika 2 0 0 3 K  
FMN913E Relativisztikus asztrofizika 2 0 0 3 K  
  összesen 14 1 3 25    
Témakör:  Csillagászat  Felelős oktató: Szatmáry Károly  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN564 Csillagászati műszertechnika 2 2 0 5 K,Gy  
FMN632 Csillagászati spektroszkópia 2 2 0 5 K,Gy  
FMN664E Digitális képrögzítés 2 0 0 3 K  
FMN521ujE Égi mechanika 2 0 0 3 K  
FMN533ujE Galaktikus csillagászat 1. 2 0 0 3 K  
FMN542E Obszervációs csillagászat 1. 2 0 0 3 K  
FMN642E Obszervációs csillagászat 2. ea 2 0 0 3 K  
  összesen 14 4 0 25    
Témakör: Haladó elméleti fizika Felelős oktató:  Fehér László  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN713 Alkalmazott statisztikus fizika  ea + gy 2 1 0 4 K,Gy  
FMN411 Analitikus mechanika ea + gy 2 1 0 4 K, At  
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
FMN625 Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal ea + gy 2 1 0 4 K, At  
FMN511E Kontinuummechanika ea 2 0 0 3 K  
FMN923E Kozmológiai perturbációszámítás ea 2 0 0 3 K  
FMN725E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika ea 2 0 0 3 K  
FMN925E Kvantumtérelmélet ea 2 0 0 3 K  
FMN746E Molekulák  kvantumelmélete ea 2 0 0 3 K  
FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben ea 2 0 0 3 K  
FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában ea 2 0 0 3 K  
FMN628 Szimmetriák a fizikában ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
FMN718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából ea 2 0 0 3 K  
FMN626E Nanoeszközök kvantumfizikája ea 2 0 0 3 K  
  összesen 28 5 0 47    
Témakör: Haladó matematika és matematikai fizika Felelős oktató:  Fehér László  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
MBNX651 Analízis alkalmazásokkal ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
MMNX021 Analízis fizikusoknak ea + gy 2 1 0 4 K, At  
MMN022 Banch algebrák és operátorelmélet ea + gy 2 1 0 4 K, At  
MBNA12 Csoportok és testek ea + gy 2 2 0 6 K, At  
MMNV21 Differenciálegyenletek numerikus megoldásai ea + gy 2 2 0 6 K, At  
MMNV41 Differenciálható sokaságok és topológia ea + gy 2 2 0 6 K, At  
MMNK32 Funkcionálanalízis ea + gy 2 2 0 6 K, At  
MBNX321 Lineáris terek és operátorok ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
MMNK21 Differenciálegyenletek ea + gy 2 2 0 6 K, At  
FMN925E Kvantumtérelmélet ea 2 0 0 3 K  
FMN411 Analitikus mechanika ea + gy 2 1 0 4 K, At  
FMN624uj Az általános relativitáselmélet alapjai ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
FMN628 Szimmetriák a fizikában ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
FMN718E Válogatott fejezetek a matematikai fizikából ea 2 0 0 3 K  
MMN116 Sztochasztikus modellek informatikusoknak ea + gy 2 2 0 5 K, Gy  
  összesen 30 19 0 69    
Témakör:  Környezetfizika Felelős oktató: Sós Katalin  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
KBN827E Alternatív energiaforrások  2 0 0 2 K  
FMN556E Globális környezeti katasztrófák  2 0 0 3 K  
FMN558E Környezeti folyamatok matematikai modellezése  2 0 0 3 K  
KBN840E Környezetünk fizikai kémiája  2 0 0 3 K  
FMN251E Környezeti áramlások fizikája  2 0 0 3 K  
FMN351E Légköri aeroszolok fizikája  2 0 0 3 K  
