Önellenőrző kérdések

Szókitöltős teszt

1. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Fénynek nevezzük az egyik fajtáját, amely fényérzetet kelt.

  
Feleletválasztós teszt

2. Melyik hullámhossz tartományba esik a látható fény a felsoroltak közül?

a) 1-400 nm

b) 400-800 nm

c) 800-1200 nm


Feleletválasztós teszt

3. Jelen ismereteink szerint a fény rendelkezik a legnagyobb terjedési sebességgel, mely megközelítőleg:

a) 997299 km/s

b) 799292 km/s

c) 299792  km/s


Feleletválasztós teszt

4. Milyen összefüggés van a fény frekvenciája és a foton energiája között?

a) A foton energiája lineárisan arányos a frekvenciával.

b) A foton energiája négyzetesen arányos a frekvenciával.

c) A foton energiája fordítottan arányos a frekvenciával.


Feleletválasztós teszt

5. Milyen összefüggést állapít meg a Snellius-Descartes törvény?

a) A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának aránya a közegekben mért terjedési sebességek arányával egyenlő.

b) A beesési szög koszinuszának és a törési szög szinuszának aránya a közegekben mért terjedési sebességek arányával egyenlő.

c) A beesési szög szinuszának és a törési szög szinuszának aránya a közegekben mért terjedési sebességek különbségével egyenlő.


Feleletválasztós teszt

6. Transzmissziónak nevezzük a fénysugárzás áthaladását valamilyen anyagon anélkül, hogy ...

    

a) intenzitása megváltozna.

b) monokromatikus összetevőinek frekvenciája megváltozna.

c) monokromatikus összetevőinek aránya megváltozna.


Feleletválasztós teszt

7. Anomális diszperzió során:

    

a) a törésmutató a hullámhossz növekedésével csökken.

b) a törésmutató a hullámhossz növekedésével nő.

c) a törésmutató a hullámhossz növekedésével nem változik.


Feleletválasztós teszt

8. Az anyagba való behatolás és áthaladás során a fény intenzitásának egy részét elveszti, ezt a jelenséget nevezzük...

    

a) emissziónak.

b) abszorpciónak.

c) reflexiónak.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Milyen jelenségek magyarázhatóak a fény hullám természetével?

a) diffrakció

b) reflexió

c) polarizációSzókitöltős teszt

10. Olvasse el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó kifejezést!

Ha a fénnyalábban haladó elektromágneses hullámok rezgési síkjának nincs kitüntetett iránya, akkor a fény .