Önellenőrző kérdések

Feleletválasztós teszt

1. Mit értünk analóg jelfeldolgozás alatt?

a) az elektromos feszültség erősítését, szűrését

b) a fizikai mennyiség arányos elektromos feszültséggé alakítását

c) a beérkező jel digitális jellé alakítását


Feleletválasztós teszt

2. Mire használják az erősítőket?

a) elektromos jellé alakítja a mérendő jelet

b) kiszűri az alacsony és a magas frekvenciájú zajokat

c) Az elektromos jelet torzítatlanul erősíti

d) vizuálisan megjeleníti a feldolgozott jelet


Feleletválasztós teszt

3. Melyik erősítőre jellemző a nagy feszültségerősítés és a kis kimeneti impedancia?

a) Differenciál erősítő

b) Műveleti erősítő

c) Többfokozatú erősítő


Feleletválasztós teszt

4. Melyik szűrőt használják bizonyos frekvenciasávban a jel szelektív átvitelére?

a) Felüláteresztű

b) Aluláteresztő

c) Sáváteresztő

d) Sávzáró


Feleletválasztós teszt

5. Mire jók a multivibrátorok? Az időben lezajló folyamatok és számítási műveletek…

a) Megvalósíthatók

b) Irányíthatók

c) Programozhatók

d) Mindhárom válasz helyes


Feleletválasztós teszt

6. Melyik multivibrátorra jellemző, hogy mindkét kimenő jele stabil?

a) Flip-flop 

b) Astabil

c) Monostabil


Feleletválasztós teszt

7. Mi jellemző a többsugaras oszcilloszkópra?

a) A katódsugárcsőben egy elektronágyú van

b) A katódsugárcsőben több elektronágyú van

c) Gyengébb és drágább megoldás, mint a többcsatonás oszcilloszkóp

d) Jobb és olcsóbb megoldás, mint a többsugaras oszcilloszkóp


Feleletválasztós teszt

8. Milyen szempontok alapján csoportosíthatók az oszcillátorok?

a) Jelfeldolgozás, időbeliség

b) Időalapok száma, mintavételezés

c) Felépítés, bementek száma

d) Mindhárom válasz helyes


Feleletválasztós teszt

9. Mi jellemző az aszinkron számlálóra?

a) Az állapotváltozások egyidejűek

b) Az áramkörök egymást billentik

c) Fontos csoportját alkotják a reverzibilis számlálók

d) A szinkron számlálónál gyorsabb működésű


Feleletválasztós teszt

10. Mi jellemző a soros adatátvitelre?

a) Egy időben egy bit adat továbbítódik

b) Egy időben több bit adat továbbítódik

c) Több vezetékpár szükséges az összeköttetés fizikai megvalósításához

d) Az átviteli idő a párhuzamos átvitelhez képest csökken