Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Milyen kérdésre keres választ a függvényillesztés?

Arra, hogy mely paraméterek esetén írja le az elmélet a legnagyobb hibával a kísérleti eredményeket

Arra, hogy mely paraméterek esetén írja le az elmélet a legkisebb hibával a kísérleti eredményeket

Arra, hogy mely paraméterek esetén írja le az elmélet a legkisebb szórással a kísérleti eredményeket

Arra, hogy mely paraméterek esetén írja le az elmélet a legnagyobb szórással a kísérleti eredményeket.


Szókitöltős teszt

2. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi a khi-négyzet?

A mérési adatok és az elméleti összefüggés korrigált négyzetes összege.

  
Feleletválasztós teszt

3. A legkisebb négyzetek módszerében az illesztett paraméterek hibájának meghatározásánál milyen alapfeltevésből indulunk ki?

A mérési adatok Poisson eloszlást követnek.

A mérési adatok normális eloszlást követnek.

A mérési adatok gamma eloszlást követnek.

A mérési adatok binomiális eloszlást követnek.


Feleletválasztós teszt

4. A legkisebb négyzetek módszerében általában mit jelent, ha nincs inverze az M mátrixnak?

    

A paraméterek nem függenek egymástól

A paraméterek függnek egymástól.


Feleletválasztós teszt

5. A legkisebb négyzetek módszerében mely megoldást NEM használjuk a nem-lineáris illesztésnél?

Newton módszer

 Levenberg-Marquardt módszer

Paramétertérben egy-egy paraméter szerint növelni khi-négyzetet

Gradiens módszer


Feleletválasztós teszt

6. Milyen esetben nem hatékony a gradiens módszer?

Éles minimum esetén

Lapos minimum esetén

Lapos maximum esetén

Éles maximum esetén


Feleletválasztós teszt

7. A nem-lineáris legkisebb négyzetek módszerében milyen nehézséget NEM ismer? 

Lokális minimumba érkezik az illesztés

Nem invertálható M mátrix

Rosszul skálázódik a paraméterek számával

Túl ritka lokális minimumok


Feleletválasztós teszt

8. Mikor van szükség egyenestől való távolság minimalizálására?

Ha a függő-független változó szerep felcserélhető.

Ha a függő és független változó megegyezik

Ha a függő-független változó szerep nem cserélhető fel


Feleletválasztós teszt

9. Igaz-e, hogy a szimulált hűtés minden futtatás során megtalálja a globális szélsőértéket? 

Nem

Igen

Nem, de többszöri futtatásra nagy valószínűséggel igen

Nem, többszöri futtatásra sem


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Melyik a genetikus algoritmus működésének elemi lépése?

Kezdő populáció generálás

Kiválasztás

Keresztezés

Mindegyik válasz helyes