Önellenőrző kérdések

Szókitöltős teszt

1. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

Azt a jelenséget, amikor fény hatására bizonyos fémekből elektronok lépnek ki, ill. bizonyos anyagokban, pl. félvezető kristályokban elektronok válnak szabaddá,  nevezzük.

  
Feleletválasztós teszt

2. Mit nevezünk küszöbfrekvenciának?

a) A fénynek azt a meghatározott frekvenciáját, amely alatt már nem figyelhető meg az anyagban a fotoeffektus jelensége.

b) Az anyag meghatározott rezgési frekvenciáját, amely alatt már nem figyelhető meg a fotoeffektus jelensége.

c) A fénynek azt a meghatározott frekvenciáját, amely fölött már az adott anyag szerkezete roncsolódik.


Szókitöltős teszt

3. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

Azt a jelenséget, amikor a félvezetőben hatására elektronok szabadulnak fel belső fényelektromos hatásnak nevezzük.

  
Feleletválasztós teszt

4. A külső fotoeffektus során egyes elektronok ...

    

a) gyorsabban kezdenek mozogni.

b) összeütköznek.

c) „kilökődnek”.


Feleletválasztós teszt

5. Azt a folyamatot, amely során a fény kölcsönhatásba lép az atommal, majd a kölcsönhatás következtében egy elektron elszakad az atommagtól és ion keletkezik ...

a) Deionizációnak nevezzük.

b) fotoionizációnak nevezzük.

c) fotogerjesztésnek nevezzük.


Feleletválasztós teszt

6. Abban az esetben, mikor az elektron a szabaddá váláshoz több foton energiáját nyeli el ...

a) alagútionizációról beszélünk.

b) direkt, potenciálgát feletti ionizációról beszélünk.

c) többfotonos ionizációról beszélünk.


Szókitöltős teszt

7. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A fotoelektron-spektroszkópia lényege, hogy a mintát nagy energiájú (távoli ultraibolya, vagy röntgen) monokromatikus fénnyel sugározzuk be, amely ionizációt eredményez. Mérjük a kiszakadó elektronok , és ebből kiszámítjuk az ionizációt kísérő energiaváltozást.

  
Feleletválasztós teszt

8. Minek a rövidítése az UPS?

a) UltraPure System

b) Ultralong Power Supply

c) Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Mitől függ a fotoelektron kötési energiája?

a) az anyagi minőségtől (az atom periódusos rendszerbeli helyétől)

b) az illető atom oxidációs állapotától

c) a gerjesztő fény intenzitásától

d) az atom kémiai környezetétőlSzókitöltős teszt

10. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

A fotolektron-spektroszkópiai mérések célja a fotoelektron kötési energiájának meghatározása.