Impulzusfelbontású fotoemissziós spektroszkópia (ARPES)

Forrás: Rakyta Péter: Fotoemissziós és pásztázó alagútmikroszkópos mérések modellezése Dirac-féle elektronok