Félvezetők optikai tulajdonságai

IDevice Icon Bevezetés
Ebben a témakörben azokat az optikai tulajdonságokat foglaljuk össze, amelyek fellépése a félvezető anyag és az optikai frekvencia tartományba eső elektromágneses sugárzás közötti kölcsönhatáson alapul. Itt kerülnek leírásra a félvezetők fotonikai és optoelektronikai alkalmazásait lehetővé tevő abszorpciós és emissziós folyamatok is. Az áttekintést az alábbi leckék szerinti felosztásban végezzük:
  • Optikai állandók
  • Fotonok kölcsönhatása töltéshordozókkal
  • Abszorpció, emisszió és erősítés tömbi félvezetőkben

IDevice Icon Előismeretek
Elektromosságtani ismeretek, illetve az 1. témakör félvezető fizikai bevezetője.

Licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 License

Félvezető optika