Félvezető optika: Félvezető foton-források és foton-detektorok

IDevice Icon Célok

A Félvezető optika c.  elektronikus tankönyv rövid bevezetést kíván nyújtani a félvezetők optikai tulajdonságait, a félvezető optikai készülékek működését alapfokon megismerni kívánó mérnök és fizikus egyetemi hallgatók számára a mai technika motorjaként prosperáló fotonikai eszközök fizikájába.

A hallgató megismeri a mindennnapi életben lépten nyomon előforduló félvezetőoptikai eszközök működését irámyító törvényeket.

Betekintést nyer a jelenségek magyarázatául szolgáló elméleti háttérbe és minőségi és mennyiségi összefüggéseibe. Megismeri a használt fizikai modellek egyszerűsítéseit. 

A hallgató képes lesz a félvezetőoptika tárgykörében megnyilvánuló alapvető fizikai jelenségek magyarázatára. Alaposan megismeri a számos műszaki és technikai berendezésben alkalmazott fotonikai eszközök (LED, lézeres mutatópálca, fotodetektoros elven működő érzékelők) működésének fizikai alapjait.
 


A jegyzet a Kimenet orientált képzésfejlesztés a Dél-alföldi Régió szolgáltató egyetemén c. projekt keretében készült.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0013

\includegraphics[height=40pt]{USZT_logo.png}

\includegraphics[height=40pt]{MOUJUL_logo.png}

\includegraphics[height=30pt]{CC-logo.png}

Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License

Félvezető optika