Önellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Melyik az a két detektor, amellyel hőmérsékletet lehet mérni?

a) szcintillációs detektor, termoelem

b) termoelem, termisztor

c) félvezető detektor, termisztor

d) piezoelektromos detektor, szcintillációs detektor


Feleletválasztós teszt

2. Mely tulajdonság nem jellemző a piezoelektromos érzékelőre?

a) nagy működési frekvencia

b) széles működési hőmérséklettartomány

c) jó linearitás

d) kis deformáció is mérhető vele


Feleletválasztós teszt

3. Milyen tulajdonságra optimalizálhatók a szcintillációs detektorok?

a) nagyenergiájú sugárzás típusára

b) hatásfokra

c) működési sebességre

d) a és c válasz is helyes

e) mindhárom válasz helyes


Feleletválasztós teszt

4. Milyen anyag általában a szcintillációs detektor alapja?

a) félvezető

b) fémötvözet

c) szigetelő kristály

d) a és b válasz is helyes


Feleletválasztós teszt

5. Az alábbiak közül melyik NEM félvezető alapú detektor?

a) CCD detektor

b) SPAd detektor

c) NaI szcintillátor

d) Fitodióda


Feleletválasztós teszt

6. Fotoelektron-sokszorozó esetén mivel változtatható az erősítés?

a) a vákuumcső méretének változtatásával

b) a fókuszáló elektróda pozíciójának változtatásával

c) a dinódák számának változtatásával

d) a fotokatód anyagának változtatásával


Feleletválasztós teszt

7. Mi a sötétzaj?

a) állandó háttér

b) mérési hiba

c) mindkettő

d) egyik sem


Feleletválasztós teszt

8. Fotodiódák esetén mit határoz meg a félvezető alapanyaga?

a) működési tartományt

b) milyen intenzitású fény érkezhet a diódákra

c) milyen hullámhossztartományban érzékeny a detektor


Feleletválasztós teszt

9. Mi az a CCD detektor?

a) olyan félvezető detektor, melynél a pixelenként gerjesztett elektronok megfelelő csapdázással és irányítással külön-külön kiolvashatók

b) olyan szcintillációs detektor, melynél a pixelenként gerjesztett elektronok megfelelő csapdázással külön-külön kiolvashatók

c) olyan piezoelektromos detektor, melynél a pixelenként gerjesztett elektronok megfelelő irányítással külön-külön kiolvashatók

d) olyan fotodióda, ahol töltéspárok hatására az U-I karakterisztika megváltozik


Feleletválasztós teszt

10. Mitől függ a fotoelektron-sokszorozó válaszideje?

a) a bemeneti ablak anyagától

b) A dinódák anyagától és számától

c) a gyorsító feszültség nagyságától

d) A b és c válasz is helyes