Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Fizikus Tanszékcsoport
Tanári mesterképzés, Fizikatanári szakképzettség


  A természettudományos tanárképzésnek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán értékes hagyományai vannak. 1921 óta végeznek Szegeden fizika tanár szakos hallgatók, akikről szakmai, pedagógiai, módszertani szempontból egyaránt elismerő visszajelzést ad a szakmai környezet, a munkaerőpiac. A jelenlegi képzés mesterfokozatot és okleveles fizikatanári szakképzettséget ad, amely megfelelője a korábbi önálló, egyetemi szintű fizikatanári szaknak.

  A képzés az alapképzés (fizika BSC) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapoz. Célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

  A fizika tanári szakképzettséget szerzők a közoktatás 5.-től 12. osztályáig taníthatnak fizikát, valamint közép és emelt szinten érettségiztethetnek. Tanulmányaik befejezése után a hallgatók magas szintű szakmai ismeretekkel és széles körű módszertani kultúrával rendelkeznek. Képesek a tanulók speciális képességeit korán felismerni, velük differenciáltan foglalkozni. Ismerik és mindennapi munkájukba beépítik a fizikatanítással kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Képesek tanulmányaikat fizikai, szakdidaktikai, neveléstudományi területen doktori (PhD) képzésben folytatni.

  A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét. Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése.


- Jelentkezés és felvétel

- A képzés szakmai része

- A képzés szakmódszertani része

- A képzés pedagógiai, pszichológiai része


További információk:

- Fizikatanári mesterszak felvételi rendjének szabályzata

- PDF szórólap