címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


 

Fizikus mesterszak tanterve

 

Tantárgyak tematikái (pdf)

 

Tárgy

ea.

gyak.

lab.

kredit

Teljesítés

Tárgyfelelős

1.félév

 

 

 

 

 

 

Menedzsment 1.

2

0

0

3

K

Sallai Miklós

Modern méréstechnika interd. alkalmazásokkal

2

0

0

2

K

Gingl Zoltán

Kvantummechanika

3

2

0

5

K, Gy

Benedict Mihály

Számítógépes fizika

2

0

0

3

K

Gyémánt Iván

Kísérleti szilárdtestfizika

2

0

0

3

K

Nánai László

Fizikai laboratóriumi gyakorlatok

0

0

5

5

Gy

Rácz Béla

Differenciált szakmai anyag

6

2

 

9

K, Gy

 

1.félév összesen

17

4

5

30

 

 

2. félév

 

 

 

 

 

 

A komplex és valós függvénytan elemei

2

1

0

4

K, Gy

Németh József.

Közegek elektrodinamikája

2

0

0

3

K

Varga Zsuzsa

Mag és részecskefizika 2

3

0

0

3

K

Papp György

Spektroszkópiai vizsgálati módszerek

2

2

0

5

K, Gy

Szabó Gábor

Statisztikus fizika

2

1

0

4

K,

Iglói Ferenc

A szilárdtestfizika elméleti alapjai

2

0

0

3

K

Papp György

Differenciált szakmai anyag

5

2

0

8

K, Gy

 

2.félév összesen

18

6

0

30

 

 

3. félév

 

 

 

 

 

 

Diplomamunka

0

15

0

15

Gy

 

Differenciált szakmai anyag

7

3

0

15

K, Gy

 

3.félév összesen

7

18

0

30

 

 

4. félév

 

 

 

 

 

 

Optikai és lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok

0

0

5

5

Gy

Kovács Attila

Diplomamunka

0

15

0

15

Gy

 

Differenciált szakmai anyag

3

2

0

4

K, Gy

 

Szabadon választható

6

0

0

6

K

 

4. félév összesen

9

17

5

30

 

 

A képzés összesen

51

45

10

120

 

 

Aki az alapozó vagy szakmai törzsanyag tárgyaiból az alapképzésben már teljesített valamennyit, a megfelelő kreditértéket a választható modulok tárgyaiból kell teljesítenie.

 

Differenciált szakmai ismeretek - modulok témakörei

a) Kötelező modulok

Modul neve                      Tárgy

ea.

gyak.

lab.

kredit

Teljesítés

Tárgyfelelős

Haladó labor

min. 5 kredit teljesítése kötelező

Optikai és lézerfizikai laboratóriumi gyakorlatok

0

0

5

5

Gy

Kovács Attila

Programozható logikai eszközök gyakorlat

0

2

0

2

Gy

Kokavecz János

                                                                                                        

Szilárdtestfizika

6 kredit teljesítése kötelező

Kísérleti szilárdtestfizika

2

0

0

3

K

Nánai László

Szilárdtestfizika elméleti alapjai

2

0

0

3

K

Papp György

 

b) Választható modulok

Az alább felsorolt modulokból legalább kettőt választva min. 30 kredit teljesítése kötelező. Egy modulból min. 12 kreditet kell teljesíteni. Azoknak, akik valamely kötelező tárgyat már az alapképzésben teljesítettek, a min. 30-as kredithatár az előre teljesített tárgyak kreditértékével magasabb. Egy modul teljesítéséhez az előre (a BSc-ben) teljesített tárgyak hozzájárulnak. Például ha valaki egy modulból már teljesítette a BSc-ben a 12 kreditet, akkor a betétlapot megkaphatja, a 12 kredit helyett azonban másik 12 kreditnyi tárgyat kell teljesítenie.

Asztrofizika 21 kredit


Tárgy

ea.

gyak

lab

kredit

Telj.

Tárgyfelelős

Az általános relativitáselmélet alapjai

2

0

0

2

K

Gergely Árpád László

Csillagászati műszertechnika

2

2

0

4

K, Gy

Szatmáry Károly

Elméleti asztrofizika 1.

2

0

0

2

K

Gergely Árpád László

Kozmológia 1.

