Önellenőrző kérdések

Szókitöltős teszt

1. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A szilárd testeket a szerkezetük rendezettségének mértéke alapján és anyagokra osztjuk.

  
Szókitöltős teszt

2. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Az elektromos vezetőképesség szempontjából fémekre/vezetőkre, és szigetelőkre osztjuk a szilárdtesteket.

  
Feleletválasztós teszt

3. Válassza ki a leggyengébb kötéstípust a felsoroltak közül!

a) ionos kötés

b) van der Waals kötés

c) kovalens kötés


Feleletválasztós teszt

4. A fény fémmel történő kölcsönhatása során nagyon fontos szerepet játszik a fény elektromágneses terének kölcsönhatása a fém szabad elektronjaival. Az ilyen kölcsönhatás leírására ...

    

a) A Snellius-Descartes törvény szolgál.

b) A Pauli-elv szolgál.

c) A Drude-Lorentz model szolgál.


Szókitöltős teszt

5. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

Ha az plazmában található elektronok kimozdulnak az eredeti pozíciójukból, akkor olyan irányú elektromos tér keletkezik a plazma töltéssemlegességének a visszaállítása céljából, amely megpróbálja visszahúzni az elmozdult elektronokat az eredeti pozíciójukba. A tehetetlenségüknek köszönhetően, az elektronok „túlfutnak” a célpozícióikon és oszcilláló mozgásba kezdenek az egyensúlyi helyzetük körül egy karakterisztikus frekvenciával, melyet neveznek.

  
Feleletválasztós teszt

6. Mit nevezünk felületi plazmonoknak?

a) Felületi plazmonoknak nevezzük a fém felületén gerjesztett elektronsűrűségoszcillációt és a hozzá csatolt, a felületre merőleges elektromos vektorú elektromágneses teret, amely a fém-vákuum (dielektrikum) határfelület mentén, ahhoz kötődve terjed.

b) Felületi plazmonoknak nevezzük a fémben gerjesztett elektronsűrűségoszcillációt és a hozzá csatolt, a felületre merőleges elektromos vektorú elektromágneses teret, amely a fém-vákuum (dielektrikum) határfelület mentén, ahhoz kötődve terjed.

c) Felületi plazmonoknak nevezzük a fém felületén gerjesztett elektronsűrűségoszcillációt és a hozzá csatolt, a felülettel párhuzamos elektromos vektorú elektromágneses teret, amely a fém-vákuum (dielektrikum) határfelület mentén, ahhoz kötődve terjed.


Feleletválasztós teszt

7. Direkt tiltott sávú félvezetőkről akkor beszélünk, ha ...

    

a) a félvezető vegyérték sávjának minimuma és vezetési sávjának maximuma a Brillouin zóna azonos pontjában található, azaz azonos hullámszámvektor tartozik hozzájuk.

b) a félvezető vegyérték sávjának maximuma és vezetési sávjának minimuma a Brillouin zóna különböző pontjában található, azaz különböző hullámszámvektor tartozik hozzájuk.

c) a félvezető vegyérték sávjának maximuma és vezetési sávjának minimuma a Brillouin zóna azonos pontjában található, azaz azonos hullámszámvektor tartozik hozzájuk.


Szókitöltős teszt

8. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szót!

Az indirekt sávú félvezetőknél a félvezető vegyérték sávjának maximuma és vezetési sávjának minimuma a Brillouin zóna  értékeinél található.

  
Feleletválasztós teszt

9. A fény abszorpciója következtében generált elektron-lyuk párok részvételét a vezetésben külső elektromos tér jelenlétekor ...

    

a) fotovezetésnek nevezzük.

b) ionizációnak nevezzük.

c) emissziónak nevezzük.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Milyen típusú plazmonokat különböztetünk meg?

a) tömbi

b) felületi

c) felületi lokalizált

d) felületi delokalizált