Szegedi Tudományegyetem
Fizika Doktori Iskola
vezető: Dr. Szabó Gábor akadémikus

Jelentkezés a szervezett doktori képzésre

Felhívás 2+2 éves doktori (PhD) képzésre (2019)

HATÁRIDŐ : 2019. május 15.

A Fizika Doktori Iskola támogatja a jelentkezés elektronikus formáját a Modulo rendszeren keresztül.

Jelentkezés normál képzésre
Jelentkezés egyéni felkészülésre

SZTE hallgatók ETR azonosítóval léphetnek be a rendszerbe.
Külsős pályázók regisztráció után tudják használni a rendszert.

A hagyományos, papír alapú jelentkezés is elfogadott, de a Modulo használata preferált.

Modulo-ban történő jelentkezés esetén a nem feltöltött mellékleteket (lezárt borítékban kapott ajánló levelek, felcímzett borítékok) az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Dr. Keresztes Zoltán
FDI titkár
Elméleti Fizikai Tanszék
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 84-86.

Papír alapú jelentkezés esetén a pontosan kitöltött jelentkezési lapokat az azon előírt mellékletekkel együtt a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetébe kell elküldeni postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Jelentkezési űrlap  ,  kitöltési útmutató ,   Pontozási rendszer

Kérjük a pályázókat, hogy a szóbeli felvételi vizsgán 5 perces ppt prezentációban számoljanak be korábbi tudományos munkájukról!


Felvételi tematikák


Általános fizika

Asztrofizika

Biofizika

Kvantummechanika


Modern fizikai mérőmódszerek
Nukleáris medicina

Optika

Radiológia

Relativitáselmélet és mezők

Statisztikus mechanika


Szilárdtestfizika