2

0

0

2

K

Gergely Árpád László

Relativisztikus asztrofizika

2

0

0

2

K

Gergely Árpád László

Csillagászati spektroszkópia

2

2

0

4

K

Vinkó József

Digitális képrögzítés

2

0

0

2

K

Szabó Gyula

Modern spektroszkópia

2

0

0

3

K

Osvay Károly

 

 

Elektronikai mérések és adtfeldolgozás 17 kredit


Digitális hálózatok

2

1

0

4

K, Gy

Kovács Attila

Elektronika alkalmazásai

2

0

0

2

K

Gingl Zoltán

Elektronika alkalmazásai gyak.

0

2

0

2

Gy

Gingl Zoltán

Elektronikus eszközök fizikája

2

0

0

2

K

Nánai László

Mikrovezérlők

0

2

0

2

Gy

Laczkó Gábor

Rendszerelmélet

2

0

0

3

K

Horváth Zoltán

Virtuális méréstechnika

2

0

0

2

K

Gingl Zoltán

 

Fizikai anyagtudomány 37 kredit


Félvezetőfizika

2

1

0

4

K

Papp György

Kontinuummechanika

2

0

0

3

K

Gyémánt Iván

Lézeres anyagmegmunkálás

2

0

0

3

K

Geretovszky Zsolt

Nanoeszközök kvantumfizikája

2

0

0

3

K

Földi Péter

Nanofizika

2

1

0

4

K

Geretovszky Zsolt

Nanotechnológia alkalmazásai

2

0

0

3

K

Csete Mária

Pásztázó szondamikroszkópia

2

0

0

3

K

Kokavecz János

Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása

2

0

1

4

K

Geretovszky Zsolt

Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik

2

0

1

4

K

Heszler Péter

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban

1

0

1

3

K

Tóth Zsolt

Molekulafizika

2

0

0

2

K

Gyémánt Iván

 

 

Haladó matematika 43kredit


Általánosított függvények és alkalmazásaik

2

1

0

4

K

Hegedűs Jenő

Analízis alkalmazásokkal

2

2

0

4

K, Gy

Krisztin Tibor

Banach algebrák és operátorelmélet

2

0

0

4

K

Kérchy László

Differenciálegyenletek és numerikus megoldásaik

2

1

1

5

K

Krisztin Tibor

Differenciálható sokaságok és topológia

2

2

0

5

K

Kurusa Árpád

Funkcionálanalízis

2

1

0

4

K

Kérchy László

Közönséges differenciálegyenletek

2

2

0

5

K

Krisztin Tibor

Lineáris terek és operátorok

2

0

0

4

K, Gy

Kérchy László

Parciális differenciálegyenletek

2

2

0

5

K

Krisztin Tibor

Stabilitáselmélet

2

0

0

3

K

Hatvani László

 

Környezetfizika 17 kredit


Akusztika, zaj- és rezgésvédelem

2

0

0

3

K

Bozóki Zoltán

Globális környezeti katasztrófák

2

0

0

3

K

Sós Katalin

Környezetfizikai mérések

0

2

0

2

Gy

Sós Katalin

Környezeti folyamatok matematikai modellezése

2

0

0

2

K

Nánai László

Levegőminőség mérési módszerek

2

0

0

3

K

Bozóki Zoltán

A természeti jelenségek fizikája

2

2

0

4

K,GY

Bozóki Zoltán

 

 

Kvantumfizika, atom- és molekulafizika 20 kredit


Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal

2

1

0

4

K

Benedict Mihály

Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Kvantuminformatika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Kvamtumtérelmélet

3

0

0

4

K

Fehér László

Molekulafizika

2

0

0

3

K

Gyémánt Iván

Modern spektroszkópia

2

0

0

3

K

Osvay Károly

 

Matematikai fizika 28 kredit


Analitikus mechanika

2

1

0

4

K

Fehér László

Az általános relativitáselmélet alapjai 

2

0

0

3

K

Gergely Árpád László

Elektrodinamika

2

2

0

4

K, Gy

Varga Zsuzsa

Haladó kvantummechanika alkalmazásokkal

2

1

0

4

K

Benedict Mihály

Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Kvantumtérelmélet

3

0

0

4

K

Fehér László

Szimmetriák a fizikában

2

0

0

3

K

Fehér László

Válogatott fejezetek a matematikai fizikából

2

0

0

3

K

Fehér László

 

