Nano- és Mikromegmunkálás Kutatócsoport

Csoportunk az ezredforduló előtt alakult Lézeres Mikromegmunkálási Laboratórium (LAMILAB) szakmai gyökereire épül, aminek eklatáns jele, hogy a lézerek segítségével megvalósított mikromegmunkálás még ma is aktívan művelt témánk. Emellett azonban szakmai érdeklődésünk az utóbbi években egyre intenzívebben irányul a nanométeres mérettartományba eső struktúrák előállítása, tanulmányozása és alkalmazása irányába. Munkánk célja különféle anyagi rendszerek nano- és mikrostruktúrálása: olyan technikák alkalmazása, melyekkel a nanorészecskék és nanoszerkezetű rendszerek (pl. nanométeres mérettartományban porózus rétegek) hozhatók létre és nano- és/vagy mikroméretű mintázatok alakíthatók ki. Vizsgálataink a struktúrális változásokat előidéző mechnaizmusok megismerését – elemi lépéseinek felderítését, leírását – célozzák, s ebben az értelemben alapkutatási jellegűek. Kutatási portfóliónk azonban egyben alkalmazásorientált is: legtöbbször olyan eljárásokat tanulmányozunk, melyeknek jól látható gyakorlati haszna is van, vagy olyan anyagi rendszereket vizsgálunk melyek ipari érdeklődésre tartanak számot.
A témakiírások erre a linkre kattintva érhetők el.