címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


Oktatás 

 

A fizika egyetemi szintű oktatása a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Szegedre településével (1921) indult, amikor nemzetközi hírű tudósok kerültek Szegedre. Az általuk megalapozott szegedi fizikai iskola ma is sok szeretettel várja a fizikával kapcsolatos tudományok iránt érdeklődőket.
A szegedi fizika története bővebben...

2006-ig Magyarországon főiskolai és egyetemi képzés volt, mely oktatási formák mind tartalmukban, mind a képzés időtartamában eltértek egymástól. A főiskolai oktatásban a gyakorlati jellegű ismeretek kaptak nagyobb szerepet, míg az egyetemi képzések elsősorban a nagyobb elméleti háttérre helyezték a hangsúlyt, és egy - két évvel hosszabbak voltak.
A hagyományos szakok képzési követelményei, mintatantervek, tárgyleírások
A többciklusú képzésről

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt megkezdődött a felsőoktatási rendszerek uniós összehangolása is. Az egységes Európában a felsőoktatás többciklusú lesz. Az első szint az alapdiploma megszerzése. Az angolszász hagyományoknak megfelelően szokás ezt BSc -képzésnek, Bachelor fokozatnak is nevezni. Fizika alapszakon a képzés 6 félév.
A fizika alapszakról és a szakirányokról

A szakirányos hallgatók alapdiplomája a szakirányú végzettséget tanúsító betétlappal egészül ki. A kutató és tanári szakirányok amellett, hogy a speciális ismeretanyag átadásával segítik a képzésből kilépő hallgatók elhelyezkedését, fizikából megalapozzák a különböző mesterszakok képzését.
A mesterképzés (MSc-képzés, master-fokozat) során a hallgatók tudományos igényű ismereteket szereznek a fizika és alkalmazásai területén. A kétéves MSc képzés végén - sikeres záróvizsga esetén - a hallgatók mester szintű diplomát kapnak.
A mesterképzés bővebben...

A végzett hallgatók legjobbjai az SZTE Doktori Iskolájába nyerhetnek felvételt, ahol a 6 féléves  doktori képzés után megszerezhetik a doktori (PhD) fokozatot.
Doktori képzés

Az egyetemen a tantárgyak felvétele, és a vizsgákra jelentkezés elektronikusan történik az Egységes tanulmányi Rendszer (ETR) keretében. Az ETR nyilvános felületein (nem kell azonosítóval belépni) megtekinthetők a képzési tervek, és a féléves órarendek.
ETR - képzési programok, félévi órarendek

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.