Bevezetés a nemlineáris optikába, nemlineáris optikai szuszceptibilitás

dia2

dia3