Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. A következők közül mi határozza meg egyértelműen egy lézerimpulzus elektromos terét?

Burkolója és spektrális fázisa.

Spektruma és spektrális fázisa. 

Spektruma és időbeli fázisa.

Burkolója és spektruma.


Feleletválasztós teszt

2. Mi egy négyszögjel, Gauss impulzus és kettősimpulzus autokorrelációja, és hogyan határozható meg belőlük az eredeti impulzus hossza?

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzusével, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2)/2, hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre négyszögjel, deconvolúciós factor (gyök 2)/2, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2), hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzusével, Gauss impulzus, félértékszélessége megegyezik az impulzuséve, hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzusével, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2)/2, kettősimpulzus, az impulzusok távolsága (gyök 2) ször a mérendő kettősimpulzus távolságával.


Feleletválasztós teszt

3. Miért nem egyértelmű az autokorreláció?

Az egydimenziós fázisvisszahívás probléma miatt.

Mert az intenzitás és az időbeli fázis ismerete nem elegendő.

Mert az autokorrelációval mért fázis többértelmű.

Az autokorreláció egyértelmű.


Szókitöltős teszt

Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi az a jel, amit mérünk az autokorreláció során, és minek a függvényében? (Amit a detektor mér, és amiből meghatározza az impulzushosszt.) A két, egymáshoz képest eltolt impulzus által keltett jel erősségét mérjük az impulzusok közötti függvényében. 

  
Szókitöltős teszt

5. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Mi a legfőbb különbség az intenzitás és interferometrikus autokorreláció elrendezésében? 

Az intenzitás autokorreláció esetén a másodharmonikus kristályban szöget zárnak be, ezáltal a mérés , az interferometrikus autokorreláció esetén a nyalábok és a kristályban

  
Szókitöltős teszt

6. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Miért kell ultrarövid lézerimpulzusokat az erősítőben megnyújtani, majd erősítés után összenyomni? Az elkerülése érdekében. 

  
Feleletválasztós teszt

7.  Az alábbiak közül alapvetően melyik nem  impulzuskompressziós eljáráshoz használt eszköz?

Diffrakciós rácspár

Változtatható áteresztésű szűrő 

Prizmapár

Csörpölt tükrök


Feleletválasztós teszt

8. Az alábbiak közül melyik adja meg a nemparametikus erősítés definícióját leginkább?

A nemparametrikus erősítésnél egy rezonáns közegben nemlineáris optikai jelenségeket kihasználva is megvalósítható egy adott hullámhosszú impulzus energiájának más hullámhosszá történő átcsatolása.

A nemparametrikus erősítésnél a spontán emissziót kihasználva jöhet létre az erősítés az oszcillátor által kibocsátott impulzusnak az erősítő közegen való áthaladása során

A nemparametrikus erősítésnél az indukált emissziót kihasználva lézerműködés alapelveinél megismert populációinverzió megvalósításával jöhet létre az erősítés az oszcillátor által kibocsátott impulzusnak az erősítő közegen való áthaladása során. 

A nemparametrikus erősítésnél egy nem rezonáns közegben nemlineáris optikai jelenségeket kihasználva is megvalósítható egy adott hullámhosszú impulzus energiájának más hullámhosszá történő átcsatolása.


Feleletválasztós teszt

9. Melyik az erősítés folyamatát befolyásoló tényező, illetve folyamat rontja le az impulzusok kontrasztját?

Spektrális szűkülés erősítés hatására.

Erősített spontán emisszió. 

Telítődés,  impulzustorzulás 

Az erősítő közeg és egyéb optikai elemek roncsolása.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Fázismodulált impulzusú erősítéshez az alábbiak közül melyik kettő ténylegesen használt impulzusnyújtó és összenyomó elrendezés?

Az impulzusnyújtást mind az impulzusok összenyomását diffrakciós rácsokkal hajtják végre. 

A nyújtást prizmákkal az összenyomást rácsokkal vitelezik ki.

A nyújtást diffrakciós rácsokkal az összenyomást csörpölt tükrökkel valósítják meg.

A nyújtást valamilyen diszperzív közegen való terjedéssel vitelezik ki (pl, üveghasáb vagy optikai szál), az összenyomást pedig prizmapárral valósítják meg.