 

Optika és lézerfizika 26 kredit


Alkalmazott optika

2

1

0

3

K

Erdélyi Miklós

Femto- és nemlineáris optika alapjai

2

0

0

3

K

Osvay Károly

Fizikai optika

2

1

0

3

K

Horváth Zoltán

Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Lézeres anyagmegmunkálás

2

0

0

3

K

Geretovszky Zsolt

Lézerfizika

2

2

0

5

K, Gy

Rácz Béla

Optoelektronika

2

0

0

3

K

Rácz Béla

Sugárzáselmélet és lézerek

2

0

0

3

K

Szatmári Sándor

 

Orvosi fizika és biofizika 35 kredit


Az orvosi fizika modern vizsgálati módszerei

2

0

0

4

K

Maróti Péter

Nukleáris medicina

2

0

0

3

K

Pávics L.ászló

Onkoterápiás sugárkezelések és tervezésük

2

0

0

3

K

Szil Elemér

Orvosi fizika

2

0

0

4

K

Ringler András

Radiológia

1

0

1

3

K

Palkó András

Bioelektronika

2

0

0

3

K

Dér András

Bioenergetika

2

0

0

4

K

Nagy László

Biofizikai laboratóriumi gyakorlatok

0

0

4

4

Gy

Tandori Júlia

Fehérjék fizikája

2

0

0

3

K

Ormos Pál

Molekuláris biofizika

2

0

0

4

K

Maróti Péter

 

Számítógépes fizika és adatfeldolgozás 27 kredit


Alkalmazott statisztikus fizika

2

1

0

4

K

Iglói Ferenc

Kvantuminformatika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Programozási alapismeretek

2

0

2

5

K

Holló Csaba

Programozási ismeretek

2

0

2

5

K

Ferencz Rudolf

Számítógépes szimulációk a fizikában

2

0

0

2

K

Varga Zsuzsa

Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában

2

0

0

2

K

Czirják Attila

Virtuális méréstechnika

2

0

0

2

K

Gingl Zoltán

Digitális képrögzítés

2

0

0

2

K

Szabó Gyula

Statisztikai vizsgálatok a fizikában

2

0

0

2

K

Szabó Gyula

 

Egyéb kötelezően választható szakmai tárgy:
6 kredit teljesítése kötelező. Választható bármely, a fenti modulokban felsorolt tárgy, továbbá


A fizika története

2

0

0

2

K

Makra Péter

 

 

A szakirányok bemutatása

 

a) Alkalmazott fizika szakirány

Min. 30 kredit teljesítése kötelező.

A felsorolt 6 témakör mindegyikéből legalább 4 kredit teljesítése kötelező.

 

Anyagtudomány

Anyagvizsgálati módszerek és fizikai alapjaik

2

0

1

4

K

Heszler Péter

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban

1

0

1

3

K

Tóth Zsolt

Pásztázó szondamikroszkópia

2

0

0

3

K

Kokavecz János

 

Szilárdtest-fizika

Félvezetőfizika

2

1

0

4

K

Papp György

 

Felület és vékonyrétegfizika

Vékonyrétegek előállítása és alkalmazása

2

0

1

4

K

Geretovszky Zsolt

 

Optika, optoelektronika

Alkalmazott optika

2

1

0

3

K

Erdélyi Miklós

Fizikai optika

2

1

0

3

K

Horváth Zoltán

Kvantumelektrodinamika és kvantumoptika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Modern spektroszkópia

2

0

0

3

K

Osvay Károly

Optoelektronika

2

0

0

3

K

Rácz Béla

 

Lézerfizika, fényforrások

Lézerfizika

2

2

0

5

K, Gy

Rácz Béla

Femto- és nemlineáris optika alapjai

2

0

0

3

K

Osvay Károly

 

Nanofizika

Nanofizika

2

1

0

4

K

Geretovszky Zsolt

Nanotechnológia alkalmazásai

2

0

0

3

K

Csete Mária

Nanoeszközök kvantumfizikája

2

0

0

3

K

Földi Péter

 

Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit teljesítése kötelező.

Választható bármely, a szakirányban felsorolt tárgy.

 

b) Informatikus fizika szakirány

Min. 30 kredit teljesítése kötelező.

