Oktatás és oktatás szervezés


PhD hallgató korom óta aktívan részt veszek az Elméleti Fizikai Tanszék oktatási feladataiban.
Tanulmányi felelősként már évek óta intézem tanszékünk oktatással kapcsolatos ügyeit.
Tagja vagyok az Intézeti Oktatási Bizottságnak, a Kari Fölvételi Bizottságnak és a Kari Kreditátviteli Bizottságnak.

Aktuális oktatási feladatok:

2017-2018 őszi félév

Lineáris algebra fizikusoknak előadás és gyakolat (L)
Számítógép és internet alkalmazása a fizikaoktatásban (N)
Fizikai problémák megoldása 4. (L)
Szimbolikus nyelvek alkalmazása a fizikában (2-3 alkalom)


2016-2017 tavaszi félév

Matematikai módszerek a fizikában 1 gyakorlat (tanár) (N)
Informatika a fizikában (N és L)
Fizikai problémák megoldása 3. (N)

Korábbi oktatási feladatok:

Kvantummechanika gyakorlat
Kvantummechanika komplementum
Hőtan gyakorlat
Fizika laboratóriumi gyakorlat gyógyszerészeknek

+ HF/ZH javítás:

Atom és molekula fizika
Bevezetés a kvantummechanikába


Oktatás szervezés