Önellenörző kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mit nevezünk hibának?

a) A mérés lefolyását zavaró tényezőket

b) A mért eredmény értékében bekövetkező ingadozást

c) A kísérletet befolyásoló nehezen észrevehető tényező


Feleletválasztós teszt

2. A mérési hibák csoportosíthatók. Melyik csoportba tartozik az abszolút hiba?

a) Leírás szerinti

b) Jelleg szerinti

c) Eredet szerinti

d) a és c válasz is helyes


Feleletválasztós teszt

3. Melyik NEM jellemző a véletlen hibára?

a) Rendszeresen lép fel

b) Nem egy meghatározott irányba lép fel

c) Keletkezési okai ismertek


Feleletválasztós teszt

4. Mi jellemző a rendkívüli hibára?

a) Erős környezeti hatás vagy személyi tévedés következtében lép fel

b) Látszólag meghaladja a normális szórást

c) Több nagyságrendű eltérés esetén beszélünk róla

d) A várhatóérték és a szórás becsülhető


Feleletválasztós teszt

5. Mely hibából származó eltérések csökkentésére használható a kalibráció, a vakminta és a standard alkalmazása?

a) Szisztematikus hiba

b) Véletlen hiba

c) Torzítás

d) Durva hiba


Feleletválasztós teszt

6. A mérés során mi határozza meg a kapott jel-zaj viszonyt?

a) Fizikai és kémiai műveletek

b) Jelképző műszeres mérések

c) Jelfeldolgozó műveletek

d) Mindegyik válasz helyes


Feleletválasztós teszt

7. Melyik állítás jellemző a fehér zajra?

a) A teljesítmény spektruma hiperbola lefutású

b) A teljesítmény spektruma minden frekvenciára egyformán kiterjed

c) Jellegzetes frekvenciákból és azok harmonikusaiból áll


Feleletválasztós teszt

8. Melyik az a zaj, amely erősítők, mérőkörök alapjelértékének lassú vándorlásából adódik?

a) Sötét zaj

b) Drift

c) Flicker zaj

d) Termikus zaj


Feleletválasztós teszt

9. Melyik módszer NEM az analóg jel minőségének javítására szolgál?

a) Loch-in technika

b) Szűrés

c) Moduláció

d) Fourier-transzformáció


Feleletválasztós teszt

10. Melyik NEM jelsimítási módszer?

a) Szakaszos átlagolás

b) Görbeillesztéses simítás

c) Összetett átlagolás

d) Mozgó átlagolás