Kérdések

1. Milyen módszerekkel lehet ultrarövid lézerimpulzusokat előállítani?


2. Mi a Q-kapcsolás lényege?


3. Soroljon fel néhány módusszinkronizációs technikát


4. Mi a módusszinkronizáció lényege?


5. Mi a neve a legrövidebb impulzushosszakat biztosítani tudó passzív módusszinkronizációs módszernek?


6. Mi a vivő-burkoló fázis?


7. Mi a szélessávú lézerműködés lényege?


8. Mi a nemsugárzásos legerjesztődés lényege?


9. Melyek a legfontosabb szilárdtest lézeranyagok?


10. Mi a csoportkésleltetés diszperzió hatása a transzformációkorlátozott lézerimpulzusra, és mivel kompenzálják?

 

Feleletválasztós teszt

1. Milyen módszerekkel lehet ultrarövid impulzusokat előállítani?

Autokorrelációval és Q-kapcsolással.

Két lézernyaláb interferáltatásával, illetve Q-kapcsolással.

Autokorrelációval, illetve módusszinkronizációval.

Módusszinkronizációval, illetve Q-kapcsolással.


Feleletválasztós teszt

2. Mi a Q-kapcsolás lényege?

A Q-kapcsolás lényege, hogy megakadályozzák a lézerműködést, akkor is, ha a populációinverzió már létrejött a lézerben, vagyis a lézerműködés feltételei adottak. Amennyiben a rezonátor veszteséget hirtelen minimalizálják, akkor megteremtik a lézerműködés feltételeit. Ekkor az erősítőközegben tárolt energia nagy energiájú impulzus alakjában lép ki a rezonátorból.

A Q-kapcsolás lényege, hogy megakadályozzák a lézerműködést, akkor is, ha a populációinverzió már létrejött a lézerben, vagyis a lézerműködés feltételei adottak. Ilyenkor az erősítő közeg elnyeli az energiát a gerjesztett állapotok száma megnövekszik. Amennyiben a rezonátor veszteséget hirtelen maximalizálják, akkor megteremtik a lézerműködés feltételeit. Ekkor az erősítőközegben tárolt energia nagy energiájú impulzus alakjában lép ki a rezonátorból.

A Q-kapcsolás lényege, hogy megakadályozzák a lézerműködést, akkor is, ha a populációinverzió már létrejött a lézerben, vagyis a lézerműködés feltételei adottak. Ilyenkor a külső környezet elnyeli az energiát a gerjesztett állapotok száma megnövekszik. Amennyiben a veszteséget minimalizálják, akkor megteremtik a lézerműködés feltételeit. Ekkor az erősítőközegben tárolt energia nagy energiájú impulzus alakjában lép ki a rezonátorból.

A Q-kapcsolás lényege, hogy a lézerműködést adott időközönként biztosítják úgy, hogy a lézerközegben meghatározott periódusidővel hoznak létre populációinverziót, ami által a lézer impulzusüzemben fog működni.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

3. Melyik nem módusszinkronizációs technika?

Kerr-lencsés módusszinkronizáció

Aktív módusszinkronizáció

Összegimpulzusos módusszinkronizáció

Telítődő abszorberes módusszinkronizáció

Interferometrikus módusszinkronizációSzókitöltős teszt

Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi a módusszinkronizáció lényege? 

A módusszinkronizációnál azt valósítják meg, hogy a lézerben kialakuló összes módus oszcillál . Ilyenkor a lézer rövid impulzusokat bocsát ki magából a körüljárási hossz által meghatározott .

  
Feleletválasztós teszt

5. Mi a neve a legrövidebb impulzushosszakat biztosítani tudó passzív módusszinkronizációnak?

Kerr-lencsés módusszinkronizáció.

SESAM által biztosított módusszinkronizáció

Telítődő abszorberes módusszinkronizáció.

Összegimpulzusos módusszinkronizáció.


Feleletválasztós teszt

6. Mi a vivő-burkoló fázis?

Az ultrarövid impulzus hullámhossza.

