Csillagászati megfigyelések:Székely Péter, 2012/2013. II. félév

pierre@physx.u-szeged.hu, 43-82, I. em. 47-es szoba


Tematika1., A csillagos ég, csillagképek, csillagtérképek, holdtérképek, éggömbök, "bolygógömbök".
Évszakok a csillagos égen. Alapvető tájékozódás az égbolton, koordinátarendszerek áttekintése, időmérés: DCF, UT. Csillagnevek, csillagképek nevei: magyar - latin- birtokos eset.

2., Naplementétől napkeltéig. Nappali légköroptikai jelenségek, a sötétedés görbéi télen és nyáron. Szürkületi időszakok. A légkör hatása a megfigyelésekre, korrekcióik.

3., Bolygók és a Hold néhány felszíni alakzatai. Mit láthatunk a távcsőben? Határmagnitúdó, elfordított látás stb: gyakorlati tanácsok vizuális észlelésre.

4., Az észlelés eszközei: a szem: szín-, fényesség- és kontrasztérzékelése, korlátai. Alapvető távcsövek típusai, binokulárok: típusok, használat, lehetőségek és korlátok. CCD-kamerák. Kvantumhatásfok, felbontás, látómező.

5., A Szegedi Csillagvizsgáló Béke-épületi és Kertész utcai távcsövei, azok használata (elmélet). A Csillagvizsgáló CCD-kamerái, egyéb optikai eszközei (zenitprizma, Herschel-prizma, stb). Keresőtávcsövek, beállás folyamata (kézi, Koordinátor, GPS).

6., Csillagászati objektumok: különböző hullámhosszú nagytávcsöves megfigyelések (számítógépes anyagból). Nap, Hold, bolygók, csillagok, csillaghalmazok, ködök. Kitekintés a nagyvilágba/a nagytávcsövek világába.

7., Távcsőpályázat formái, elkészítésének fortélyai. Obszervatóriumok honlapjai, rendelkezésre álló eszközök kiválasztása, felbontás, SNR, spektroszkópiai lehetőségek.

8., Információk az objektumokról: ADS, Simbad, DSS, keresőtérképek, számítógépes programok/adatbázisok.

Gyakorlati órák (tömbösítés):
A távcső kezelése, számítógép kezelése, CCDOPS, Guide, Xephem.
CCD-megfigyelés: kép készítése, formátuma, feldolgozása, szűrőrendszerek, színes képek készítése.Ajánlott irodalom
:

Mizser Attila (szerk.): Amatőrcsillagászok kézikönyve, II. kiadás
Cooper-Walker: Csillagok távcsővégen
Csillagászati Évkönyv, Meteor számai
Csillagászat (szerk.: Marik Miklós)