Kérdések

Feleletválasztós teszt

1.    Mérési szempontból mikor nevezünk egy folyamatot sztochasztikusnak?

Ha ismert lefolyása van az időfüggésnek

Ha a folyamatot jellemző valószínűségi változó eloszlása időfüggő

Ha a folyamatot jellemző valószínűségi változó eloszlása időfüggetlen


Feleletválasztós teszt

2. Mikor nevezünk egy folyamatot determinisztikusnak?

Akkor determinisztikus egy folyamat, ha ismert lefolyású az időfüggés, amit néhány paraméterrel leírhatunk.

Ha néhány paraméter elegendő a pontos leírásra (pl. amplitúdó, frekvencia, fázis)

Ha a múlt nem határozza meg a következő értéket, csak a valószínűséget.

Az első két válasz is helyes.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik NEM determinisztikus jelsorozat típus?

Majdnem periodikus

Periodikus nem-szinuszos.

Ergodikus

 Szinuszos


Feleletválasztós teszt

4. Milyen a majdnem periodikus jelek Fourier-transzformáltja?

Diszkrét

Folytonos

Egyenletes

Izolált


Szókitöltős teszt

5. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mikor nevezünk egy sztochasztikus folyamatot ergodikusnak?

Ha a realizációk időpontjainál képezett  megegyezik egy-egy realizáció időbeli átlagával.

  
Feleletválasztós teszt

6. Mivel jellemezzük két valószínűségi változó egymástól való függetlenségét?

Kovariancia

Konvergencia

Korreláció

Konvolúció


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

7. Milyen kapcsolat van egy sztochasztikus valószínűségi változó autokorrelációja és a folyamat teljesítményspektruma között?

Mérési szempontból egyenértékűek.

Egymás Fourier transzformáltjai

Egymás Laplace transzformáltjai

Az első két válasz is helyes.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

8. Asztrofizikai mérésekben milyen ok lehet visszavezetni a nagy adatok megjelenését?

Vizsgálatok széles hullámhossz tartománya

Nagy spektrális felbontás

Jó térbeli és időbeli felbontásFeleletválasztós teszt

9. Mi a legfontosabb hátránya a mágnesszalagos adattárolásnak?

Hosszú idejű tárolási technika

Kis adatmennyiség

Relatív hosszú elérési idő

Megbízhatatlan


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Milyen 2 újítás tette lehetővé az optikai lemezek fejlődését?

Az alkalmazott lézerek hullámhosszának csökkentése

Többszintű BIT tárolás

Többszörös réteg alkalmazása a lemezeken

Az első és a harmadik válasz a helyes.

A második és a harmadik válasz a helyes.