Szegedi Tudományegyetem
Fizika Doktori Iskola
vezető: Dr. Szabó Gábor akadémikus

Oktatási programok



Elméleti és matematikai fizika (Dr. Benedict Mihály egyetemi tanár, akadémiai doktor)


Biofizika (Dr. Maróti Péter egyetemi tanár, akadémiai doktor)


Szilárdtestfizika, lézerfény-anyag kölcsönhatás (Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár, akadémiai doktor)


Optika, lézerfizika (Dr. Hopp Béla egyetemi docens, akadémiai doktor)



Fizikai képalkotó módszerek az orvostudományban - radiológia (Dr. Pávics László egyetemi tanár, akadémiai doktor)


Asztrofizika (Dr. Szatmáry Károly habilitált egyetemi docens, akadémiai doktor)