Csillagászati laboratórium I.

Tematika (részletes információk PDF formátumban)


Gyakorló, 0. óra, az Informatika a csillagászatban c. kurzuson tanultak felelevenítése. AWK, LATEX, GNUPLOT és Linux leírások az ismétlés kedvéért PDF formátumban.
 1. Égi tájékozódás, térképek, katalógusok, Astrophysical Data System, a Guide CD használata, Skyview, Digitized Sky Survey, Aladin Sky Atlas. Feladat: térképkészítés, információk összegyűjtése (leírás)

 2. Holdi hegyek magasságának meghatározása árnyékok alapján (leírás és a szükséges fájlok ,valamint az ICE)

 3. CLEA I.: A Merkúr rotációjának meghatározása radarméréssel
  ( a leírás itt van, angol nyelvű útmutató PDF-ben erre , maga a program pedig errefelé érhető el.)

 4. CLEA II.: CCD Asztrometria ( a leírás itt van, angol nyelvű útmutató PDF-ben erre , maga a program pedig itt érhető el.)

 5. CLEA III.: Jupiter-holdak mérése (leírás, angol nyelvű útmutató PDF-ben itt , a program pedig erre.

 6. CLEA IV.: A Plejádok fotoelektromos fotometriája
  (a leírás itt található, az angol nyelvű útmutató PDF-ben itt van, a szükséges program pedig erre, ez a fájl pedig a standard HRD.)

 7. CLEA V.: Csillagok spektrálklasszifikációja
  (leírás itt található, a szokásos angol nyelvű útmutató PDF-ben erre, a CLEA program pedig itt található.)

 8. CLEA VI.: Pulzárok rádiócsillagászati mérései
  (leírás itt található, az angol nyelvű útmutató PDF-ben itt, a CLEA program pedig errefelé található.)

 9. CLEA VII.: A Hubble-törvény (leírás, angol nyelvű útmutató PDF-ben itt , a program pedig itt.

 10. CLEA VIII.: Nagyléptékű struktúrák az Univerzumban
  ( a leírás itt található, angol nyelvű útmutató PDF-ben erre , a CLEA program pedig itt érhető el.)

 11. Hiányzások pótlása, értékelés, jegybeírás
(CLEA Contemporary Laboratory Experiences in Astronomy, Windows alatt futó, csillagászati méréseket szimuláló környezet.)

A jegyzőkönyv elkészítéséhez szükséges fájlok: minta jegyzőkönyv pdf, illetve Latex formátumban. Kész JK minta.