Tesztkérdések V.

Feleletválasztós teszt

1. Melyik nem mesterséges fényforrás az alábbiak közül?

Nap.

Lézer.

LED.

Gyertya.


Feleletválasztós teszt

2. Melyik termikus fényforrás az alábbiak közül?

Lézer.

LED.

Fénycső.

Nap.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik hőmérsékleten sugároz a legkisebb hullámhossz tartományban az abszolút fekete test?

T=2000 K

T=3000 K

T=4000 K

T=5000 K


Feleletválasztós teszt

4. Melyik fényforrás spektruma folytonos az alábbiak közül?

Higanygőz lámpa.

LED.

Lézer.

Fekete test.


Feleletválasztós teszt

5. Melyik fényforrást alkalmazzák interferométerekben?

Lézer.

Nátrium lámpa.

Kompakt fénycső.

Fekete test.


Feleletválasztós teszt

6. Melyik detektortípus alkalmas egy foton detektálására?

Fotoelektron sokszorozó.

Fotodióda.

Pyroelektromos szenzor.

Termorezisztor.


Feleletválasztós teszt

7. A detektor melyik tulajdonsága határozza meg leginkább azt a legrövidebb időt, ami alatt két fotont külön tud detektálni?

Sötétáram.

Kvantumhatásfok.

Válaszidő.

Holtidő.


Feleletválasztós teszt

8. Melyik állítás nem igaz a diszperziós spektrométerekre?

A mintáról érkező fényt felbontás nélkül vezetjük a detektorra.

A fény igen kis hányada jut a detektorra, ez a zajszint meghatározója.

Az időbeli felbontás csak a detektor válaszidejétől függ, ha egy adott hullámhosszon mérünk.

A detektorjel szimplex, mert egy mérési pont csak a rés által kiválasztott tartományra vonatkozó intenzitásinformációt, és a zajt hordozza.


Feleletválasztós teszt

9. Mire alkalmas a fotonkorrelációs technika az alábbiak közül?

Kolloid oldatok diffúziós vagy kémiai folyamatainak vizsgálatára.

Fényforrások intenzitásának spektrális vizsgálatára.

Detektorok spektrális érzékenységének vizsgálatára.

Interferencia csíkrendszer láthatóságának vizsgálatára.


Feleletválasztós teszt

10. Mire jó a Lock-in technika?

Zajjal terhelt periodikus jelből kiszűrhető vele a hasznos jel.

Fotonokat lehet vele csapdázni.

Elektronokat lehet vele csapdázni.

Meg lehet vele határozni egy periodikus jelben jelen lévő frekvencia komponenseket.