Önellenörző kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mit nevezünk periódikus jelnek?

a) Azt a jelet, amit T0 idővel eltolva önmagát kapjuk

b) Az a jelet, aminek múltbeli állapota és jelenlegi értéke alapján jövőbeni folytatása egyértelműen meghatározható.

c) Azt a jelet, aminek  múltbeli állapota és jelenlegi értéke alapján a jövőbeni folytatása csak kisebb-nagyobb valószínűséggel állapítható (jósolható) meg.


Feleletválasztós teszt

2. Mire használhatjuk az autokorrelációs méréseket?

a) A zajjal fedett jeleket zajtalanítjuk

b) A zajmentes jeleket értékeljük

c) A zajjal fedett jeleket értékeljük

d) Mindhárom válasz igaz


Feleletválasztós teszt

3. Mit értünk súlyfüggvény alatt?

a) A rendszer válasza az időtartományban Dirac delta bemenő jelre

b) A rendszer válasza az időtartományban egységimpulzus bemenő jelre

c) A rendszer válasza az időtartományban a folyamatosan érkező bemenő jelekre

d) Az a és b válasz is helyes


Feleletválasztós teszt

4. Miért nem alkalmasak a hagyományos elektronikai megoldások az optikai rendszereknél?

a) Sokkal több adatot lennének képesek feldolgozni

b) Nem elég gyorsak az optikai rendszerek követésére

c) Nem képesek annyi adatot feldolgozni

d) Túl gyorsak az optikai rendszerek követésére


Feleletválasztós teszt

5. Ismertesse a mintavételezési tételt!

a) A mintának a jelben előforduló frekvencia kétszeresénél nagyobbnak kell lennie, hogy a jel által hordozott információ teljes mértékben megmaradjon

b) A mintának a jelben előforduló frekvencia háromszorosánál nagyobbnak kell lennie, hogy a jel által hordozott információ teljes mértékben megmaradjon

c) A mintának a jelben előforduló frekvencia kétszeresénél kisebbnek kell lennie, hogy a jel által hordozott információ teljes mértékben megmaradjon

d) A mintának a jelben előforduló frekvencia háromszorosánál kisebbnek kell lennie, hogy a jel által hordozott információ teljes mértékben megmaradjon


Feleletválasztós teszt

6. Melyik NEM a digitalizálás lépése!

a) Kódolás

b) Zajszűrés

c) Kvantálás

d) Mintavétel


Feleletválasztós teszt

7. Mit értünk kvantálási zaj alatt?

a) Az átalakítás nem visszaalakítható, a változás zajként felfogható

b) Az átalakítás visszaalakítható, de a változás zajként fogható fel


Feleletválasztós teszt

8. Miben különbözik a DPCM a PCM-től?

a) A minta értékét tárolja

b) A minta értéke helyett az előtte lévő mintától való eltérést tárolja

c) A minta értéke helyett az utána lévő mintától való eltérést tárolja

d) A minta értéke helyett az átlagtól való eltérés értékét tárolja 


Feleletválasztós teszt

9. Mit mond ki a Shannon-Kotelnikov tétel?

a) az ωfsávhatárú analóg jel egyenközű, 2ωf körfrekvenciával vett mintáiból az analóg jel torzításmentesen visszaállítható aluláteresztő szűrővel

b) az ωfsávhatárú analóg jel egyenközű, 2ωf körfrekvenciával vett mintáiból az analóg jel torzításmentesen visszaállítható felüláteresztő szűrővel

c) az ωfsávhatárú analóg jel egyenközű, 2ωf körfrekvenciával vett mintáiból az analóg jel minimális torzítással visszaállítható aluláteresztő szűrővel

d) az ωfsávhatárú analóg jel egyenközű, 2ωf körfrekvenciával vett mintáiból az analóg jel minimális torzítással visszaállítható sáváteresztő szűrővel


Feleletválasztós teszt

10. Mi történik akkor, ha alul mintavételezzük a jelünket?

a) Olyan spektrális komponensek jelennek meg, melyek a jelben lévő komponensek kétszeresei

b) Olyan spektrális komponensek jelennek meg, melyeket a jel nem is tartalmaz

c) Spektrális komponensek tűnnek el

d)  Az a és c válasz is helyes