Kérdések

Szókitöltős teszt

1. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Milyen fizikai folyamatoknak, milyen átmeneteknek felel meg az attoszekundumos időtartomány, milyen jelenségek játszódnak le a természetben ezen az időskálán? 

Atomtörzsi és atomi átmenetei, atomi folyamatok, -folyamatok stb.

  
Szókitöltős teszt

2. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Perturbatív esetben a külső lézertér az atomi potenciáljának mindössze a perturbációját jelenti, míg az extrém nemlineáris optika tartományában a lézer térerőssége válik az atomi térerősségekkel.

  
Szókitöltős teszt

3. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Hogyan képzelhető el a magasrendű felharmonikuskeltés ún. háromlépéses modellje?

A lézertér hatására az atom , a kilépő elektron a lézertérben , majd az ionhoz visszatérve, azzal rekombinálódik. Az elektron rekombinációkori kinetikus energiája fotonok kisugárzásának a formájában jelenik meg. 

  
Feleletválasztós teszt

4. A magasrendű felharmonikuskeltés ún. háromlépéses modelljében infravörös keltőimpulzus esetén (800 nm) általában milyen folyamatban lépnek ki az elektronok az atomból?

Egyfotonos emisszió

Többfotonos emisszió

Küszöb feletti ionizáció

Alagút emisszió 


Feleletválasztós teszt

5. Az elektron atomból történő alagutazása után milyen kinetikus energiát feltételezhetünk a kontinuumban történő megjelenésekor? 

A lézernyaláb intenzitása által meghatározott kinetikus energiát 

A lézernyaláb fotonenergiájának megfelelő energiát.

15 eV 

0 eV


Szókitöltős teszt

6. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Honnan származik a magasrendű felharmonikuskeltés azon tulajdonsága, hogy csak páratlan rendű felharmonikusok jelennek meg?

A lézertér különböző keltett rendű felharmonikusok konstruktívan, míg a rendek destruktívan interferálnak egymással.

  
Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

7. Amennyiben az elektron nem rekombinálódik az ionhoz történő visszatérése során, milyen folyamatok játszódhatnak le?

Az elektron rugalmas szóródásakor egy további elektron ionizálásával, az ún. nemszekvenciális kettősionizáció, rugalmatlan szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció.

Az elektron rugalmas szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció.

Rugalmatlan szóródásakor egy további elektron ionizálásával az ún. nemszekvenciális kettősionizáció

Az elektron rugalmas szóródásakor alagútemisszió, rugalmatlan szóródásakor egy további elektron ionizálásával az ún. nemszekvenciális kettősionizáció.

Az elektron rugalmas szóródásakor ún. küszöbfeletti ionizáció, rugalmatlan szóródásakor alagútemisszió.Szókitöltős teszt

8. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Milyen tartományokból áll egy tipikus magasrendű felharmonikus spektrum?

felharmonikusok, felharmonikusok tartományaiból, valamint a tartományból.

  
Feleletválasztós teszt

9. Az elektron ponderomotoros energiája milyen mennyiségekkel miként arányos?

A lézertér intenzitásától négyzetesen, a lézertér hullámhosszától lineárisan függ. 

A lézertér intenzitásától lineárisan, a lézertér hullámhosszától négyzetesen függ.

Mindkét mennyiségtől lineárisan függ. 

Mindkét mennyiségtől négyzetesen függ.


Feleletválasztós teszt

10. A  magasrendű felharmonikuskeltés során a maximális fotonenergia hogyan írható fel ionizációs (Ip) és a ponderomotoros (Up) potenciállal ?

2Ip + 4Up  

Ip + 3,17Up  

Ip + 1,5Up  

Ip + 4Up  


Feleletválasztós teszt

11. Milyen típusú mérési módszerrel lehet attoszekundumos impulzusok tényleges időbeli hosszát kimutatni?

Optikai autokorrelációs módszerekkel

Pumpa-próba típusú mérési módszerekkel. 

Egyszerű elektronikai jelfeldolgozó berendezésekkel (pl oszcilloszkóp)

Attoszekundumos impulzusoknál rövidebb impulzusok felhasználásával