Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny

ELFT

Kezdőlap A verseny névadója Története Archívum

A verseny névadója: Budó Ágoston

Írta: Dr. Farkas Zsuzsa adjunktus (Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék)


Budó Ágoston Budó Ágoston a magyar felsőfokú fizika oktatásának, a hazai molekulaspektroszkópiai és lumineszcencia kutatásoknak, a fizika terjesztésének kiemelkedő egyénisége volt. Az oktató-nevelő munka és a kutatás területén kifejtett több mint három évtizedes tevékenységének színhelye, döntő részben Szeged városa. 1941-től 1949-ig az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola (ma a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola) Fizika Tanszékét vezette. A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének 1950-től 1969-ig, tragikus halálának bekövetkeztéig, tanszékvezető egyetemi tanáraként tevékenykedett.

Irányításával a Szegeden folyó egyetemi fizikaoktatás és a tudományos kutatómunka jelentős fejlődést ért el. Színvonalas előadásaival, világos és nagy igényességgel megírt jegyzeteivel, a fizikai kísérletező munka szerepének állandó növelésével, az ismeretterjesztő munka támogatásával meghatározó hatást gyakorolt a fizika szaktanárképzésére. Nevéhez fűződik a fizikus szakemberképzés bevezetése Szegeden.
Mechanikából és kísérleti fizikából írt tankönyvei tanár szakos, fizikus és mérnökhallgatók, kutatók ezreinek szolgáltak és szolgálnak a fizikai ismeretek, a fizikai gondolkodásmód elsajátításának fontos forrásául.

Budó Ágoston mint kutató és tudományszervező is kiemelkedőt alkotott. Molekulaspektroszkópiai kutatásokat Budapesten a Műszaki Egyetemen, illetve a Központi Fizikai Kutató Intézetben végzett Kovács István akadémikus munkatársaként. Szegeden megszervezte a lumineszcencia kutatásokat és munkatársaival - elsősorban Ketskeméthy István professzorral - együtt nemzetközi elismerést kiváltó eredményeket ért el. A Kísérleti Fizikai Tanszék kutatóinak a hazai és nemzetközi szakmai életbe való intenzívebb bekapcsolása céljából létrehozta és vezette az MTA Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutatócsoportot. Aktív tudományos közéleti tevékenységét bizonyítja, hogy több éven keresztül vezette az MTA III: Osztályát, és fáradhatatlan szervező munkájának eredményeként megalakult a Szegedi Akadémiai Bizottság is, amelynek hosszabb időn keresztül vezetője volt.

Budó Ágoston egész élete, munkássága példaképül áll előttünk és a fiatalság előtt. Emlékét szeretettel és tisztelettel őrzi az egész fizikus társadalom, Szeged városa, Tudományegyeteme és Főiskolája.

Budó Ágoston részletes életrajza

Utolsó módosítás: 2015. január 15.


vissza a főlapra