Kérdések

Feleletválasztós teszt

A következők közül mi határozza meg egyértelműen egy lézerimpulzus elektromos terét?

    

Spektruma és spektrális fázisa.

Burkolója és spektrális fázisa.

Spektruma és időbeli fázisa.

Burkolója és spektruma.


Feleletválasztós teszt

Mi egy négyszögjel, Gauss impulzus és kettősimpulzus autokorrelációja, és hogyan határozható meg belőlük az eredeti impulzus hossza?

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzuséval, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2)/2, hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre négyszögjel, deconvolúciós factor (gyök 2)/2, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2), hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzusével, Gauss impulzus, félértékszélessége megegyezik az impulzuséve, hármasimpulzus, az impulzusok távolsága megegyezik a kettősimpulzus távolságával.

Rendre háromszögjel, félértékszélessége megegyezik az impulzuséval, Gauss impulzus, a dekonvolúciós faktor (gyök 2)/2, kettősimpulzus, az impulzusok távolsága (gyök 2) szorozva a mérendő kettősimpulzus távolságával.


Miért nem egyértelmű az autokorreláció?

Mert az intenzitás és az időbeli fázis ismerete nem elegendő.

Mert az autokorrelációval mért fázis többértelmű.

Az egydimenziós fázisvisszahívás probléma miatt.

Az autokorreláció egyértelmű.


Mi az a jel, amit mérünk az autokorreláció során, és minek a függvényében? (Amit a detektor mér, és amiből meghatározza az impulzushosszt.)

A két, egymáshoz képest eltolt impulzus által keltett másodharmonikus jel erősségét mérjük az első impulzus intenzitásának függvényében.

A két, egymáshoz képest eltolt impulzus által keltett másodharmonikus jel erősségét mérjük az impulzusok közötti késleltetés függvényében.

A két, egymáshoz képest eltolt impulzus által keltett másodharmonikus jel fázisát mérjük az  impulzusok közti késleltetés függvényében.

A két, egymáshoz képest eltolt impulzus által keltett másodharmonikus jel fázisát mérjük az első impulzus intenzitásának függvényében.


Mi a FROG lényege?

    

Impulzusdiagnosztikai módszer. Kettéosztott és egy meghatározott ablakkal kapuzott impulzus egy nemlineáris optikai közegben spektrálisan felbontásra kerül a késleltetés függvényében.

Impulzusdiagnosztikai módszer. Kettéosztott és önmagával kapuzott impulzus egy nemlineáris optikai közegben spektrálisan felbontásra kerül az eredeti impulzus fázisának függvényében.

Impulzusdiagnosztikai módszer. Kettéosztott és egy meghatározott ablakkal kapuzott impulzus egy nemlineáris optikai közegben spektrálisan felbontásra kerül az eredeti impulzus fázisának függvényében. függvényében.

Impulzusdiagnosztikai módszer. Kettéosztott és önmagával kapuzott impulzus egy nemlineáris optikai közegben spektrálisan felbontásra kerül a késleltetés függvényében.


Mi a legfőbb különbség az intenzitás és interferometrikus autokorreláció elrendezésében?

Az intenzitás autokorreláció esetén a másodharmonikus kristályban szöget zárnak be, ezáltal a mérés háttérmentes, az interferometrikus autokorreláció esetén a nyalábok kollineárisak és a kristályban interferálnak.

Az interferometrikus autokorreláció esetén a másodharmonikus kristályban szöget zárnak be, ezáltal a mérés háttérmentes, az intenzitás autokorreláció esetén a nyalábok kollineárisak és a kristályban interferálnak.

Az intenzitás autokorreláció esetén a másodharmonikus kristályban szöget zárnak be, a kristályban interferálnak, az interferometrikus autokorreláció esetén a nyalábok kollineárisak és ezáltal a mérés háttérmentes.

Az intenzitás autokorreláció esetén a másodharmonikus kristályban kollineárisak zárnak be, ezáltal a mérés háttérmentes, az interferometrikus autokorreláció esetén a nyalábok szöget zárnak be és a kristályban interferálnak.


Feleletválasztós teszt

Mi a SPIDER módszer előnye és hátránya?

 

Előnye: Egyszerű visszahívó algoritmus, egyszerű optikai elrendezés. Hátránya: lassú feldolgozás.

Egyszerű és gyors visszahívó algoritmus. Hátránya: Komplikált optikai elrendezést.

Előnye: egyszerű optikai elrendezés, egyszerű és gyors algoritmus. Hátránya: sok fix optikai elem kell hozzá.

Előnye: pontos eredeményt ad. Hátránya: komplikált optikai elrendezés, bonyolult visszahívó algoritmus.

 


Melyik három példa a femtoszekundumos impulzusokkal történő anyagmegmunkálásra? 

    

Hullámvezető írása. 3D adattárolás. Marás.

Felületi megmunkálás, Hullámvezető írása. 3D adattárolás.

Felületi megmunkálás, 3D adattárolás. Marás.

Felületi megmunkálás, Hullámvezető írása. Marás.