Felületi plazmonok

[Ábra: Rácz Péter: Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett lektronnyalábok vizsgálata, Ph.D. értekezés]