címer  
  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport
 
 English version
 
 
 


Fizikatanári mesterszak 

Táblázatban összefoglalt, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv

A 15/2006 OM rendelet 4. számú melléklet 4. pontja szerinti belépési feltételekhez tartozó képzési idők és szükséges kreditek:

 

 

bemeneti diploma

szakképzettség

félév

összkredit

szakmai

PP

összefüggő
szakmai
gyak.

4.1.a

BA / BSc, tanári előkészítővel

kétszakos

5

150

80

40

30

4.1.b

BA / BSc, tanári előkészítővel

egyszakos, ua. szak

4

120

50

40

30

4.2.a

mesterszak, nem tanári

egyszakos, ua. szak

3

90

30*

40

20

4.2.b

művészeti mesterszak, nem tanári

egyszakos, ua szak

2

60

0

40

20

4.3.(a)

főiskolai tanári

egyszakos, ua szak

2

60

30

10

20

4.3 (b)

főiskolai tanári

kétszakos, ua. szakok

3

90

30+30

10

20

4.4.a

mesterszak, tanári

egyszakos, eltérő

2

60

40*

0

20

4.4.b(a)

egyetemi v. főiskolai tanári

egyszakos, eltérő

2

60

40*

0

20

4.4.b(b)

alap v. főiskolai pedagógus

egyszakos, eltérő

3

90

50*

20

20

*Az előképzettségtől függően további (előfeltétel) tárgyak teljesítése is előírható.

            a) 30 kredites szakmai blokk

Elvégzése mindegyik fajta bemeneti diploma (4.1, 4.3, 4.4) esetén kötelező, a képzési idő a fenti táblázat szerint változhat, és rövidebb is lehet

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Telj.

felelős oktató

1. félév

Fizikai problémák megoldása 1.

0

2

0

2

Gy

Varga Zsuzsa
Farkas Zsuzsa

A fizika tanítása

2

0

0

2

K

Papp Katalin

Számítógép és internet alkalmazása a fizika oktatásban

0

3

0

3

Gy

Varga Zsuzsa
Gingl Zoltán

 

2

5

0

7

 

 

2. félév

Fizikai problémák megoldása  2.

0

2

0

2

Gy

Varga Zsuzsa
Farkas Zsuzsa

Fizika szakmódszertani gyakorlatok

0

2

5

5

Gy

Papp Katalin

 

0

4

5

7

 

 

3. félév  

Iskolai gyakorlat

0

6

0

3

Gy

Papp Katalin

A fizika műszaki-technikai alkalmazásai

0

1

1

2

Gy

Osvay Károly

Válogatott fejezetek a modern fizikából 1.

2

0

0

3

K

Szatmári Sándor

 

2

7

1

8

 

 

4. félév

 

 

 

 

 

 

Fizika a társtudományokban

2

0

0

3

K

Nagy László

Válogatott fejezetek a modern fizikából 2.

2

0

0

3

K

Benedict Mihály

Szabadon választott

0

2

0

2

 

 

 

4

2

0

8

 

 

összesen

8

18

6

30

 

 

            b) +10 kredites szakmai blokk

A megadott 20 kreditnyi tárgyból legalább 10 kredit elvégzése kötelező a 4.4.a és 4.4.b(a) szerinti bemeneti diplomával rendelkezőknek. A tárgyak kiválasztása személyre szabott, és speciálisan függ a bemeneti diplomától. A képzési idő rövidebb is lehet.

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Telj.

felelős oktató

1. félév

 

 

 

 

 

 

A fizika története

2

0

0

2

K

Papp Katalin

Biofizika alapjai

2

0

0

3

K

Maróti Péter

Elméleti mechanika

4

2

0

6

K, Gy

Gyémánt Iván

 

8

2

0

11

 

 

2. félév

 

 

 

 

 

 

Csillagászat

2

0

0

3

K

Szatmáry Károly

Kalkulus II.

2

2

0

4

K

Krisztin Tibor

 

4

2

0

7

 

 

3. félév

 

 

 

 

 

 

Statisztikus fizika alapjai

2

0

0

2

K

Iglói Ferenc

 

2

0

0

2

 

 

Mindösszesen

14

4

0

20

 

 

c) +20 kredites szakmai blokk

A megadott 20 kreditnyi tárgy elvégzése kötelező a 4.1.a (második szak), 4.1.b, és 4.4.b(b) szerinti bemeneti diplomával rendelkezőknek. A képzési idő rövidebb is lehet.

TÁRGY

ea.

gy.

lab.

kr.

Telj.

felelős oktató

1. félév

 

 

 

 

 

 

A fizika története

2

0

0

2

K

Papp Katalin

Biofizika alapjai

2

0

0

3

K

Maróti Péter

Elméleti mechanika

4

2

0

6

K, Gy

Gyémánt Iván

 

8

2

0

11

 

 

2. félév

 

 

 

 

 

 

Csillagászat

2

0

0

3

K

Szatmáry Károly

Kalkulus II.

2

2

0

4

K

Krisztin Tibor

 

4

2

0

7

 

 

3. félév

 

 

 

 

 

 

Statisztikus fizika alapjai

2

0

0

2

K

Iglói Ferenc

 

2

0

0

2

 

 

Mindösszesen

14

4

0

20

 

 

 

 
 
HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK

 

 

Utolsó frissítés: 2010. jan. 5.