Csillagászati műszertechnika II.

Tematika

Folytatjuk a fotometria alapjait, gyakorlati (IRAF) alkalmazásokkal, ezenkívül távcsövek, műszerek "tervezési" feladatait oldjuk meg kisebb számításokkal /látómező, SNR, méretezés, képalkotás, felbontás stb./

GNUPLOT gyorstalpaló itt, az AWK rövid áttekintése itt, Latex információk erre, Linux-anyag pedig itt elérhető.
(PDF formátumban, hasonlóan a félév során használni kívánt többi leíráshoz).

 1. Alapvető információk a CCD-kről (a "régi" CCD-s honlap és az "új")

 2. CCD képek korrekciójának elmélete I. (leírás)

 3. CCD képek korrekciójának elmélete II. és a digitális fotometria elmélete. (leírás)

 4. Optikai számítások: fénytörés, lencsék görbületi sugarai, Newton és Cassegrain távcső optikai tervezése, segédtükör méretezés.

 5. Szögfelbontás, mintavételezés, CCD-s számolások.

 6. Számolás: nagyítás, okulárok, felbontás (vizuális használat).

 7. Képalkotás, leképezés, intenzitás viszonyok.

 8. Gyakorlati példák: csillagidő, elongáció, óragép, vezetés stb. Megfigyelések tervezése/kivitelezése, okulárokkal, látómezővel kapcsolatos számítások.

 9. Magnitúdóskála, kettőscsillagok, távolságmodulus: gyakorlati számítások.

 10. Diszperzió, Doppler-eltolódás, prizmák, spektroszkópiai alapok.

 11. CCD-s számítások: jel/zaj, zajok forrásai, korrekciójuk, ezekkel kapcsolatos számítások (leírás).

 12. A standard transzformáció elmélete.

 13. Standard transzformáció a gyakorlatban.

 14. IRAF-gyakorlatok: idősorok apertúra fotometriája.

 15. Képkivonásos fotometria az ISIS csomaggal (ISIS honlap).

 16. A zárthelyi dolgozat megírása számolási példákkal.

 17. Hiányzások pótlása, értékelés, jegybeírás