nyomtatóbarát változat

- Angol nyelvű honlap

Hasznos honlapok:

Interneten is olvasható folyóiratok:

Tematikus gyűjtemények:

Jelenleg az SDT több, mint 11 000 db tanórai foglalkozásnyi digitális tartalmat és összességében több, mint 1 000 000 db önállóan is felhasználható és gyűjteménybe foglalt tananyagelemet tartalmaz.
A Kataszter az Apertus Közalapítvány támogatásával készített tananyagok gyűjteménye. Az adatbázisban található anyagok mindegyike több szempont szerinti besorolással, részletes adatlappal szerepel. A Kataszter az alkalmazott szempontrendszer és a leírások szövege szerint egyaránt kereshető.
Felsőoktatási tananyagok online gyűjteménye.
A Genamics JournalSeek a legnagyobb teljesen kategorizált adatbázisa az interneten elérhető folyóiratoknak. (Az oldal nem tartalmaz abstraktokat, cikkeket)

Fizikatörténet:

- Képtárak:
   - Harry N. Nilson képgyűjteménye fizikusokról
   - Életrajz gyűjtemény - betű- és kronológiai sorrendben is kereshető nevek
   - Képgyűjtemény fizikusokról - spanyol
- Nobel-díjasok
- Fizikusok pénzeken
- Archimedes
- Einstein
- Szilárd Leó
- Természettudományi dokumentumok
- Az elektron felfedezése

Kísérletek:

- Fizikai kísérletek gyűjteménye
- Demonstrációs kísérletek gyűjteménye - University of Maryland
- Berkeley-gyűjtemény
- Maryland-gyűjtemény
- Kopfball
- Phisics Van
- NASA Space Place

Szemléltető segédanyagok:

A nagyhírű professzor vendégelőadóként tartott előadásainak részletei digitalizált formában. A felvételek a '90-es évek elején készültek az ELTÉ-n, melyeken a világhírű "marslakó" közérthető módon avatja be a hallgatókat a fizika legnehezebb kérdéseinek: relativitáselmélet, kvantumfizika atomreaktorok biztonsága rejtelmeibe.
  Teller Ede Relativitáselmélet
  Teller Ede Kvantummechanika I.
  Teller Ede Kvantummechanika II.
  Teller Ede Reaktorok biztonsága
  Teller Ede Kérdések, vita

Szimulációk, animációk:

Java alkalmazások hullámok, akusztika, elektromosság és mágnesesség, elektrodinamika, kvantum fizika, termodinamika témakörben.

Letölthető programok:

- ftp://ftp.uni-potsdam.de/uni-potsdam/physik/
- ftp://jedlik.phy.bme.hu/pub/fizika/computerdemo/
- http://members.ozemail.com.au/~imesoft/
- http://www.infini-t.com/spectra.htm

Fizika témájú viccek:

- http://goliat.eik.bme.hu/%7Ehartlein/humor.html

Fizikaversenyek:

- Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny
- Eötvös Loránd Fizikaverseny
- Mikola Sándor Fizikaverseny
- Fizikai Diákolimpiák

Egyéb:

Az Energia Kaland egy új, nagyszabású tanulási program, amelynek célja, hogy segítsen a pedagógusoknak az energiatudatosság kialakításában, vagyis az energiával kapcsolatos tudás bővítésében, kompetenciák fejlesztésében. Az Energia Kaland tananyagai és feladatai a Nemzeti Alaptanterv követelményeinek megfelelően, az egységes természettudományos tanítás alapelveivel összhangban készültek és készülnek a jövőben is.
A Phun egy oktatási célú szórakoztató szoftver. A Phun nyílt végű játék, csak egy szoftveres keretet biztosít a fizika "kreatív játszásához" egy rajzfilmszerű kétdimenziós világban. A szoftver teljes szabadságot ad, lehetővé teszi objektumok rajzolását, azok tulajdonságainak (szín, halmazállapot, sűrűség, pozíció, tengelyek, fordulatszám stb.) változtatását, majd a szimuláció elindítását.