FMNxx2E Műszaki akusztika és zajcsökkentés  2 0 0 2 K  
FMN755E Reaktortechnika  2 0 0 3 K  
  összesen 16 0 0 22    
Témakör: Lézer-anyag kölcsönhatás Felelős oktató:  Benedict Mihály  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába ea 2 0 0 3 K  
FMN725E Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika ea 2 0 0 3 K  
FMN825 Lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai ea + gy 2 1 0 4 K, Gy  
FMN627E Lézerek az orvostudományban ea 2 0 0 3 K  
FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás ea 2 0 0 3 K  
FMN732E Alkalmazott spektroszkópia ea 2 0 0 3 K  
FMN647E Nemlineáris folyamatok intenzív lézertérben ea 2 0 0 3 K  
FMN526 Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása ea + lab 2 0 2 5 K, Gy  
FMN532E Nagyintenzitású lézerek és alkalmazásaik ea 2 0 0 3 K  
  összesen 18 1 2 30    
Témakör:  Optika és lézerfizika Felelős oktató: Kovács Attila  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN512E Alkalmazott optika 2 0 0 3 K  
FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai 2 0 0 3 K  
FMN714 Femtoszekundumos optika Pythonnal 1 0 1 3 K  
FMN842G Optikai rendszerek tervezése 0 0 2 3 Gy  
FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok  0 0 2 3 Gy  
FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek 2 0 0 3 K  
FBN516E Félvezetők optikai tulajdonságai 2 0 0 3 K  
FMN876E Lézerimpulzusok tér- és időszűrése 2 0 0 3 K  
  összesen 11 0 5 24    
Témakör: Számítógépes fizika Felelős oktató:  Czirják Attila  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
KTMN101 Digitális áramkörök tervezése 2 1 0 4 K,Gy  
FMN836E Elektronikus eszközök fizikája 2 0 0 3 K  
IB315 Mikrovezérlők alkalmazástechnikája 2 0 2 5 K,Gy  
IMN529G Modern méréstechnika labor 0 0 2 2 Gy  
IFMN640E Virtuális méréstechnika 2 0 0 3 K  
IBN852 Programozási ismeretek 2 0 2 5 K,Gy  
FMN420E Számítógépes szimulációk a fizikában 2 0 0 3 K  
FMN520E Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában 2 0 0 3 K  
  összesen 14 1 6 28    
Témakör:   Orvosi fizika és biológiai fizika Felelős oktató: Maróti Péter   
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN634E Bioelektronika 2 0 0 3 K  
FMN657E Bioenergetika 2 0 0 4 K  
FMN779L Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 4 4 Gy  
FMN327E Lézerek a biofizikában 2 0 0 3 K  
FMN627E Lézerek az orvostudományban 2 0 0 3 K  
FMN747E Molekuláris biofizika 2 0 0 4 K  
FMN780E A sugárterápia fizikai alapjai 1 0 0 1 K  
  összesen 11 0 4 22    
b.) Specializáció választásával
Az alábbi tárgyakból legalább 27 kreditnyi teljesítendő.
Specializáció:  Lézerfizikus Felelős oktató: Szatmári Sándor  
    ea gy lab kr   Előfeltételek
FMN825 A lézer-anyag kölcsönhatás elméleti alapjai 2 1 0 4 K, Gy  
FMN512E Alkalmazott optika 2 0 0 3 K  
FMN732E Alkalmazott spektroszkópia 2 0 0 3 K  
FMN522E Bevezetés a lézerplazmák fizikájába 2 0 0 3 K  
FMN712E Femto- és nemlineáris optika alapjai 2 0 0 3 K  
FMN327E Lézerek a biofizikában 2 0 0 3 K  
FMN332E Lézeres anyagmegmunkálás 2 0 0 3 K  
FMN902E Sugárzáselmélet és lézerek 2 0 0 3 K  
FMN859L Lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok 0 0 2 3 Gy  
FMN532E Nagyintenzitású lézerek és alkalmazásaik 2 0 0 3 K  
  összesen 18 1 2 31