Szegedi Tudományegyetem
Fizika Doktori Iskola
vezető: Dr. Szabó Gábor akadémikus

Kreditrendszer


Az abszolutórium megszerzésének feltétele: 240 kredit


A negyedik félévben komplex vizsgát kell tenni. A szervezett doktori képzésben résztvevők komplex vizsgára bocsájthatóságának feltétele összesen minimum 90 kredit és a kurzusokból minimum 25 kredit megszerzése. Az egyéni felkészülők felvételükkel egyidejűleg a komplex vizsgára való jelentkezésük is elfogadásra kerül, a vizsgát a felvételt követő félévben szükséges letenniük. A második 4 félév sikeres komplex vizsgát követően kezdhető meg.

Kurzusok listája és kreditértéke a 2+2 éves képzési rendszerben

A kreditek megszerzésének módja

Kurzusok


Kutatás
Oktatás