Nano- és Mikromegmunkálás Kutatócsoport

Csoportunk az ezredforduló előtt alakult Lézeres Mikromegmunkálási Laboratórium (LAMILAB) szakmai gyökereire épül, aminek eklatáns jele, hogy a lézerek segítségével megvalósított anyagmegmunkálás még ma is aktívan művelt témánk. Emellett azonban szakmai érdeklődésünk az utóbbi években egyre intenzívebben irányul a nanométeres mérettartományba eső struktúrák előállítása, tanulmányozása és alkalmazása irányába. Munkánk célja különféle anyagi rendszerek nano- és mikrostruktúrálása: olyan technikák alkalmazása, melyekkel a nanorészecskék és nanoszerkezetű rendszerek (pl. nanométeres mérettartományban porózus rétegek) hozhatók létre és nano- és/vagy mikroméretű mintázatok alakíthatók ki. Vizsgálataink a strukturális változásokat előidéző mechanizmusok megismerését – elemi lépéseinek felderítését, leírását – célozzák, s ebben az értelemben alapkutatási jellegűek. Kutatási portfóliónk azonban egyben alkalmazásorientált is: legtöbbször olyan eljárásokat tanulmányozunk, melyeknek jól látható gyakorlati haszna is van, vagy olyan anyagi rendszereket vizsgálunk, amelyek ipari érdeklődésre tartanak számot. Ezt jól demonstrálja a nagy átlagteljesítményű anyagmegmunkáló szállézerek tanulmányozásával és alkalmazásaival kapcsolatos munkánk, amely elsősorban a lézeres kötés (hegesztés és forrasztás), a lézeres vágás, valamint a 3D fémnyomtatás alapjául szolgáló, ún. szelektív olvasztás témaköreit foglalja magában.

center