Önellenőrző kérdések

Szókitöltős teszt

1. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Az elektromágneses tér jellemzőinek - és függését a Maxwell-egyenletek írják le.

  
Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

2. Válassza ki a felsorolásból azokat a mennyiségeket, amelyek a mágneses tér jellemzésére szolgálnak!

a) elektromos térerősség

b) elektromos ellenállás

c) elektromos eltolás

d) mágneses indukció

e) mágneses térerősségFeleletválasztós teszt

3. Az alábbiak közül melyik állítás a helyes?

a) A Malus-törvény azt mondja ki, hogy a polarizátoron áthaladó polarizált fény sebessége a polarizációsík és a polarizátor áteresztési síkja által bezárt szög koszinuszának négyzetével arányos.

b) A Malus-törvény azt mondja ki, hogy a polarizátoron áthaladó polarizált fény intenzitása a polarizációsík és a polarizátor áteresztési síkja által bezárt szög szinuszának négyzetével arányos.

c) A Malus-törvény azt mondja ki, hogy a polarizátoron áthaladó polarizált fény intenzitása a polarizációsík és a polarizátor áteresztési síkja által bezárt szög koszinuszának négyzetével arányos.


Szókitöltős teszt

4. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót.

Polarizált fény esetéban a fénynyalábban haladó elektromágneses hullámok rezgési síkja  iránnyal rendelkezik.

  
Szókitöltős teszt

5. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!.

Ha az elektromos térerősség vektora a tér valamely, a fénysugár vonalában lévő, rögzített pontjában egy mentén rezeg, akkor síkban polarizált, vagy lineárisan polarizált hullámról beszélünk.

  
Feleletválasztós teszt

6. Mit eredményez két cirkulárisan poláros fény szuperpozíciója?

a) polarizálatlan (természetes) fényt

b) cirkulárisan poláros fényt

c) lineárisan poláros fényt


Feleletválasztós teszt

7. Mit mond a Brewster törvény?

a) Ha egy átlátszó közegre természetes fény esik, és a megtört és a visszavert sugarak egymásra merőlegesek, akkor a visszavert fény lineárisan poláros, és a rezgési síkja merőleges a beesési síkra.

b) Ha egy átlátszó közegre természetes fény esik, és a megtört és a visszavert sugarak egymásra merőlegesek, akkor a visszavert fény lineárisan poláros, és a rezgési síkja a beesési síkkal 45 fokos szöget zár be.

c) Ha egy átlátszó közegre természetes fény esik, és a megtört és a visszavert sugarak egymásra merőlegesek, akkor a visszavert fény cirkulárisan poláros.


Szókitöltős teszt

8. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

A Snellius-Descartes-féle törvényt követő sugarakat sugaraknak nevezzük.

  
Szókitöltős teszt

9. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Bizonyos irányokra a kristályban terjedő két egymásra merőlegesen poláros hullámok terjedési sebessége megegyezik. Ezekkel az irányokkal párhuzamos bármely egyenest tengelynek nevezzük.

  
Feleletválasztós teszt

10. Milyen anyagokat nevezünk optikailag aktívaknak?

a) Azokat az anyagokat, amelyek képesek polarizálni a fényt.

b) Azokat az anyagokat, amelyek képesek elforgatni a fény rezgési síkját.

c) Azokat az anyagokat, amelyek visszaverik a fényt.