 

Fizikai alkalmazások, elektronika  - min. 4 kredit teljesítése kötelező

Alkalmazott optika

2

1

0

3

K

Erdélyi Miklós

Kvantuminformatika

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Optoelektronika

2

0

0

3

K

Rácz Béla

Virtuális méréstechnika

2

0

0

2

K

Gingl Zoltán

Irányítástechnika

2

0

2

5

K, Gy

Gyeviki János

 

Számítógépes szimulációk– min. 8 kredit teljesítése kötelező

Alkalmazott statisztikus fizika

2

1

0

4

K

Iglói Ferenc

Számítógépes szimulációk a fizikában

2

0

0

2

K

Varga Zsuzsa

Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában

2

0

0

2

K

Czirják Attila

 

 

Informatika  min. 12 kredit teljesítése kötelező

Számítógép hálózatok

2

0

1

4

K

Bohus Mihály

Operációs rendszerek

2

0

1

4

K

Nyúl László

Távközló hálózatok

2

0

1

4

K

Kerekes László

Adatbázisok

2

0

1

4

K

Katona Endre

Számítógépes grafika alapjai

2

0

1

4

K

Palágyi Kálmán

 

Kötelezően választható egyéb szakmai tárgy: min. 6 kredit teljesítése kötelező.

Választható bármely, a szakirányban felsorolt tárgy.

 

A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés

 

 

 

kredit

Tantárgycsoport vagy modul

jel.

min.

max.

tény

Alapozó ismeretkörök

A

6

22

12

Matematika

AM

2

15

4

Informatika, méréstechnika

AI

2

15

5

Gazdasági és menedzsment ismeretek

AG

2

4

3

Szakmai törzsanyag

T

20

30

25

Atomok és molekulák fizikája

T-Atom

3

6

10

Kondenzált anyagok fizikája

T-Kond

3

6

3

Mag- és részecskefizika

T-Rémag

3

9

3

Statisztikus fizika

T-Stat

3

6

4

Fizikai laboratórium

T-Lab

3

6

5

Differenciált szakmai ismeretek

30-60 kredit

min. kredit

tény

teljesítendő

Haladó szintű laboratórium

LAB

5

7

5

Szilárdtestfizika

Szil

5

6

6

1) Szakirány nélkül

 

 

 

 

Asztrofizika

Ast

12

21

30

Elektronikai mérések és adatfeldolgozás

Ele

12

17

Fizikai anyagtudomány

Fizany

12

40

Haladó matematika

Mat

12

43

Környezetfizika

Körny

12

17

Kvantumfizika, atom- és molekulafizika

Kvant

5

12

20

Matematikai fizika

Mf

12

28

Optika és lézerfizika

Olé

12

26

Orvosi fizika és biofizika

Orv

12

35

Számítógépes fizika és adatfeldolgozás

Szgép

12

27

Egyéb KV szakmai tárgyak

 

6

 

6

2) Informatikus fizika szakirány

min. 30 kredit

 

 

30

Számítógépes szimulációk a fizikában

Szgép

4

8

8

Alkalmazások a fizika különböző területein

Alk

4

9

4

Elektronika, mérésvezérlés, stb.

Ele

4

7

Infokommunikációs hálózatok

Info

4

12

12

Modern programozási módszerek

Mprog

4

8

KV szakmai tárgyak

KV

6

6

6

3) Alkalmazott fizika szakirány

min. 30 kredit

 

 

30

Anyagtudomány

Anyag

4

10

4

Szilárdtest-fizika

Szilfiz

4

4

4

Felület és vékonyrétegfizika

Felü

4

4

4

Optika, optoelektronika

Optika

4

15

4

Lézerfizika, fényforrások

Lézer

4

8

4

Nanofizika

Nano

4

10

4

KV szakmai tárgyak

KV

6

 

6

 

 

kredit

 

jel.

min.

max.

tény

Szabadon válaszható tárgyak

SZV

6

 

6

Diplomamunka

DM

30

30

25

 

 

 

 

 

Összes kredit érték

 

 

 

120

Előadás óraszáma össesen

ea.

765

48,12%

 

gyakorlat óraszáma összesen

gyak.

675

42,45%

 

laboratóriumi gyakorlat óraszáma összesen

lab

150

9,90%

 

Tanóra össesen

 

1590

100,00%

 

 

 

 

 
 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.