A SZAKMÓDSZERTANI CSOPORT
BEMUTATKOZÁSA

  A fizika szakmódszertani csoport a Kísérleti Fizikai Tanszék keretében működik. Oktatási és kutatási tevékenységünket a tanszékhez való természetes kötődésből adódó szakmai környezet, a tantárgypedagógiai kutatások legújabb eredményei, valamint a közoktatás napjainkban fölerősödő igényei határozzák meg. Ennek megfelelően kutatási tevékenységünk a következő tématerületek köré csoportosítható:

- tananyagfejlesztés és eszközfejlesztés;
- módszertani fejlesztések;
- kísérletfejlesztés laboratóriumi gyakorlatokhoz és osztálytermi demonstrációkhoz;
- a modern technikai eszközök alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a fizikatanításban;
- a tehetséggondozás szakmai és szakmódszertani problémái;
- tanártovábbképzés;
- tanulói tudásszint mérés, tantárgyi attitűd vizsgálat;
- a NAT támasztotta követelményekből adódó problémák vizsgálata;
- tantárgyak egybehangolása;
- játékok (döntésjátékok, játékszerek) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata;
- a fizika története.

  A fenti széleskörű témacsoport további konkrét vizsgálati területekre bontható, amelyek eredményei természetesen visszahatnak a szorosan vett oktatómunkánkra (előadások, gyakorlatok, speciális kollégiumok), a hallgatókkal való foglalkozásra (szakdolgozati témavezetés, tudományos diákköri munka irányítása). E területen tevékenységünk látványos eredménye a nagyszámú sikeres szakdolgozat és az általunk gondozott Tantárgypedagógiai Diákkör színeiben induló hallgatók eredményei az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Folyamatos, élő kapcsolatunk van a középiskolai fizika tanárokkal. A tanártovábbképzés különböző fórumain, hazai és nemzetközi oktatási konferenciákon, az ELFT rendezvényein, eszközkiállításokon és kísérleti bemutatókon találjuk meg az alkalmat a fizikatanítás legújabb módszereinek átadására. Így kapcsolatunk a középiskolai tanulókkal is közvetlen; kísérleti bemutatókkal, az OKTV I. kategória kísérleti fordulójának lebonyolításával, tankönyvírással és bírálattal, példatárak és fakultációs modul szerzőiként segítjük a középiskolai tehetséggondozás munkáját. Sikeres pályázataink során elnyert támogatások (FEFA, MKM, AMFK, KOMA, OMFB) szükséges kiegészítői az egyetemi költségvetési keretnek.