Az ultrarövid impulzus frekvenciája.

Röviden az ultrarövid impulzus fázisa a gaussi-burkolón belül. Az ultrarövid impulzust az  alakban szokták felírni. Ezen felírásban a φ a vivő-burkoló fázis.


Szókitöltős teszt

7. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi a szélessávú lézerműködés lényege? Bizonyos lézererősítő közegekben, különösen az adagolt szilárdtest-lézeranyagokban számottevő az elektronállapotok, és a vibrációs állapotok közti csatolás, mely miatt az elektronállapotok . Az ilyen lézeranyagok lehetővé teszik a hullámhossz szerinti , valamint a spektrum miatt az ultrarövid impulzusok létrehozását.

  
Feleletválasztós teszt

8. Mi a nemsugárzásos legerjesztődés lényege?

Nemsugárzásos legerjesztődésnek nevezzük azt a jelenséget, mely során az atom úgy kerül alacsonyabb állapotba, hogy az energiája részben a rácsrezgéseknek adódik át, részben a látható optikai tartományban sugároz ki fotonokat.

Nemsugárzásos legerjesztődésnek nevezzük azt a jelenséget, mely során az atom úgy kerül alacsonyabb energiájú állapotba, hogy nem sugároz ki fényt. Az energia így legtöbbször a rácsrezgéseknek adódik át, vagyis a fononok energiájaként jelenik meg.

Nemsugárzásos legerjesztődésnek nevezzük azt a jelenséget, mely során az atom úgy kerül alacsonyabb állapotba, hogy az energiája részben a rácsrezgéseknek adódik át, részben a láthatónál hosszabb hullámhosszú tartományban sugároz ki fotonokat.

Nemsugárzásos legerjesztődésnek nevezzük azt a jelenséget, mely során az atom úgy kerül alacsonyabb állapotba, hogy az energiája részben a rácsrezgéseknek adódik át, részben a láthatónál rövidebb hullámhosszú hullámhosszú tartományban sugároz ki fotonokat.


Feleletválasztós teszt

9. Melyek a legfontosabb szilárdtest lézeranyagok?

Szilárdtest lézeranyagokat szennyező fémionok hordozó dielektrikumkristályokhoz való adagolásával állítanak elő. Ez alapján kétféle szilárdtest lézer típus van. Az egyik az átmenetifémekkel adagolt (Cr, Ti, Ni, Co), valamint a földfémekkel (B, Al, Ga, In, Tl) adalékolt.

Szilárdtest lézeranyagokat szennyező fémionok hordozó dielektrikumkristályokhoz való adagolásával állítanak elő. Ez alapján kétféle szilárdtest lézer típus van. Az egyik az alkálifémekkel adagolt (Li, Na, K, Rb, Cs), valamint az alkáliföldfémekkel (Be, Mg, Ca, Sr) adalékolt. 

Szilárdtest lézeranyagokat szennyező fémionok hordozó dielektrikumkristályokhoz való adagolásával állítanak elő. Ez alapján kétféle szilárdtest lézer típus van. Az egyik az átmeneti fémekkel adagolt (Cr, Ti, Ni, Co), valamint az alkáliföldfémekkel (Be, Mg, Ca, Sr) adalékolt. 

Szilárdtest lézeranyagokat szennyező fémionok hordozó dielektrikumkristályokhoz való adalékolásával állítanak elő. Ez alapján kétféle szilárdtest lézertípus van. Az egyik az átmeneti fémekkel adagolt (Cr,Ti,Ni,Co), valamint a ritkaföldfémekkel (Nd,Tm,Ho,Er,Yb) adalékolt.


Szókitöltős teszt

10. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi a csoportkésleltetés diszperzió hatása az impulzusra, és mivel kompenzálják?

A csoportkésleltetés diszperzió anyagi közegben a transzformációlimitált impulzust . Ilyenkor a különböző hullámhosszú komponensek egymáshoz képest . Az anyagi diszperziónál tipikusan a hullámhosszú komponensek sietnek előrébb a képest. Kompenzálni prizmapárral vagy szokták.