Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Milyen fizikai folyamatoknak, milyen átmeneteknek felel meg az attoszekundumos időtartomány, milyen jelenségek játszódnak le a természetben ezen az időskálán?

Molekularezgési, molekula állapotváltozásával kapcsolatos a folyamatok

Termikus hő közlési folyamatok

Atomtörzsi és atomi vegyértékelektronok átmenetei, atomi ionizációs folyamatok, Auger-folyamatok stb. 

A fentiek közül mindegyik lejátszódhatnak attoszekundumos időskálán


Feleletválasztós teszt

2. Milyen esetben beszélhetünk a klasszikus nemlineáris optikáról? 

A klasszikus esetben a lézer térerőssége összemérhetővé válik az atomi térerősségekkel. 

A klasszikus esetben a lézer térerőssége teljesen elhanyagolható.

A klasszikus esetben a külső lézertér az atomi elektronok potenciáljának mindössze a perturbációját jelenti.

A klasszikus esetben a lézer térerőssége sok nagyságrenddel nagyobb mint az atomi térerősség.


Feleletválasztós teszt

3. Milyen esetben beszélhetünk ún. extrém nemlineáris optikai kölcsönhatásokról?

Az extrém nemlineáris optikai kölcsönhatások esetében a lézer térerőssége összemérhetővé válik az atomi térerősségekkel. 

Az extrém nemlineáris optikai kölcsönhatások esetében a lézer térerőssége teljesen elhanyagolható.

Az extrém nemlineáris optikai kölcsönhatások esetében a külső lézertér az atomi elektronok potenciáljának mindössze a perturbációját jelenti. 

Az extrém nemlineáris optikai kölcsönhatások esetében a lézer térerőssége sok nagyságrenddel nagyobb mint az atomi térerősség.


Feleletválasztós teszt

4. A magasrendű felharmonikuskeltés ún. háromlépéses modelljében infravörös keltőimpulzus esetén (800 nm) általában milyen folyamatban lépnek ki az elektronok az atomból?

Egy fotonos emisszió

Több fotonos emisszió

Küszöb feletti ionizáció

Alagút emisszió 


Feleletválasztós teszt

5. Az elektron atomból való kilépése után milyen kinetikus energiát feltételezhetünk a kontinuumban történő megjelenésekor? 

15 eV 

A lézernyaláb fotonenergiájának megfelelő energiát 

A lézernyaláb intenzitása által meghatározott kinetikus energiát. 

0 eV


Feleletválasztós teszt

Van-e, és ha van milyen megszorítás van a magasrendű felharmonikuskeltés rendjeire vonatkozóan?

Nincs semmilyen megszorítás

Csak páratlan rendű felharmonikusok jelennek meg 

Csak páros rendű felharmonikusok jelennek meg

A keltő impulzus intenzitásának függvényében vagy csak a páros vagy csak a páratlan rendű felharmonikusok jelennek meg.


Feleletválasztós teszt

7. Amennyiben az elektron nem rekombinálódik az ionhoz történő visszatérése során, milyen folyamatok játszódhatnak le?

Az elektron rugalmas szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció, rugalmatlan szóródásakor egy további elektron ionizálásával az ún. nemszekvenciális kettősionizáció. 

Az elektron rugalmas szóródásakor egy további elektron ionizálásával az ún. nemszekvenciális kettősionizáció, rugalmatlan szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció.

Az elektron rugalmas szóródásakor alagutemisszió, rugalmatlan szóródásakor egy további elektron ionizálásával az ún. nemszekvenciális kettősionizáció.

Az elektron rugalmas szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció, rugalmatlan szóródásakor alagutemisszió.


Feleletválasztós teszt

Az elektron ponderomotoros energiája milyen mennyiségekkel miként arányos? 

A lézertér intenzitásától négyzetesen, a lézertér hullámhosszától lineárisan függ. 

A lézertér intenzitásától lineárisan, a lézertér hullámhosszától négyzetesen függ.

Mindkét mennyiségtől lineárisan függ. 

Mindkét mennyiségtől négyzetesen függ. 


Feleletválasztós teszt

9. A felharmonikuskeltéskor megjelenő rövid és hosszú trajektóriák minek a következményei? 

Különböző kezdősebességekkel ionizált elektronok következménye.

Annak a következménye, hogy különböző időpillanatokban történt ionizáció. 

Annak a következménye, hogy különböző kezdősebességekkel ionizálódtak elektronok és hogy különböző időpillanatokban történt ionizáció.

Az azonos kezdősebességekkel ionizált elektronok következménye.


Feleletválasztós teszt

A  magasrendű felharmonikuskeltés során a maximális fotonenergia hogyan írható fel ionizációs (Ip) és a ponderomotoros (Up) potenciállal ?

2Ip + 4Up  

Ip + 1.5Up  

Ip + 3.17Up  

 Ip + 4Up