Kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Miért kell ultrarövid lézerimpulzusokat az erősítőben megnyújtani, majd erősítés után összenyomni?

Hogy rövidebb legyen az impulzus az erősítés után, mint előtte.

Az optikai roncsolás elkerülése érdekében.

Hogy elkerüljük az impulzus időbeli szétfolyását az erősítés folyamán.

Hogy az impulzus minden paramétere az impulzusenergia kivételével megegyezzen az erősítő előtti impulzuséval.


Feleletválasztós teszt

2. Az alábbiak közül alapvetően melyik nem  impulzuskompressziós eljáráshoz használt eszköz?

Diffrakciós rácspárt

Változtatható áteresztésű szűrő 

Prizmapár

Csörpölt tükrök


Feleletválasztós teszt

3. Az alábbiak közül melyik adja meg a nemparametikus erősítés definícióját leginkább?

A nemparametrikus erősítésnél egy rezonáns közegben nemlineáris optikai jelenségeket kihasználva is megvalósítható egy adott hullámhosszú impulzus energiájának más hullámhosszá történő átcsatolása.

A nemparametrikus erősítésnél a spontán emissziót kihasználva jöhet létre az erősítés az oszcillátor által kibocsátott impulzusnak az erősítő közegen való áthaladása során.

A nemparametrikus erősítésnél az indukált emissziót kihasználva lézerműködés alapelveinél megismert populációinverzió megvalósításával jöhet létre az erősítés az oszcillátor által kibocsátott impulzusnak az erősítő közegen való áthaladása során. 

A nemparametrikus erősítésnél egy nem rezonáns közegben nemlineáris optikai jelenségeket kihasználva is megvalósítható egy adott hullámhosszú impulzus energiájának más hullámhosszá történő átcsatolása.


Feleletválasztós teszt

4. Melyik az erősítés folyamatát befolyásoló tényező, illetve folyamat rontja le az impulzusok kontrasztját?

Erősített spontán emisszió. 

Spektrális szűkülés erősítés hatására. 

Telítődés,  impulzustorzulás.

 Az erősítő közeg és egyéb optikai elemek roncsolása.


Feleletválasztós teszt

5. A fázismodulált impulzusú erősítés során általában

az impulzus rövidebb lesz.

az impulzushossz változatlan marad.

az impulzushossz megnövekszik. 

az impulzus rövidebbé, illetve hosszabbá is válhat.


Feleletválasztós teszt

6. Fázismodulált impulzusú erősítéshez az alábbiak közül melyik kettő ténylegesen használt impulzusnyújtó és összenyomó elrendezés?

A nyújtást diffrakciós rácsokkal az összenyomást csörpölt tükrökkel valósítják meg.

Az impulzusnyújtást mind az impulzusok összenyomását diffrakciós rácsokkal hajtják végre, vagy a nyújtást valamilyen diszperzív közegen való terjedéssel vitelezik ki (pl, üveghasáb vagy optikai szál), az összenyomást pedig prizmapárral valósítják meg. 

A nyújtást prizmákkal az összenyomást rácsokkal vitelezik ki.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

Milyen femtoszekundumos erősítőkonfigurációkat ismer?

Többutas erősítési elrendezés.

Önfázismoduláció

Diszperziókompenzálás.

Regeneratív erősítési konfigurációt.



Feleletválasztós teszt

8. Milyen előnye van a regeneratív erősítő elrendezésnek?

Könnyebben érhető el jobb nyalábminőség .

Nagyobb impulzusenergia érhető el.

Rövidebb impulzus érhető el. 

Nagyobb ismétlési frekvencia érhető el.


Feleletválasztós teszt

9. Milyen előnye van a több utas erősítő elrendezésnek?

Nagyobb ismétlési frekvencia érhető el.

Rövidebb impulzus érhető el. 

Nagyobb impulzusenergia érhető el.

Könnyebben érhető el jobb nyalábminőség.


Szókitöltős teszt

10. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Milyen folyamat játszódik le az optikai parametrikus erősítés során?

Az optikai parametrikus erősítés során a bemeneten két nyaláb megy be az egyik ωs , ωp   frekvenciával. Az erősítés során az ωs   frekvenciájú nyaláb a míg az ωp  , miközben megjelenik egy  ωi   frekvenciájú komponens amire igaz, hogy  ωp = ωs + ωi .  

  
Feleletválasztós teszt

11. Milyen elven (eljárásokkal) állítanak elő kevés optikai ciklusból álló impulzust az erősítés után?

Változatlan spektrummal tovább kompresszálják a impulzus.

Általában szükséges hozzá a lézer után egy spektrális szűkítést okozó elem, és az ehhez tartozó diszperziókompenzálás is.

Az erősítés után már nem lehet tovább kompresszálni az impulzust.

Általában szükséges hozzá a lézer után egy spektrális kiszélesítést okozó (önfázismodulációs, nemlineáris) elem, és az ehhez tartozó diszperziókompenzálás is.