címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


A fizika alapszak 

A Bolognai Nyilatkozat alapelveinek megfelelően a szegedi felsőfokú fizikaoktatásban a hagyományos egyetemi (főiskolai) képzést 2006. szeptemberétől egy 6 féléves alapképzés (BSc) és az utána következő 4 féléves mesterképzés váltotta fel.
Az alapképzés első két félévében a szokásos fizikai alapozó ismereteken mellett a diákok informatikai, matematikai továbbá általános menedzsment és európai uniós alapismereteket sajátíthatnak el. Az alapszak további négy félévében a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően speciális tárgyakat vehetnek fel, lehetőségük van szakirányos betétlap megszerzésére.

Aki tanár szeretne lenni, már az alapszakon - a tanári szakirány keretében - pedagógia és pszichológia alapismereteket sajátíthat el, illetve egy választott másik szak (pl. matematika, kémia, technika) alaptárgyait is elkezdheti tanulni. Tanári diploma mesterszak elvégzésével szerezhető, ahol mindkét szakján a tanári mesterség tárgyai mellett magasabb szintű szakmai ismeretek birtokába kerül. A tanári mesterszak általános esetben 5 féléves.

Fizika alapszak


Választható szakirányok

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.