Az interferencia jelenségek fizikai háttere

A1.06.D03

A Maxwell-egyenletek fizikai tartalma szemléletesen úgy foglalható össze, hogy az elektromos tér forrásai az elektromos töltések, a mozgó töltések és a változó elektromos tér mágneses teret keltenek, a mágneses térnek nincsenek forrásai és a változó mágneses tér elektromos teret kelt.

Az elektromos és a mágneses tér vektorai egymásra merőleges síkokban rezegnek.

A1.06.D04

A1.06.D05

OPL - optical path length - optikai úthossz: a törésmutató integrálja az S forrástól a P pontig. A hullámfrontok hullámhossznyi távolságra vannak egymástól.

A1.06.D06

Egymásra merőlegesen polarizált hullámok találkozásánál nem lép fel interferencia. Ha a két hullám frekvenciája nem azonos, az interferencia időben modulálódik a frekvenciakülönbséggel (nem lesz folyamatosan látható interferenciakép).

A1.06.D07

Az optikai úthossz különbség egy hullámhossznyi változásával 2 π-vel változik a fáziskülönbség.

Konstruktív interferencia lép fel, ha a két hullám fázisban van és maximális az eredő hullám intenzitása. Ez akkor lép fel, ha a fáziskülönbség 2π egész számú többszöröse (vagyis az optikai úthossz különbség a hullámhossz egész számú többszöröse).

Destruktív interferencia (maximális kioltás) lép fel, ha a két hullám fáziskülönbsége π páratlan számú többszöröse.

A kettő között köztes állapot alakul ki.

A1.06.D08

Az interferencia csíkok láthatósága annál nagyobb, minél nagyobb a találkozó hullámok koherenciája. Koherens hullámok esetén a fáziskülönbség a két hullám hullámfrontja között állandó.