Önellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

1. Melyek a festéklézerek jellemzői?

a) Aktív anyag: szerves festékek híg oldata.

b) Gerjesztése kémiai reakcióval.

c) Háromnívós rendszer.

d) Impulzus és folytonos üzemmód

e) Széles hullámhossztartományban folytonosan hangolható.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

2. Milyen hullámhosszakon működtethető a CO2 lézer?

a) 10.6 μm

b) 9.8 μm

c) 9.6 μm

d) 850 nmFeleletválasztós teszt

3. Milyen lézervonalai vannak az Ar-ion lézernek?

a) 351 nm,  488 nm és 514 nm.

b) 351 nm, 532 nm és 635 nm.

c) 488 nm, 532 nm és 635 nm.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

4. Az alábbiakból melyek excimer lézerek?

a) XeF lézer.

b) Ar-ion lézer.

c) XeCl lézer.

d) CO2 lézer.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

5. Mi történik a fénnyel, ha közeg határára ér?

a) Reflektálódik.

b) Rugalmasan illetve rugalmatlanul szóródik.

c) Elnyelődik, és gerjesztett állapotokat hoz létre.

d) Egyik sem.Feleletválasztós teszt

6. Mely állítás igaz a Rayleigh- szórásra?

a) Foton rugalmas szóródása olyan részecskéken, melyek mérete összemérhető a hullámhosszal.

b) A kölcsönhatás során a részecskék teljes mozgási energiája és impulzusa egyaránt megváltozik.


Feleletválasztós teszt

7. Mivel gerjeszthető a fotolumineszcencia?

a) Fénnyel.

b) Elektromos árammal.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

8. Milyen anyagi jellemzők határozzák meg a lézer-anyag kölcsönhatási folyamatot?

a) Abszorpció.

b) Sűrűség.

c) Hőmérséklet.

d) Hővezetőképesség.

e) Elektromos töltöttség.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Melyek azok a lézerparaméterek, melyek meghatározzák a lézer-anyag kölcsönhatási folyamatot?

a) Lézerteljesítmény.

b) Hullámhossz.

c) Sugárnyaláb alakja és mérete.

d) Tengerszint feletti magasság.

e) Pásztázási sebesség.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Melyek azok a lézer-anyag kölcsönhatási folyamatok, melyek során meghaladjuk az anyag olvadáspontját?

a) optikai gerjesztés - spektroszkópia

b) melegítés/hevítés

c) olvasztás

d) párologtatás/porlasztás