Önellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

1. Milyen jelenségekkel igazolhatjuk a fény hullámtermészetét?

a) Interferencia.

b) Abszorpció.

c) Diffrakció

d) Polarizáció.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

2. Milyen fotonok keletkeznek indukált emisszió során?

a) A gerjesztő fotonnal megegyező frekvenciájú.

b) A gerjesztő fotonnal ellentétes irányban haladó.

c) A gerjesztő fotonnal azonos polarizációs síkú.

d) A gerjesztő fotonnal ellentétes fázisú.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

3.  Hogyan nem hozhatunk létre populáció inverziót?

a) Optikai gerjesztéssel.

b) Melegítéssel.

c) Elektronnyalábbal.

d) Gázkisüléssel.

e) Kémiai reakcióval.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

4. Melyek a stabil rezonátor-elrendezések?

a) Plán parallel.

b) Konvex-konvex.

c) Konfokális.

d) Plán-konkáv.

e) Hemiszférikus.

f) Koncentrikus.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

5. Melyik nem tartozik lézerek legfontosabb tulajdonságai közé?

a) Monokromatikusság.

b) Koherencia (térbeli és időbeli).

c) Fényesség.

d) Divergencia.

e) Irányítottság.

f) Polarizáltság.Feleletválasztós teszt

6. Melyik nem igaz a lézerműködés során?

a) A lézerátmenetben résztvevő energiaszintek közül az alacsonyabb energiaszint élettartama nagyobb kell, hogy legyen az magasabb szint élettartamánál.

b) Az erősítés nagyobb kell, hogy legyen, mint a rezonátorban fellépő veszteségek.


Feleletválasztós teszt

7. Minek a rövidítése a LASER?

a) Light Amplification by Stimulated Excitation of Radiation

b) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

8. Mi alapján csoportosíthatjuk a lézereket?

a) Működés módja szerint.

b) Kisugárzott hullámhossz tartománya szerint.

c) Méretük alapján.

d) Kisugárzott fény intenzitása szerint.

e) Aktív közege szerint.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Milyen optikai elemekkel hangolhatjuk a lézerek működési hullámhosszát a látható és a közeli infravörös tartományban?

a) Reflexiós ráccsal.

b) Prizmával.

c) Kettőstörő lemezzel.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Melyek hangolható lézerek az alábbiakból?

a) Festéklézerek.

b) Ti-zafír lézer.

c) Ar-ion lézer.

d) CO2 lézer.